Thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài (P1)

Nhu cầu thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng cao. Hiểu rõ điều này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến lĩnh vực này.

Image result for trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
 • Nghị định 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
 • Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam.

2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 • Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án mới.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO được phép đầu tư thành lập trường mầm nom có vốn đầu tư nước ngoài.

3. QUY ĐINH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG MẦM NON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

3.1. VỐN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 • Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 30 triệu VND/trẻ. Vốn đầu tư không bao gồm các chi phí sự dụng đất. 
 • Kế hoạch vốn đầu tư phải tương thích với quy mô kinh doanh dự kiến.

3.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT Tập trung tại một địa điểm xác định, có môi trường lành mạnh, sạch sẽ. 

 • Diện tích phải đảm bảo, tính theo số lớp cũng như số trẻ trong một lớp.

3.2.1. YÊU CẦU CHUNG 

 • Các công trình của trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài phải được xây theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.
 • Các công trình phải bố trí hợp lý, đảm bảo lối thoát hiểm khi có các sự cố xảy ra cũng như đảm bảo an toàn đối với từng độ tuổi.

3.2.2.  KHỐI PHÒNG NHÓM TRẺ, MẪU GIÁO

 • Phòng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phải bao gồm:

–  Phòng sinh hoạt chung;
–    Phòng ngủ;
–    Phòng vệ sinh;
–    Hiên chơi.

3.2.3.  KHỐI PHÒNG SINH HOẠT

 • Phòng học: Phòng giáo dục thể chất, phòng văn nghệ, phòng đa chức năng.
 • Phòng ăn uống
 • Bếp và kho

3.2.4. KHỐI VĂN PHÒNG

Image result for trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

 • Phòng Hiệu trưởng/ Hiệu Phó
 • Phòng Kế Toán
 • Phòng Y tế
 • Phòng Bảo vệ
 • Nhà vệ sinh GV, CBCNV
 • Khu để xe GV, CBCNV

3.2.5. KHU VỰC SÂN CHƠI

 • Sân chơi chung, sân chơi riêng của từng lớp
 • Khu cây xanh, sân vườn.

0763 387 788