Thành lập trung tâm ngoại ngữ Tp HCM

Để trung tâm ngoại ngữ  đủ điều kiện hoạt động, cần thực hiện hai thủ tục:

I. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM

Căn cứ vào điều 47 văn bản số 07/VBHN – BGDĐT năm 2018

Luatvn.vn tư vấn xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ chuẩn theo quy định pháp luật
Luatvn.vn tư vấn xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ chuẩn theo quy định pháp luật

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM

 • Giám đốc hoặc hiệu trưởng học viện, đại học sư phạm, đại học sư phạm quyết định thành lập trung tâm trường học;
 • Thủ trưởng các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM liên kết;
 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM theo thẩm quyền ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM của trường đại học, học viện, trường đại học và trường đại học sư phạm được quy định tại điểm b khoản 1 điều này.

2. Nộp hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM bao gồm

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM để thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM bao gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm trung tâm, cơ sở pháp lý của thành lập trung tâm ; mục tiêu và nhiệm vụ của người dự kiến là trung tâm là giám đốc của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là trung tâm;

3. Trình tự mở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1:

 • Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 điều này trực tiếp hoặc bằng bưu điện cho người có thẩm quyền;

Bước 2:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Bước 3:

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập trung tâm quy định tại khoản 1 điều này quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện ; trường hợp cơ sở chưa quyết định

II. Thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM đủ điều kiện hoạt động giáo dục

Căn cứ điều 49 của văn bản tổng hợp số 07/VBHN – BGDĐT trong năm 2018

1. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

 • A) giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 47 nghị định này;
 • B) giám đốc trường đại học hoặc hiệu trưởng viện, đại học hoặc cao đẳng sẽ quyết định cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM hoạt động trên khuôn viên trường đại học.
Thành lập trung tâm ngoại ngữ
Thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục?

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Một bản sao quyết định thành lập trung tâm của người có thẩm quyền;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy ; cán bộ quản lý, giáo viên ; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở ; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

3. Thủ tục xin phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM

Bước 1:

 • Trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 điều này trực tiếp hoặc bằng bưu điện cho người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này;

Bước 2:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này được tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định thì phải thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa chữa, bổ sung vào trung tâm;

>>15 điều cần biết khi thành lập trung tâm ngoại ngữ<<

Bước 3:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đúng hsdst, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định về khả năng, biên bản thẩm định;

Bước 4: 

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục, văn bản thông báo sẽ được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

III. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM

Căn cứ vào điều 48 văn bản số 07/VBHN – BGDĐT năm 2018

 1. Điều kiện của trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM tiến hành hoạt động giáo dục
 2. Có tổ giám đốc, giáo viên, nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động.
 4. Giám đốc trung tâm là người có các tiêu chuẩn sau đây

Căn cứ vào khoản 2 điều 6 thông tư số 21/2018/TT – BGDDT quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại TP HCM

 • A) Có một nhân vật tốt;
 • B) Có năng lực quản lý;
 • C) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học bằng ngoại ngữ ít nhất là cấp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam và tương đương giám đốc ngoại ngữ.
 • D) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788