Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để đảm bảo hành lang pháp lý tốt nhất trong quá trình hoạt động của thành lập Trung tâm Ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế, chúng tôi muốn đưa ra các khuyến nghị sau đây về các điều kiện, trình tự và thủ tục mà doanh nghiệp chuẩn bị:

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014
Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học..

Theo Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, bạn hoàn toàn có quyền thành lập công ty theo loại hình pháp lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014, giáo dục và đào tạo là nghề nghiệp có điều kiện. Do đó, các công ty muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Hiện chưa có văn bản quy định có cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc sở hữu của công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo thủ tục hay không, nhưng về nguyên tắc cá nhân, tổ chức có quyền thành lập trung tâm trong lĩnh vực chuyên môn và được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng bạn chỉ được mở trung tâm ngoại ngữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế được quy định

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Tiên Huế

 • Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế mà bạn dự định thành lập phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở các giai đoạn phát triển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với nhu cầu thực tế.
 • Ngoài việc phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, bạn cần phải xây dựng một kế hoạch để thành lập trung tâm. Chương trình cần xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vị trí dự định, tổ chức, nguồn lực và kinh phí; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm…

Điều kiện nhân lực

Nếu giáo viên là người Việt Nam: Đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ với một trong các điều kiện sau đây:
 • Trình độ đại học trở lên trong giáo dục ngoại ngữ;
 • Hoặc người có bằng đại học và chứng chỉ giáo dục có trình độ ngoại ngữ trở lên.
Nếu giáo viên là người bản ngữ ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tương ứng. Cụ thể, giáo viên nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau đây đủ điều kiện để dạy ngoại ngữ:
 • Trình độ đại học trở lên trong giáo dục ngoại ngữ;
 • hoặc có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng;
 • Hoặc có trình độ đại học trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương trình độ ngoại ngữ và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ tương ứng.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Về chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy

 • Các trung tâm ngoại ngữ của Việt Nam sử dụng chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ của Thừa Thiên Huế có thể biên soạn hoặc lựa chọn quy trình tài liệu của các trường đại học, cao đẳng; các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế thích nhu cầu của người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữThừa Thiên Huế chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý pháp luật và giáo dục về nội dung chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy của Trung tâm.
 • Đồng thời, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường (đối với các ngành trọng điểm thuộc cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm) hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với các trung tâm còn lại trong khu vực), chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy được sử dụng.

Điều kiện giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế là người trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức bộ máy và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trong tất cả các hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế là người đáp ứng các điều kiện sau:
 • Hãy là một người có phẩm chất tốt;
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế có thể quản lý;
 • Tính chuyên môn: Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế phải tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu 3 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương tự. Tương đương (là Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế).
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế được cơ quan có thẩm quyền phân công thành lập trung tâm và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xây dựng thương hiệu trọng điểm.
 • Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế được thời hạn 5 năm.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? >>>>

Cơ quan cấp phép

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp giấy phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế.
 • Giám đốc các trường đại học, viện trưởng, hiệu trưởng trường đại học và trường cao đẳng giáo dục quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường;
  Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật có quyền quyết định trung tâm đào tạo ngoại ngữ trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ theo thẩm quyền; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ trễ thuộc các trường đại học, cao đẳng, đại học, cao đẳng sư phạm và trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh của Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế ta cần có những hồ sơ sau:
 • Đơn xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc đơn xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc Trung tâm (nếu có).
 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
 • Bản sao quy trình hoạt động của trung tâm;
 • Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng (đối với phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo) cùng với báo cáo này phải kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất đai, nhà ở, chi phí vận hành;
 • soạn thảo chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy;
 • Trích đoạn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Dự luật về học phí phát sinh;
 • Dự thảo chứng chỉ sẽ được cấp cho sinh viên vào cuối khóa học ( nếu có)

Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Bước 1: Nộp đơn đăng ký của bạn

Hồ sơ đăng ký đào tạo, bồi thường, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, khoa học máy tính phải được báo cáo cùng với cơ quan cấp giấy chứng nhận;

Bước 2: Đánh giá

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành giám định.
 • Việc giám định bao gồm kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra xem các cơ sở kỹ thuật thực tế có đáp ứng các điều kiện quy định hay không. Kết quả sát hạch được ghi vào biên bản hội nghị sát hạch;

Bước 3: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

 • Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định ra quyết định cho phép Trung tâm thực hiện hoạt động đào tạo, bồi chỉ;
 • Trường hợp trung tâm không đủ điều kiện kinh doanh thì cơ quan cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận.

Đối với cá nhân, tổ chức:

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ hoàn tất các thủ tục theo quy định và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, trả lại.
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trong phần tiếp nhận và trả kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các tài liệu có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 9.3 phụ lục này.
 • Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đánh giá (kèm theo biên bản họp). Nội dung biên bản thẩm định phải bảo đảm đủ căn cứ để yêu cầu UBND tỉnh ra quyết định: thống nhất; không đồng ý thành lập trung tâm.
 • Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành hồ sơ, tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập trung tâm.
 • Bước 4: Phòng Tiếp nhận kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lại kết quả cho các đơn vị, cá nhân.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Luatvn.vn – Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Thừa Thiên Huế ngày càng lớn. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ này tại Thừa Thiên Huế là một tuyến kinh doanh có điều kiện, có quy định cực kỳ chặt chẽ, việc xin giấy phép hoạt động của các trung tâm này không hề dễ dàng.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp phép phụ, Công ty Luatvn.vn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục cấp phép để điều hành trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế để thương lượng giải pháp tốt nhất và các giải pháp ưu đãi, tiết kiệm chi phí nhất. Thời gian và chi phí của nhà đầu tư.

Một số điều cần lưu ý khi bắt đầu một trung tâm ngoại ngữ

 • Loại hình doanh nghiệp: Lựa chọn số doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp theo số lượng doanh nghiệp góp vốn (theo loại hình doanh nghiệp quy định tại Các Điều 47, 73, 110, 172, 183 của Luật Doanh nghiệp năm 2014).
 • Tên doanh nghiệp: Không được giống với các doanh nghiệp khác, cách xác định tên không được giống với dangkytinhdoanh.gov.vn trang (cách đặt tham khảo Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục, khi khởi nghiệp chọn mã số 8559, các ngành giáo dục khác không được phân loại theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Cảm ơn quý khách hàng đã đọc bài viết. Tư vấn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế cần trao đổi thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty Luatvn.vn chúng tôi. Quý khách có ý định mở trung tâm ngoại ngữ, nhóm trẻ, trường mầm non hãy liên hệ với chúng tôi Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788