Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới và đúng nhất 2023

Kinh doanh thành lập trung tâm ngoại ngữ vẫn là xu thế rất hot trong năm 2021 dành cho các nhà đầu tư. Bởi vì, Nhu cầu học các thứ tiếng: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…của người dân Việt Nam vẫn tăng cao, ở mọi lứa tuổi (trẻ em, học sinh, sinh viên và cả người đi làm). Vì vậy, mở trung tâm ngoại ngữ trong năm nay vẫn hứa hẹn mang lại nhiều thành công cho các doanh nhân. Luatvn.vn với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật pháp sẽ tư vấn cho Quý khách hàng các điều kiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới và đúng nhất 2021 trong các nội dung sau đây.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Trung tâm ngoại ngữ được thành lập mới phải:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng. đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính. phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021
Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc. Các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường trung cấp. Các trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm. mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm. chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo. cơ sở vật chất của trung tâm. cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn). sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự thực hiện việc thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quy định này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện. nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền theo quy định

Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định. kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo. có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021
Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2021

Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ khi thành lập được hoạt động giáo dục 2021

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp. trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập. trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường. trung tâm ngoại ngữ thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

b) Giám đốc đại học, học viện. hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục.

b) Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp.

c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm.

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng. lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà. nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy.

g) Các quy định về học phí, lệ phí.

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Trình tự thực hiện:

a) Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Để liên hệ sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói của Luatvn.vn Quý khách hàng hãy gọi ngay tới

Hotline: 076.338.7788  hoặc gửi Email về : luatvn.vn02@gmail.com. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788