Thành lập trung tâm ngoại ngữ Tại Bình Dương

Ngày nay, moị người trên khắp thế giới đang cố gắng tìm mọi cách để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Đó là điều kiện quan trọng để bạn có thể tiếp cận, cập nhật  những nguồn tri thức từ khắp thế giới. Tuy nhiên số lượng các trung tâm ngoại ngữ hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học ngoại ngữ của xã hội. Việc mở một trung tâm ngoại ngữ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn là nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn. Thông thường để hoàn thành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thì cần trong bao nhiêu ngày, cần những giấy tờ và thông tin gì để làm thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ để bên mình chuẩn bị?

Trong bài viết này, luatvn.vn sẽ hướng dẫn các bạn về các căn cứ pháp lý cơ bản và điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương. Quý khách có thể liên hệ với Luatvn.vn với số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc Hội
 • Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

Những điều kiện bắt buộc của trung tâm ngoại ngữ Tại Bình Dương:

 • Căn cứ Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 9 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT
 • Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm tiếng nước ngoài và tin học
  1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Đề án thành lập trung tâm quy định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ; đất đai, trang thiết bị, trang thiết bị, bộ máy, tài chính, tài chính ; chỉ đạo chiến lược xây dựng, phát triển trung tâm.
  3. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT:
 • Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia và giải thể trung tâm ngoại ngữ
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở giáo dục và đào tạo được chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền quyết định tại trung tâm ; trung tâm của trường trung cấp nghề ; trung tâm của các tổ chức, cá nhân được thành lập.
  2. Giám đốc trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học hoặc cao đẳng quyết định các trung tâm liên kết.
  3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm, tin tin học có liên quan.
  4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm có thẩm quyền sáp nhập, chia, tách ngoại ngữ, tin học.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại Khoản 1 điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm thẩm định, kiểm tra các điều kiện như đã nêu.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ ra quyết định thành lập.
 • Nếu điều kiện thành lập trung tâm không thỏa mãn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của lý do.

Hồ sơ chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGĐT,, hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các tài liệu sau:
A) Đơn xin thành lập trung tâm;
B) Lập kế hoạch thành lập trung tâm bao gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Phương tiện của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn)
 • Bản lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

C) Dự thảo về tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Công ty Luatvn.vn là một trong những tổ chức tư vấn có kinh nghiệm xin phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thảo luận thêm về giá dịch vụ, thời gian thủ tục cũng như các vấn đề có liên quan khác.

Quý khách có thể liên hệ vơi Luatvn.vn với số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788