Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

Việc thành lập trung tâm ngôn ngữ là khó khăn hơn và thủ tục phức tạp. Công ty Luatvn.vn hiểu được những vấn đề này và đã thành lập dịch vụ xin giấy phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh. Với nhiều năm kinh nghiệm và mối quan hệ, chúng tôi tự tin xây dựng trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng.

Điều kiện Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

Tên trung tâm

 • Tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành theo thứ tự sau: “Trung tâm đào tạo / giáo dục”, “Bộ phận hoặc nhóm đào tạo chính” và tên độc quyền.
 • Tên cơ sở giáo dục đã đăng ký không được giống hoặc nhầm lẫn với tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không được sử dụng chữ viết, biểu tượng trái với lịch sử, văn hóa, đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 • Có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ thông thường khác) và có nội dung tương tự

Đội ngũ giáo viên

 • Giáo viên phải có ít nhất bằng đại học hoặc tương đương, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy được phân công;
 • Tỷ lệ tối đa của học sinh/giáo viên là 25 học sinh/giáo viên.

Giám đốc Trung tâm

 • Giám đốc Trung tâm phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, có ít nhất 3 năm công tác trong ngành giáo dục và được cấp quyết định: Thành lập trung tâm hẹn (trung tâm ngoại ngữ công cộng) hoặc chứng nhận (trung tâm ngoại ngữ tư nhân).
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngôn ngữ tư nhân, giám đốc trung tâm không quá 65 tuổi tại thời điểm bổ nhiệm lần đầu.
 • Trường hợp cơ cấu tổ chức và quản lý của Trung tâm có phó giám đốc thì phó giám đốc trung tâm phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành trung tâm. Nhiệm kỳ phó giám đốc trung tâm sau nhiệm kỳ giám đốc trung tâm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

Điều kiện thành lập

 • Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Có một chương trình thiết lập chi tiết cho các cơ sở giáo dục;
 • Trường hợp cần xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất, cho thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp kèm theo trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kể cả hướng dẫn và thiết kế chi tiết. Các cơ sở giáo dục thông tin chi tiết và thống nhất nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có: có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ dạy học; có khu vực dành cho việc học tập và giảng dạy để đảm bảo diện tích trung bình của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tối thiểu 2,5 m2/người học; trung bình của trung tâm dạy nghề tối thiểu 04 m2/người học; có phòng chức năng như văn phòng hội đồng quản trị, phòng giáo viên, thư viện; trang thiết bị đào tạo, quản lý cần thiết.

>>>> Xem thêm: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nam Định >>>>

Đối với trường hợp không cần xây dựng cơ sở vật chất

 • Thì phải thỏa thuận theo nguyên tắc thuê cơ sở vật chất có sẵn theo quy định của pháp luật: Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam từ 20 năm trở lên phải có phương án xây dựng cơ sở vật chất cơ sở giáo dục và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giao hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đó. Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động dưới 20 năm không cần tự xây dựng cơ sở vật chất mà phải ký hợp đồng hoặc thỏa thuận cho thuê trường học, phòng học, nhà xưởng và các khu vực phụ trợ tương ứng và thời gian ổn định không ít hơn 5 năm. năm.
 • Đủ năng lực tài chính: Tỷ lệ đầu tư tối thiểu 20 triệu đồng/học sinh (chưa bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư tối thiểu được tính dựa trên số lượng học viên toàn thời gian tại thời điểm quy mô đào tạo tối đa dự kiến.

Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn chỉ có IELTS 6.5 tiếng Anh và bạn không đủ điều kiện để thiết lập một trung tâm tiếng Anh. Để thành lập, cần có đủ nguồn lực vật chất, cơ cấu hoạt động, v.v., và các dự án như trên để thành lập trung tâm, có thể thành lập trung tâm. Mở một trung tâm tiếng Anh, bạn sẽ dạy các môn học khác như toán học, vật lý và hóa học, vì vậy khi bạn mở một trung tâm, bạn chỉ có thể dạy tiếng Anh.

Hồ sơ xin Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

 • Đối với nhà đầu tư tổ chức: Nộp bản sao quyết định thành lập được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác.
 • Đối với nhà đầu tư cá nhân: Nộp bản sao xác thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, sơ yếu lý lịch cá nhân đã được chứng nhận; nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài không được bao gồm trong hồ sơ tội phạm bổ sung;
 • Theo quy định của pháp luật về siêu thị và pháp luật có liên quan, hồ sơ đăng ký tiếp thị tương ứng có mô hình của từng đơn vị kinh tế;
 • Hướng dẫn kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chính sau: Mục đích, quy mô, địa điểm đầu tư; Đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc nguyên tắc cho thuê cơ sở vật chất; giải pháp kỹ thuật và môi trường; ưu đãi đầu tư (nếu có);

Phương án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục

 • Thành lập loại hình cơ sở giáo dục cần thiết; sự cần thiết phải thành lập cơ sở giáo dục; áp dụng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Tên cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; quy hoạch quy mô xây dựng, củng cố và bồi dưỡng cơ sở giáo dục qua các thời kỳ; cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành dự kiến;
 • Văn bằng, chứng chỉ dự kiến; cơ sở vật chất, trang thiết bị; chương trình giáo dục; Đội ngũ giáo viên yêu thích pháp luật.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính.
 • Yêu cầu bằng văn bản về việc thành lập giấy phép thương hiệu của cơ sở giáo dục;
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư;

Các chương trình tồn tại trong thị trường của các tổ chức giáo dục xác định rõ

 • Tên cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; khung hoạt động giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ; cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành được đề xuất;
 • Quy hoạch đặc biệt về quy mô xây dựng, tăng trưởng và đào tạo cơ sở giáo dục qua các thời kỳ, xác định rõ năng lực đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; kế hoạch giáo dục; Đội ngũ giáo viên yêu thích pháp luật.
 • Văn bản đồng ý giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất (xác định rõ địa chỉ, diện tích, ranh giới lô đất) và đồng ý cho thuê cơ sở vật chất theo nguyên tắc cho thuê;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong đó có giải thích, thiết kế về cơ sở giáo dục, nếu cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh.

Cơ quan cấp phép

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi có Trung tâm Ngoại ngữ là người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ.
 • Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi theo Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Đối với huấn luyện và các hoạt động ngoại khóa

 • Xin giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc bố trí điểm dạy thêm, học thêm ở đâu, tuân thủ các quy định về dạy thêm, học thêm, hoạt động ngoại khóa và chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường cho các lớp học thêm, lớp học thêm.
 • Tổ chức các hoạt động dạy kèm và danh sách những người đăng ký học thêm;
 • Đơn xin học thêm có kèm theo hình ảnh của người xin học thêm và được người đứng đầu cơ quan quản lý chứng minh có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác không bị xử lý kỷ luật, xem xét trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, biện pháp giáo dục. cơ sở y tế hoặc cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật bằng hình thức sa thải.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người tổ chức hoạt động gia sư, gia sư và người đăng ký tham gia gia sư;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y tế cấp cho người cố vấn hoặc người hướng dẫn;
 • Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, làm rõ các nội dung sau: Môn học bổ túc, nội dung học thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, học thêm, kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

Chủ thể có thẩm quyền Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học (kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định, đối với loại hình môn học mở trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ có 3 hình thức:
 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân thành lập trong lãnh thổ;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập toàn bộ hoặc một phần;
Do đó, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tổ chức kinh tế, xã hội và nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, hoàn toàn có thể tự thành lập trung tâm ngoại ngữ kinh doanh.

Trình tự và thủ tục Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo mà họ dự định thành lập.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thụ lý phải nộp báo cáo kiểm tra, báo cáo bộ phận có liên quan xem xét, quyết định.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo xác minh, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định có cho phép thành lập cơ sở giáo dục hay không.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Tây Ninh. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo

0763 387 788