Thành lập trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ tư thục

Hiện nay, dân số ngày càng tăng, và nhu cầu xây dựng các trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ tư thục cũng tăng lên. Vậy quy trình thành lập trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ tư thục có quy định pháp luật nào liên quan? Hãy cùng Luật VN tìm hiểu qua bài viết sau:

Thành lập trường mầm non tư thục, mẫu giáo tư thục

Điều kiện thành lập

Theo Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, điều kiện thành lập trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ tư thục như sau:

 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có dự án xây dựng trường mầm non, nhóm trẻ, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.
 • Phương án bố trí trường mầm non, nhóm trẻ , mẫu giáo, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; địa điểm xây dựng đất đai, vật chất, trang thiết bị, trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Đơn xin thành lập trường mẫu giáo tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ bổng theo Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Các thực thể có yêu cầu thành lập phải chuẩn bị

 • Văn bản yêu cầu thành lập cơ quan quản lý trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo công lập; đơn vị, cá nhân, trường mầm non tư thục, mầm non, nhà trẻ phải nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo; địa điểm xây dựng trụ sở cơ sở giáo dục nuôi dưỡng, dạy học, chăm sóc trẻ em;
 • Dự án xây dựng trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo;
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non, mầm non, mẫu giáo qua các thời kỳ;

tmn mam non tu thuc 1

Thứ tự thực hiện

Căn cứ Điều 4, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Sửa đổi, bổ bổng Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP như sau:

Bước 1

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã; trường mầm non, mẫu giáo công lập theo yêu cầu); tổ chức, cá nhân (nếu có đơn xin thành lập trường mầm non công lập, nhóm trẻ công lập, mẫu giáo tư thục, trường mầm non tư thục) trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Bước 2

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện của trường mầm non, trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, tham mức ý kiến thẩm định với các phòng chuyên môn có liên quan và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 3

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhà trẻ không được thực hiện các hoạt động giáo dục, hủy bỏ quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập.

>>>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở trường mầm non tư thục năm 2021 >>>>

Nộp đơn xin giấy phép kinh doanh trường mầm non tư thục

Điều kiện mở trường mẫu giáo và mầm non

Theo Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, điều kiện hoạt động của trường mầm non, nhóm trẻ được quy định như sau:

 • Ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu để duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục, đặc biệt là:
  • Trường mầm non, mẫu giáo nằm trong khu dân cư, đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường;
  • Diện tích đất xây dựng bao gồm: diện tích đất xây dựng; khu vui chơi giải trí; không gian xanh, đường dẫn. Diện tích đất xây dựng trung bình ở đồng bằng và trung tâm (trừ thị trấn) tối thiểu là 12 m2/trẻ em; 08 m2/trẻ em ở khu vực đô thị, thị trấn, vùng núi cao và hải đảo;
  • Khuôn viên trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ có một bức tường với thế giới bên ngoài;

Cấu trúc của khối xây dựng trường học bao gồm

 • Nhóm trẻ em, phòng học mẫu giáo: phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân chơi phải tuân thủ các quy định;
 • Phòng học: phòng thể thao, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng chức năng;
 • Khu vực nhà hàng: nhà bếp và khu vực lưu trữ;
 • Khu vực hành chính bao gồm: văn phòng nhà trường, văn phòng hiệu trưởng, văn phòng phó hiệu trưởng, văn phòng hành chính, phòng y tế, phòng an ninh, phòng giảng viên, nhà vệ sinh giáo viên, bộ phận giảng viên, nhân viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên bãi đậu xe;
 • Sân chơi bao gồm: sân chơi nhóm và lớp học; sân chơi công cộng.
 • Sở hữu trang thiết bị, đồ chơi, dụng cụ, vật liệu phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có số lượng đầy đủ, cơ cấu hợp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường mầm non, mầm non, mẫu giáo.

Các điều kiện để được cấp phép mở trường mẫu giáo tư thục tại các phường/ xã/ huyện

 • Có dự án xây dựng trường học, trường mầm non theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án xây dựng trường học, trường mầm non, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non.
 • Có năng lực kinh tế, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của các trường tư thục, mẫu giáo.
 • Được Ủy ban nhân dân huyện/xã phê duyệt thành lập trường mầm non tư thục (về tổ chức, năng lực tài chính và cơ sở vật chất, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục).

Thủ tục mở trường mầm non, mẫu giáo đi vào hoạt động

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ bổng Điều 3, Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định như sau: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các hoạt động giáo dục ở các trường mầm non, mầm non, mẫu giáo.

Hồ sơ bao gồm

 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao do sổ đăng ký chung cấp, bản sao xác nhận bản chính hoặc bản sao so sánh với bản chính (sau đây gọi tắt là bản sao xác nhận) trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo;
 • Báo cáo chi tiết về việc thực hiện dự án đầu tư xây lầy trường mầm non, mầm non, mẫu giáo. Báo cáo cần nêu rõ các công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện: điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động chăm sóc, giáo dục; giáo viên và cán bộ hành chính;
 • Danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn của mình; hợp đồng lao động giữa trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ và các giáo viên;
 • Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng chuyên môn, phòng, ban, tổ trưởng, xác định trình độ chuyên môn đã được đào tạo; hợp đồng lao động giữa trường mầm non, mầm non, nhà trẻ ký với các cán bộ quản lý;

tmn mam non tu thuc 2

Các bổ sung trong quá trình làm đơn

 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh sách số lượng phòng học, studio, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
 • Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê mặt bằng trường mầm non, mầm non, nhà trẻ có thời hạn tối thiểu là 5 năm;
 • Các văn bản quy phạm pháp luật chứng minh số tiền hiện có do trường mầm non, mầm non, nhà trẻ quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí. Hoạt động bình thường của các trường mẫu giáo, mầm non và trung tâm chăm sóc ban ngày sau khi được cấp phép hoạt động giáo dục; Kế hoạch huy động vốn và cân đối các nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của các trường mầm non, mầm non, mẫu giáo trong vòng 5 năm kể từ ngày nhập học;
 • Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ đối với trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo.

Thứ tự thực hiện

 • Trường mầm non, nhóm trẻ, mẫu giáo phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ; thông báo phương án đánh giá thực tế của trường mầm non, nhóm trẻ nhà trẻ theo quy định;

>>>> Xem thêm: Nộp đơn xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục >>>>

Thời gian xử lý và thực hiện yêu cầu

 • Thời gian lập hồ sơ để xin thành lập trường mầm non tư thục: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Luật VN
 • Thời gian được cấp giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian lập hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh giáo dục: 07 ngày làm việc, kể từ ngày bạn cung cấp tất cả các tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Luật VN
 • Thời gian được cấp giấy phép hoạt động giáo dục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: Nếu thời gian xem xét đơn đăng ký của bạn trong cơ quan có thẩm quyền dài hơn thời gian thực tế tại cơ quan có thẩm quyền, Luật VN sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nỗ lực hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc để nhận được kết quả cấp phép càng sớm càng tốt.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến tư vấn thành lập trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ tư thục năm 2021. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788