Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông cần điều kiện gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông cần điều kiện gì? Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông đang là hướng đi của nhiều bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được vì pháp luật đã quy định những điều kiện nhất định về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, về nhân sự, về cơ sở vật chất, về điều kiện và chương trình giảng dạy, về điều kiện phòng ốc, phòng cháy chữa cháy…

Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các “nhà sáng lập”, chúng tôi xin tổng hợp một số điểm cần lưu ý như sau:

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ
Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông cần điều kiện gì?

Trước hết, bạn cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tiếp theo, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đắk Nông
 2. Điều kiện về nhân sự:

Giám đốc

 • Trình độ Giám đốc Trung tâm tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ
 • Kinh nghiệm trong ngành giáo dục
 • Tuổi đời
 • Nhiệm kỳ của giám đốc

Giáo viên:

 • Chứng chỉ và văn bằng của giáo viên
 • Số lượng giáo viên tối thiểu
 • tình trạng sức khỏe hay
 • Phẩm chất đạo đức
 • Tỷ lệ giáo viên biên chế, hợp đồng, thỉnh giảng so với số học sinh / ca
 • Yêu cầu đối với kế toán
 • Yêu cầu số lượng nhân viên khác

Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Giấy tờ sở hữu nhà
 • Hợp đồng cho thuê bất động sản hợp lệ
 • Thời gian thuê tối thiểu

Điều kiện phục vụ giảng dạy:

 • Số phòng học tối thiểu
 • Điều kiện ánh sáng, diện tích phòng học / ca / ​​học sinh
 • Điều kiện về giáo trình, tài liệu, thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo
 • Điều kiện về khu hành chính, văn phòng
 • Điều kiện phòng vệ sinh của giáo viên và học sinh
 • Điều kiện đậu xe và kế hoạch đậu xe
 • Điều kiện về môi trường sư phạm an ninh

Thiết bị:

 • Trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, giáo cụ thực hành
 • Điều kiện đối với máy tính kết nối Internet trong văn phòng
 • Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
 • Bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chương trình, sách giáo khoa, tài liệu:

 • Phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đủ sách giáo khoa, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt
 • Nếu giáo trình, tài liệu tự chọn, tự biên soạn thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đắk Nông

 • Hồ sơ pháp lý của Công ty
 • Hồ sơ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đắk Nông
 • Hồ sơ Giám đốc Trung tâm
 • Hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm
 • Hồ sơ, tài liệu khác

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đắk Nông CỦA Luật Quốc Bảo:

Trong thời đại xã hội phát triển theo hướng chuyên môn hóa, thuê dịch vụ trọn gói là một giải pháp kinh doanh khôn ngoan. Công ty Luật VN đã hỗ trợ rất nhiều đơn vị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Cà Mau, sau đây là một số điểm chính về dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi làm thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ
 • Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn để thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác
 • Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ, đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, các luật sư / chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin giấy phép (nếu có).

Đại diện cho khách hàng trong các giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và thông tin kịp thời cho khách hàng;

Khiếu nại quyết định từ chối cấp phép (nếu có)

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017 / NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Về thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

 • Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực tuyến. thuộc về;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc thẩm quyền; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm ngoài khuôn viên của trường và trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các nội dung sau:
 • Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định trên trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và công nghệ thông tin thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo quy định về thẩm quyền nêu trên; nếu cơ sở chưa có quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
 • Ngoài thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi còn cung cấp những thông tin hữu ích sau:

Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Có cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học và nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng và phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 của Nghị định này;

Giám đốc các trường đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trên cơ sở của mình.

Hồ sơ để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm của người có thẩm quyền;
 • Quy chế hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình và tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nhà đất; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm.

Quy trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì phải thông báo bằng văn bản cho trung tâm nêu rõ lý do.

Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

 • Quý khách hàng cần tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ vui lòng gọi điện đến tổng đài để nghe hướng dẫn và chọn khu vực cần tư vấn để kết nối trực tiếp với luật sư. , chuyên gia tư vấn của chúng tôi.
 • Thời gian hoạt động tư vấn pháp luật: Hoạt động từ 8h00 – 20h00 tất cả các ngày trong tuần. Các luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý mà bạn đề cập.
 • Mọi vướng mắc pháp lý một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, quý khách vui lòng nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo hướng dẫn sau:

Bước 1:

Quý khách nên chuẩn bị trước nội dung cần tư vấn và cước phí điện thoại trước khi gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và nhận được sự tư vấn tốt nhất, không bị gián đoạn.

Bước 2:

Hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại và chọn khu vực cần tư vấn.

Bước 3:

Vui lòng chờ kết nối với luật sư, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bước 4:

Trình bày vấn đề bạn đang gặp phải, lắng nghe ý kiến của luật sư, chuyên gia tư vấn, trao đổi thắc mắc.

Chúng tôi luôn tự tin sẽ tư vấn cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bởi lẽ, chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên đều là những luật sư, chuyên gia, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, luôn hỗ trợ và mang đến sự hài lòng cho khách hàng. khách hàng!

Khi thực hiện tư vấn pháp luật về giáo dục và đào tạo qua Tổng đài tư vấn, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn miễn phí. Chúng tôi không tính thêm bất kỳ phí luật sư nào.

Vì vậy, nếu quý khách hàng đang gặp vướng mắc về các vấn đề pháp lý trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788 để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788