Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Quảng Ninh

Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm Ngoại ngữ/ Tin học có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng. Do đặc thù hoạt động giáo dục, việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học phải đảm bảo giám đốc trung tâm phải có đủ điều kiện về ngoại ngữ/tin học, năng lực giáo viên. và một số yêu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị lớp học. Do đó, trước tiên bạn phải có một tài liệu pháp lý để nộp cho sở giáo dục và đào tạo địa phương của bạn, bao gồm cả các tài liệu cần thiết. Nếu bạn không quen thuộc với chương trình này, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Điều kiện thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ninh

Theo Điều 7 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trung tâm thành lập các chương trình rõ ràng: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và đào tạo lại và nội dung; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, vị trí dự định, tổ chức, nguồn lực và kinh phí; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Như sau:

Điều kiện đặt tên trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học được đặt tên như sau:

 • Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học: Trung tâm ngoại ngữ (hoặc tin học) + danh từ độc quyền
 • Trung tâm ngoại ngữ – tin học: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học + Danh từ độc quyền
 • Tên trung tâm được viết trên quyết định thành lập, con dấu, bảng hiệu và tài liệu giao dịch của Trung tâm.

Điều kiện cơ sở vật chất

 • Số lượng phòng học tối thiểu (tại một địa điểm) Trung tâm Ngữ văn hóa và Văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng đăng ký, phòng giám đốc, phòng giáo viên…)
 • Số lượng phòng học tối thiểu (ở một vị trí) Trung tâm Tin học là: 02 phòng lý thuyết, 01 hoặc 02 phòng máy tính với 40 máy tính trở lên và các thành viên của khu vực hành chính (phòng đăng ký; phòng giám đốc, phòng giáo viên, v.v.) ,……). – Có bãi đậu xe.
 • Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.
 • Cho phép mỗi trung tâm hoạt động tại 01  vị trí chính, có thể có thêm điểm nếu đủ điều kiện và được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận và cấp phép.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh

Điều kiện giảng dạy của giáo viên

 • Giáo viên tại Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học là giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên thường trực, giáo viên hợp đồng và giảng viên thỉnh giảng. Giáo viên thường trực của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học phải có trình độ đại học trở lên hoặc phù hợp với chương trình giảng dạy được giao và có chứng chỉ đào tạo giáo viên. Giáo viên thỉnh giảng đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/lớp.
 • Hành vi và ngôn ngữ của giáo viên phải mẫu mực và có tác dụng giáo dục cho học sinh.
 • Trang phục của giáo viên phải gọn gàng, đơn giản và phù hợp với các hoạt động giảng dạy.
 • Hành vi chống lại giáo viên bị cấm
  • Xuyên tạc nội dung giáo dục.
  • Vi phạm danh dự, nhân phẩm và thể chất của học sinh và đồng nghiệp.
  • Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, thi cử; cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh; ép học sinh tham gia các lớp học bổ sung để thu tiền và giáo dục bất kỳ hành vi tiêu cực nào.

Điều kiện giám đốc trung tâm

 • Giám đốc Trung tâm phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, tin học đại học, có ít nhất 3 năm công tác trong ngành giáo dục và được cấp giấy chứng nhận quyết định thành lập trung tâm hẹn (trung tâm ngoại ngữ và tin học công lập) hoặc công nhận (trung tâm ngoại ngữ và tin học tư nhân).
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là người đứng đầu tất cả các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học có nhiệm kỳ 5 năm.
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Thông tin tư nhân không quá 65 tuổi khi ông nhậm chức.

>>>> Xem thêm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Đồng Nai cần những gì?  >>>>

Thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ninh

Trung tâm cần chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đăng ký thành lập trung tâm;
 • Dự án xây dựng trung tâm bao gồm những điều sau đây:
  • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
  • Thiết lập chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (nếu cần thiết), nhóm (hoặc bộ phận chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ là Giám đốc Trung tâm.
 • Soạn thảo các quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ của bạn

Bước 2: Nộp đơn đăng ký của bạn

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận được hồ sơ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trên địa bàn tỉnh; Ngoại ngữ – Trung tâm Tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bước 3: Xác minh hồ sơ

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của tổ chức, cá nhân xin thành lập Trung tâm, cơ quan quyết định thành lập Trung tâm phải đánh giá, xem xét điều kiện theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) ra quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ/Tin học.
 • Trường hợp trung tâm không đủ điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo nguyên nhân cho chủ thể có liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh tại Luật Quốc Bảo

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ /tin học tại Quảng Ninh, chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng của Luật Quốc Bảo dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất để xây dựng một trung tâm ngoại ngữ / thông tin tại Quảng Ninh.

Tư vấn nhiệt tình

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp của yêu cầu tư vấn và hồ sơ khách hàng;
 • Căn cứ vào yêu cầu và tài liệu của khách hàng, luật sư của chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tính hợp pháp và khả năng áp dụng của nó với các yêu cầu về hiệu suất công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp gỡ đối tác của khách hàng để thảo luận khi xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi sẽ sắp xếp và đảm bảo tham gia theo yêu cầu.

Đại diện bạn giải quyết những rắc rối

 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng thực hiện dịch công chứng các tài liệu liên quan;
 • Lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng;
 • Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng;
 • Đại diện giám sát hồ sơ, trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo kết quả nộp hồ sơ cho khách hàng;
 • Được cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đặc biệt, chúng tôi luôn có dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi xây dựng được những trung tâm nhiệt tình và uy tín nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi pháp lý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí với đội ngũ luật sư và nhân viên pháp lý giàu kinh nghiệm.

Cơ quan thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm tại Quảng Ninh

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định trung tâm ngoại ngữ và công nghệ thông tin trực thuộc; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trung học cơ sở; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học do tổ chức, cá nhân đề xuất thành lập;
 • Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh

Thời gian làm thủ tục tại Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ninh

 • Ủy quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ
 • Thời gian thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ, hợp lệ, tổ chức thành lập Trung tâm Ngoại ngữ được đánh giá, xem xét theo quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định, nếu có điều kiện thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; trường hợp chưa có quyết định thành lập thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đó biết lý do.

>>>> Xem thêm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Ngãi >>>>

Những vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quảng Ninh

 • Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ: Phải có năng lực hành vi dân sự và đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Đối với doanh nghiệp, khi thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần:
  • Đăng ký dòng kinh doanh có chức năng đào tạo. Trong hệ thống luật chuyên ngành của Việt Nam, có rất nhiều mã chuyên ngành, nhưng các doanh nghiệp lại chọn mã dòng phù hợp với chức năng đào tạo. Ví dụ: 8559 Giáo dục không được phân loại khác (chi tiết: Trung tâm Ngoại ngữ Kinh doanh).
  • Quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập do người có thẩm quyền ban hành
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý luận và thực hành, bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/lớp.

Chúng tôi luôn lấy sự tận tâm, chính xác và chuyên nghiệp để làm hài lòng khách hàng. Sự thành công của các bạn là nhiệm vụ của chúng tôi. Mọi vấn đề về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quảng Ninh, hãy liên hệ Luật Quốc Bảo qua hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí nhé!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788