Thành lập trung tâm tư vấn du học Quận 5

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học Quận 5

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Thành lập trung tâm tư vấn du học là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Trong những năm gần đây, hoạt động tư vấn du học đã phát triển và phát triển liên tục do nhu cầu học tập quốc tế ngày càng tăng của sinh viên và sinh viên, bao gồm cả những người đã tốt nghiệp ra trường. Du học đã dần trở thành hướng đi mới thu hút nhiều bạn trẻ tham gia và thị trường du học vô cùng sôi động.

Do đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này và các nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực này muốn có hoạt động kinh doanh bền vững và phát triển, bên cạnh uy tín về chất lượng tư vấn, Cần có đầy đủ các văn bản pháp lý để kinh doanh bao gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) có nghề tư vấn du học và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép tư vấn du học) trước khi làm việc.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Luatvn.vn xin giới thiệu bài viết: “Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học quận 5”

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUẬN 5

Luật Đầu tư 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đầu tư của Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;
Luật Doanh nghiệp 2014;
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp cho Việt Nam

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành;

Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chứng chỉ tư vấn du học TpHCM
Chứng chỉ tư vấn du học TpHCM

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUẬN 5

2.1. Thành lập doanh nghiệp dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, giấy phép tư vấn du học được cấp cho các đối tượng sau đây:

(1) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư (nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) trước tiên cần thành lập doanh nghiệp trong dịch vụ tư vấn du học. Công ty hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp sau:

Tên ngành: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết: Tư vấn du học (Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

Mã ngành nghề: 8560

(2) Đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (trung tâm tư vấn du học theo hệ thống giáo dục công lập)

(3) Cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Bao gồm cơ sở giáo dục phi chính phủ, chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam).

2.2. Xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

2.2.1. Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

– Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có trụ sở chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ cấp độ 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 cấp đối với Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ đào tạo nghề tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ 02 điều kiện kinh doanh du học sau:

(1) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật

(2) Có văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kinh doanh tư vấn du học

Như vậy, luật hiện hành chỉ quy định một điều kiện để xin giấy phép thành lập Trung tâm tư vấn du học, đó là yêu cầu về nhân sự.

Điều kiện cho nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

Đội ngũ tư vấn du học trực tiếp phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

(1) Có bằng đại học trở lên;

(2) Có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ trình độ 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 trình độ tiếng Việt và tương đương theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

BẢNG THAM CHIẾU NGOẠI NGỮ BẬC 4
Ngoại ngữTrình độ
Tiếng AnhB2, Toeic 600, Ielts 5.5
Tiếng TrungHSK cấp độ 4
Tiếng NhậtN3
Tiếng NgaTRKI2
Tiếng PhápDELF B2

TCF niveau 4

Tiếng ĐứcB2

TestDaF level 4

(3) Có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tất cả các chuyên gia tư vấn du học đều cần có chứng chỉ đào tạo chuyên môn do Viện Giáo dục Quản lý hoặc các cơ sở giáo dục khác được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận. Thời gian của một lớp học là khoảng 15 ngày (8 lớp trên lớp, 7 buổi thực hành tại cơ sở) với học phí khoảng 3.000.000 đồng/khóa. Chứng chỉ đào tạo nghề tư vấn du học không có ngày hết hạn nên người lao động không cần thiết phải học lại khi gia hạn giấy phép.

2.2.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép du học

STTLOẠI TÀI LIỆUHƯỚNG DẪN
TÀI LIỆU LUATVN.VN SOẠN THẢO
         1.Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;Người đại diện theo pháp lý ký và đóng dấu
         2.Quyết định về việc thành lập trung tâm tư vấn du họcChủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
         3.Danh sách đội ngũ nhân viên công ty phụ trách hoạt động tư vấn du họcNgười đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
         4.Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du họcNgười đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
         5.Quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm tư vấn du họcChủ sở hữu/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV ký và đóng dấu
         6.Bảng kê cơ sở vật chấtNgười đại diện theo pháp luật ký và đóng đấu
TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ/CUNG CẤP
         7.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Bản sao
         8.Thông tin đội ngũ nhân sự (Thông tin cá nhân, chức vụ,…)
         9.Hồ sơ cá nhân của giám đốc trung tâm tư vấn du học (Giám đốc trung tâm có thể đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty) gồm:

–         CMND/CCCD/Hộ chiếu

–         Bằng cấp cao nhất của giám đốc trung tâm hiện có

–         Sơ yếu lý lịch

Bản sao
       10.Hồ sơ cá nhân nhân viên trực tiếp tư vấn du học

–    CMND/CCCD/Hộ chiếu

–         Bằng đại học trở lên;

–         Chứng chỉ ngoại ngữ

–         Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

–         Sơ yếu lý lịch;

Bản sao
       11.Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất:

–       Hợp đồng thuê trụ sở

–       Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất

Bản sao
       12.Tài liệu định hướng du họcBản gốc
       13.Mẫu hợp đồng du học tự túcBản sao

III. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC QUẬN 3

3.1. Thủ tục xin giấy phép du học

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Mục 2.2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận được đơn và trả lại thư hẹn cho người nộp đơn.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ xin giấy phép du học. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành xác minh các điều kiện quy định tại Mục 2.2.1 nếu hồ sơ đáp ứng Bước 2.

Bước 4: Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3.2. Cách thực hiện

Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học gửi tài liệu theo một trong hai cách:

+ Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Qua bưu điện

3.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học

3.4. Thời hạn giải quyết

Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ làm việc

3.4. Lệ phí:Không

3.5. Thời hạn cấp phép

Thường là 5 năm

Trên đây là những lời khuyên của Luatvn.vn về các nội dung liên quan đến dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, vui lòng liên hệ trực Luatvn.vn để được hỗ trợ và tư vấn. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, Luatvn.vn tin rằng nó sẽ làm hài lòng khách hàng.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788