Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên cần những gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên cần những gì? Thành lập và vận hành trung tâm ngoại ngữ đã và đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay, quy định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên đã có một số thay đổi; Vì vậy, Công ty Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788 xin gửi tới quý khách hàng bài viết cập nhật thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên năm 2021.

Tỉnh Điện Biên là một tỉnh miền núi phía Tây bắc Việt Nam, được đặt tên theo một cuộc chiến lịch sử quan trọng trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Việt Nam. Điện Biên có diện tích khoảng 9.562 km² và được chia thành 10 huyện và thành phố Điện Biên Phủ, là trung tâm hành chính của tỉnh.

Lịch sử:

Về lịch sử, Điện Biên đã từng là một vùng đất của các dân tộc thiểu số và được coi là “miền Tây cực” của Đại Việt (thời kỳ xưa). Sau đó, với sự chuyển biến của lịch sử, Điện Biên đã trở thành nơi chiến đấu quyết liệt trong cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ năm 1954. Cuộc chiến này đã góp phần đẩy lùi quân thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam, mở đường cho chiến thắng của đại đoàn kết dân tộc.

Địa lý:

Điện Biên có địa hình đa dạng, với đồi núi cao và sông suối phong phú. Tỉnh này giáp với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, và Lào. Vùng núi và rừng phủ của Điện Biên tạo điều kiện cho nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và phát triển văn hóa riêng.

Dân số:

Theo thống kê năm 2021, tỉnh Điện Biên có tổng dân số khoảng 526.000 người, gồm nhiều dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Dao, Kinh… Tỉnh Điện Biên còn là nơi có tỷ lệ người nghèo và hộ nghèo cao nhất trong cả nước. Tuy nhiên, các chính sách phát triển đã được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bao gồm cải thiện giáo dục và y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch.

Giáo dục:

Giáo dục ở Điện Biên còn đang đối mặt với nhiều thách thức do địa hình khó khăn và đa số dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều chính sách và chương trình đã được triển khai

Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Giáo dục số 38/2005 / QH11 ngày 14/6/2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 • Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

dien bien

– Các văn bản pháp luật liên quan khác.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Điều kiện đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có đủ các điều kiện sau đây theo quy định của pháp luật:

giấy chứng nhận tốt

Có năng lực quản lý;

Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Điều kiện đối với giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm giảng dạy, hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên chuyên trách và giáo viên hợp đồng; giáo viên có thể là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) hoặc người nước ngoài, đảm bảo mỗi lớp có một cán bộ, giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên). máy tính bảng).

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ đáp ứng các điều kiện sau:

Giáo viên 

Giáo viên đủ tiêu chuẩn dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người bản ngữ nói tiếng nước ngoài (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) được dạy ngoại ngữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Giáo viên nước ngoài được dạy ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ dạy ngoại ngữ phù hợp;

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ dạy ngoại ngữ phù hợp.

Điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học viên cũng như các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tốt nhất cho chất lượng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ. thành viên của trung tâm.

Theo quy định hiện hành từ trước đến nay, Thông tư số 21/2018 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định rõ điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, căn cứ theo tinh thần của Thông tư số 03/2011 / TT-BGDĐT hết hiệu lực ngày 10/10/2018 quy định về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, khi xây dựng hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên như cũng như việc xây dựng, bố trí cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp có thể lấy đó làm cơ sở để tham khảo.

Theo đó, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý và đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 1,5 m2 / học sinh / ca;

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

Có khu vực để cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ giải lao giữa giờ.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Bước 1:

Doanh nghiệp, cá nhân ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng hệ thống giáo viên trong trung tâm đáp ứng trình độ chuyên môn của cán bộ trung tâm ngoại ngữ;

Bước 2:

Doanh nghiệp, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên theo quy định tại hồ sơ xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên mà Công ty Luatvn.vn trình bày tại mục 4;

Bước 3:

Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại bước 2 nêu trên đến cơ quan cấp Giấy phép. Tùy theo phân cấp bộ máy hành chính cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ của từng địa phương căn cứ vào chức năng của cơ quan nhà nước mà có địa phương có cơ quan cấp phép khác nhau. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Bước 4:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định địa điểm thực tế của trung tâm ngoại ngữ. ở Điện Biên. trụ sở của trung tâm ngoại ngữ;

Bước 5:

Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định cơ sở, quyết định cho phép thành lập / đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ sở vật chất theo quy định / từ chối cấp giấy phép thành lập. trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên.

Bước 6:

Doanh nghiệp, cá nhân đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để nhận Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên bao gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên;

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trung tâm về hoạt động của trung tâm là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội;

Nội quy hoạt động của trung tâm;

Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo, bao gồm:

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp tại nơi đặt trung tâm ngoại ngữ;

Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về giáo viên nước ngoài mà chúng tôi đã nêu trong Điều kiện giáo viên của trung tâm ngoại ngữ;

Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ các văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;

Quy định về học phí và lệ phí;

Chứng chỉ sẽ được cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Cơ quan cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh / thành phố nơi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Các giấy tờ khách hàng cần cung cấp Đăng ký học trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Quý khách hàng khi xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, ngoài những giấy tờ mà công ty Luatvn.vn nêu tại mục 4, tùy theo cơ quan cấp phép mà quý khách hàng cần bổ sung thêm một số giấy tờ khác. để làm rõ về nhân sự, trụ sở cũng như quy trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Những tài liệu này thường bao gồm những điều sau:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở chính về việc trung tâm hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; (Công ty Luatvn.vn hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để khách hàng xác nhận khi sử dụng dịch vụ)
 • Hồ sơ giám đốc trung tâm ngoại ngữ:
 • Bằng tốt nghiệp đại học cụ thể: Bằng tốt nghiệp đại học, đại học ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Xác nhận kinh nghiệm của Giám đốc Trung tâm đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng bản sao công chứng trong vòng 6 tháng trở lại đây tính đến thời điểm xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên);

 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng bản sao công chứng trong vòng 6 tháng trở lại đây tính đến thời điểm xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên);
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của chủ trung tâm ngoại ngữ để chứng minh hộ khẩu.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm hoặc hợp đồng thuê địa điểm tập trung từ 05 năm trở lên (có chứng thực);
 • Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ (bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND / CCCD / Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương …);
 • Các thỏa thuận hợp tác và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ sở đào tạo nước ngoài được xác nhận (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên năm 2019 mà Công ty Luatvn.vn thông tin đến quý khách hàng. Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Công ty Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788