Thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 5 HCM

Mục lục

Câu hỏi:

Chào Luật sư Luatvn.vn. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Mong Luật sư hướng dẫn chi tiết. Tôi cảm ơn!

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

I. Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh cần:

Sau khi thành lập doanh nghiệp có nghề dạy ngoại ngữ, để được cấp giấy phép, doanh nghiệp cần nộp đơn xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh và xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục.

1. Lệnh thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Bước 1: gửi ứng dụng để thiết lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm tiếng nước ngoài trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 2: đánh giá và kiểm tra đơn xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tiếng nước ngoài và trung tâm tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

>>Thuế mà trung tâm ngoại ngữ phải đóng hàng năm<<

Bước 3: quyết định thiết lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, quyết định thành lập, cục trưởng cục giáo dục và đào tạo thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện ;
 • Trường hợp cơ sở chưa quyết định thành lập, nêu rõ lý do.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh được cấp, Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh cần áp dụng giấy phép hoạt động giáo dục, trình tự cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Bước 1: gửi đơn xin phép hoạt động giáo dục

 • Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh gửi 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục trực tiếp hoặc bằng bưu điện đến sở giáo dục và đào tạo.

Bước 2: nhận ứng dụng

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo nhận được hồ sơ. Nếu đơn đăng ký không phù hợp với quy định thì phải thông báo bằng văn bản cho trung tâm tiếng nước ngoài.

Bước 3: xác minh hồ sơ của bạn

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, giám đốc sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thực tế về khả năng đáp ứng yêu cầu. Điều kiện theo quy định và ghi chép kết quả trong biên bản thẩm định.

Bước 4: cho phép hoạt động giáo dục

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thẩm định có sẵn, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.
 • Nếu chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục, văn bản thông báo sẽ được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

II. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

Tìm đối tác mở trung tâm ngoại ngữ

1. Điều kiện tên trung tâm khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

 • Điều kiện tên khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại thông tư 21 / 2018 /TT – BGDĐT ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học.

Tên Trung tâm ngoại ngữ được quy định theo các nguyên tắc sau đây:

 • Trung tâm ngôn ngữ + tên sở hữu
 • Tên của Trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên đúng của Trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó ;
 • Không sử dụng từ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của Việt Nam.

2. Điều kiện nhân sự khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 2. 1. Điều kiện của giám đốc khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

 • Điều kiện nhân sự khi xin phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại điều 6 thông tư số 21 / 2018 / TT – BGDĐT về ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm tiếng nước ngoài.
 • Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý và vận hành tổ chức và bộ máy và có trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên đối với tất cả các hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ.

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là người đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có nhân thân tốt
 • Có khả năng quản lý
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng tiếng nước ngoài ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 2. 2. Điều kiện giảng dạy khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh

 • Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn, bao gồm cả giáo viên, giáo viên hợp đồng, giáo viên Việt Nam, người gốc Việt Nam, người nước ngoài.

Khi áp dụng giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây

Giáo viên Việt Nam:

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học trong khoa học máy tính hoặc chứng chỉ sư phạm chuyên nghiệp

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể)

 • Có bằng đại học hoặc một chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ thích hợp.

Giáo viên là người nước ngoài

 • Có bằng đại học sư phạm ngoại ngữ hoặc cao hơn;
 • Có bằng đại học bằng tiếng nước ngoài hoặc một giấy chứng nhận ngoại ngữ thích hợp;
 • Có bằng đại học hoặc cao hơn, giấy chứng nhận khả năng ngoại ngữ ở mức 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp đối với Việt Nam hoặc tương đương và có giấy chứng nhận tiếng nước ngoài.

2. 3. Điều kiện Trung tâm ngoại ngữ tiến hành hoạt động giáo dục

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện cho Trung tâm ngoại ngữ tiến hành hoạt động giáo dục được quy định tại điều 48 nghị định 46 / 2017, sửa đổi, bổ sung theo nghị định 135 / 2018.

 • Có một nhóm quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có các cơ sở phù hợp, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động của trung tâm.

III. Ghi chú về hoạt động sau khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tuyển sinh

 • Mỗi năm, Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kế hoạch tuyển sinh và công bố công khai thông tin về khoá học, bao gồm cả chương trình, tài liệu giảng dạy, tiêu chuẩn sản xuất, điều kiện học tập, điều kiện học tập, v. v.
 • Kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian mở, học phí và các thông tin cần thiết khác.

2. Các hoạt động dạy học

 • Các hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt dưới hình thức giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 • Học sinh được tổ chức và quản lý theo các lớp học. Mỗi lớp có một sĩ quan hoặc giáo viên theo dõi và quản lý.

3. Kiểm tra, kiểm tra và đánh giá tại Trung tâm ngoại ngữ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

 • Cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cấp giấy chứng nhận hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng nước ngoài theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.
 • Đối với chương trình đào tạo tiếng nước ngoài và đào tạo tin học, trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác nhận hoàn thành.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788