Thủ Tục, Điều Kiện, Chi Phí, Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Bình Dương

Ngày nay, moị người trên khắp thế giới đang cố gắng tìm mọi cách để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Đó là điều kiện quan trọng để bạn có thể tiếp cận, cập nhật  những nguồn tri thức từ khắp thế giới. Tuy nhiên số lượng các trung tâm ngoại ngữ hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học ngoại ngữ của xã hội. Việc mở một trung tâm ngoại ngữ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn là nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn. Thông thường để hoàn thành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thì cần trong bao nhiêu ngày, cần những giấy tờ và thông tin gì để làm thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ để bên mình chuẩn bị?

Trong bài viết này, Luật Quốc Bảo sẽ hướng dẫn các bạn về các căn cứ pháp lý cơ bản và điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương. Quý khách có thể liên hệ với Luật Quốc Bảo với số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

hinh thu nho 5

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc Hội
 • Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

Những điều kiện bắt buộc của trung tâm ngoại ngữ Tại Bình Dương:

 • Căn cứ Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 9 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT
 • Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm tiếng nước ngoài và tin học
  1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Đề án thành lập trung tâm quy định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ; đất đai, trang thiết bị, trang thiết bị, bộ máy, tài chính, tài chính ; chỉ đạo chiến lược xây dựng, phát triển trung tâm.
  3. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT:
 • Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia và giải thể trung tâm ngoại ngữ
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở giáo dục và đào tạo được chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền quyết định tại trung tâm ; trung tâm của trường trung cấp nghề ; trung tâm của các tổ chức, cá nhân được thành lập.
  2. Giám đốc trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học hoặc cao đẳng quyết định các trung tâm liên kết.
  3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm, tin tin học có liên quan.
  4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm có thẩm quyền sáp nhập, chia, tách ngoại ngữ, tin học.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Dương

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại Khoản 1 điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm thẩm định, kiểm tra các điều kiện như đã nêu.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ ra quyết định thành lập.
 • Nếu điều kiện thành lập trung tâm không thỏa mãn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của lý do.

Hồ sơ chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGĐT,, hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các tài liệu sau:
A) Đơn xin thành lập trung tâm;
B) Lập kế hoạch thành lập trung tâm bao gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Phương tiện của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn)
 • Bản lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

C) Dự thảo về tổ chức và hoạt động của trung tâm.

Luật Quốc Bảo là một trong những tổ chức tư vấn có kinh nghiệm xin phép thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thảo luận thêm về giá dịch vụ, thời gian thủ tục cũng như các vấn đề có liên quan khác.

Quý khách có thể liên hệ vơi Luật Quốc Bảo với số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Các bước cần thiết để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP nêu rõ, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập hoặc ủy quyền thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện; trường hợp cơ sở chưa được quyết định thì gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do.

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Căn cứ Điều 47 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018. Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, thẩm quyền thuộc về:
 • Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trên khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;

 • Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên trường và trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc.

Điều kiện để cá nhân thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Quy định của pháp luật:

 • Pháp luật hiện hành quy định như sau: Trung tâm ngoại ngữ tư nhân do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hứa tài trợ. hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
 • Như vậy, đối với việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ, với tư cách cá nhân, bạn hoàn toàn có thể tự làm hoặc thông qua một tổ chức hoặc doanh nghiệp để xây dựng một trung tâm ngoại ngữ để dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xây dựng trung tâm ngoại ngữ, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện chung khi xây dựng trung tâm ngoại ngữ.

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội;
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án xây dựng trung tâm phải xác định rõ các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; cơ sở vật chất, vị trí đề xuất của trung tâm; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Trung tâm cần có trang web để sinh viên tìm kiếm thông tin cho các chương trình đào tạo, trang web đó phải đảm bảo nội dung chất lượng và đã xin giấy phép trang web với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ

 • Theo quy định của pháp luật thế hệ thứ nhất về xây dựng trung tâm ngoại ngữ, điều kiện đối với người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ, cụ thể là giám đốc trung tâm ngoại ngữ, được quy định như sau:
 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ và đã làm việc trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.
 • Độ tuổi của giám đốc trung tâm khi được bổ nhiệm lần đầu tiên không quá 65 tuổi.

Chi phí mở trung tâm ngoại ngữ bao tiền?

Khi làm bất kỳ lĩnh vực nào việc đầu tư bao nhiêu vốn là vấn đề rất quan trọng, chi phí là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Thiết lập một trung tâm ngôn ngữ cũng là điều đầu tiên bạn quan tâm. Bởi vì một khi bạn có chi tiết về chi phí mở một trung tâm ngôn ngữ, bạn sẽ dễ dàng lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Có tốn nhiều chi phí để thành lập một trung tâm ngoại ngữ?

Luật Quốc Bảo sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này, hoặc liên hệ Hotline/Zalo: 0763.387.788 để được tư vấn.

thanh lap trung tam ngoai ngu 20

Chi phí khi mở một trung tâm ngoại ngữ là gì?

 • Khi mở bất kỳ công ty nào, sẽ có rất nhiều chi phí phát sinh đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu để có thể lên kế hoạch cho doanh nghiệp của họ. Điều tương tự cũng đúng với một trung tâm ngoại ngữ, mặc dù mô hình là giảng dạy và học tập, nhưng nó sẽ có nhiều chi phí như các doanh nghiệp khác với các chi phí khác nhau như:

Phí thuê mặt bằng kinh doanh:

 • Khi bắt đầu kinh doanh, mặt bằng của địa điểm kinh doanh rất quan trọng, vì vậy các mặt bằng tốt và đẹp gần các trường học, nơi dân cư trung lưu sẽ thuận tiện cho quá trình. phát triển trung tâm của bạn. Điều đó có nghĩa là chi phí thuê sẽ rất đắt so với những nơi khác.
 • Đối với các tỉnh 20 triệu, cho các thành phố lớn 40 triệu.
 • Chi phí thiết lập cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật: hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng học, trang thiết bị cần thiết cho quá trình học tập, chương trình giảng dạy. 200 triệu đến 400 triệu.
 • Chi phí khắc con dấu cho doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp sẽ có một con dấu riêng và khác nhau bên trong con dấu sẽ có tên của doanh nghiệp đó.

Chi phí thành lập doanh nghiệp: Từ 1,2 triệu đến 5,5 triệu đồng.

Chi phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử quốc gia: một khi doanh nghiệp của bạn đã được thành lập, bắt buộc và cần thiết phải công bố rộng rãi trên cổng thông tin quốc gia để mọi người biết. cho anh.
Chi phí xin giấy phép kinh doanh.
Chi phí tuyển dụng giáo viên có trình độ, trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.
Chi phí cấp phép sau khi trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động
Do quy mô hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau nên chưa có quy định cụ thể về chi phí mở trung tâm ngoại ngữ.

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ Hiện nay

Khi thành lập một trung tâm ngoại ngữ, bạn sẽ cần phải trả các chi phí sau:

 • Chi phí thành lập doanh nghiệp: 250.000 VNĐ.
 • Chi phí khắc con dấu cho doanh nghiệp: 220.000 đồng đến 450.000 đồng.
 • Chi phí làm biển hiệu cho trung tâm ngoại ngữ: 220.000 đồng đến 450.000 đồng.
 • Chi phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia: 300.000 đồng
 • Lệ phí xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng (Tùy theo hồ sơ đầy đủ hoặc thiếu).
 • Giá thuê ban đầu của mặt bằng ước tính khoảng 20.000.000 đến 40.000.000/tháng. (tiền gửi 3 tháng hoặc 6 tháng) do đó dự kiến là 60.000.000 đến 120.000.000 đồng.

Tổng chi phí để thành lập Trung tâm Ngoại ngữ ban đầu ước tính khoảng 284,9 triệu cho các tỉnh. Với một thành phố lớn với quy mô lớn và trang thiết bị học tập hiện đại khoảng 544,9 triệu. (với tiền gửi chỉ 3 tháng)

Quý khách có thể liên hệ vơi Luật Quốc Bảo với số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788