Thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM

Thưa luật sư, xin hỏi mở trường mầm non tư thục ở TP HCM có khó không? Công ty của bạn có cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập trường mẫu giáo tư thục không? Mong Luật VN cho mình ý kiến về vấn đề thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM.
Chúng tôi hiểu rằng khách hàng hiện đang cần tư vấn pháp lý về việc thành lập một trường mẫu giáo tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, chúng tôi rất vui khi đưa ra các khuyến nghị dịch vụ pháp lý để khách hàng xem xét.

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục và Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi thường, hỗ trợ xây dựng và vận hành trường mầm non tư thục, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.
 • Bước 2: Xin giấy phép hoạt động tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bước 3: Đến Phòng Giáo dục và Đào tạo – Ủy ban nhân dân quận để xin giấy phép kinh doanh.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thành lập trường mầm non công lập, trường mầm non, nhà trẻ hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục.

Điều kiện để doanh nghiệp thành lập và xin cấp phép trường mầm non tư thục

Điều kiện để doanh nghiệp được phép mở trường mầm non tư thục

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
 • Có dự án xây dựng trường học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới của địa phương và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chương trình trường học xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vị trí dự kiến xây dựng trường học, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

Thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM

Điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh trường mầm non tư thục

 • Quyết định cho phép thành lập trường học, trường mẫu giáo;
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và triển khai các hoạt động giáo dục

>>>> Xem thêm: Điều kiện hồ sơ trình tự và thủ tục mở nhóm trẻ >>>>

Đặc biệt chú ý đến khuôn viên trường

 • Diện tích sử dụng đất trung bình tối thiểu cho mỗi trẻ em là 8 mét vuông;
 • Khuôn viên trường, trường mẫu giáo có tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, sử dụng gạch, gỗ, tre, kim loại hoặc cây xanh được cắt tỉa làm hàng rào, cổng chính của trường, trường mẫu giáo có bảng tên trường học;
 • Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo một trẻ em có không gian từ 1,5 – 1,8 m2. Cho phép sử dụng phòng sinh hoạt chung làm nơi ăn và ngủ cho trẻ mẫu giáo;
 • Nhà vệ sinh: đảm bảo một đứa trẻ có không gian 0,4 – 0,6m 2; đối với trẻ mẫu giáo, trẻ em trai và trẻ em gái có vị trí khác nhau;
 • Sân chơi: đảm bảo một đứa trẻ 0,5-0,7m 2, chiều rộng không nhỏ hơn 2,1m; xung quanh có lan can cao 0,8-1m, sử dụng thanh dọc, khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,1m;
 • Nhà bếp: Đảm bảo không gian 0,3 – 0,35m 2 cho một trẻ em.
 • Địa điểm xây dựng trường tư thục, trường mầm non phải bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;
 • Có ba (03) nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo trở lên, ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo;
 • Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu giáo dục chăm sóc trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đầy đủ, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo điều lệ mầm non

Nêu rõ về các cán bộ của trường

 • Hiệu trưởng các trường mầm non tư thục là: (i) Có trình độ đào tạo trình độ trung cấp sư phạm mầm non, công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục mầm non ít nhất 5 năm; (ii) đã hoàn thành chương trình đào tạo cán bộ quản lý; có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, trường mầm non và có sức khỏe tốt; (iii) Không quá 65 tuổi khi được đề cử và không phải là công chức, viên chức trong bảng lương nhà nước.
 • Giáo viên, nhân viên mầm non tư thục phải đảm bảo các điều kiện sau: Trình độ đào tạo tiêu chuẩn của giáo viên mầm non là có bằng trung cấp sư phạm mầm non; trình độ đào tạo tiêu chuẩn cho nhân viên y tế và kế toán của trường là có bằng trung cấp chuyên ngành được chỉ định; đối với nhân viên thu ngân, thủ thư, thư ký, đầu bếp, nhân viên bảo vệ phải được đào tạo về kỹ năng được chỉ định.
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường, trường mẫu giáo.
 • Có năng lực kinh tế, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của các trường tư thục, mẫu giáo.
Lưu ý: Doanh nghiệp làm thủ tục xin giấy phép giáo dục mầm non tư thục tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở). Theo quy định của pháp luật, giáo dục mầm non tư thục sau khi được cấp phép, hết thời hạn 2 năm, nếu không đủ điều kiện cấp phép hoạt động thì không được cấp phép điều hành trường.

Thành phần chuẩn bị thành lập trường mầm non tư thục

Chi tiết chuẩn bị

 • Kiến nghị bằng văn bản thành lập cơ quan quản lý trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ công lập;
 • Tổ chức, cá nhân, trường mầm non tư thục, trường mẫu giáo tư thục, trường nhà trẻ, nhà trẻ phải xác định rõ sự cần thiết phải thành lập;
 • Tên trường mầm non, nhà, mẫu giáo;
 • Địa điểm xây dựng trụ sở cơ sở giáo dục nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em;
 • Phương án thiết lập trường mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo: xác định tính thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục;
 • Đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị Tổ chức, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;
 • Nguồn lực và kinh phí;

Hồ sơ bổ sung

 • Quy hoạch, quy hoạch và giải pháp xây dựng và phát triển trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo qua các thời kỳ.
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em.
 • Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, mẫu giáo theo từng thời kỳ; hồ sơ chính sách giao đất cho thuê đất đối với trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ hoặc nhà ở có thời hạn thuê tối thiểu 5 năm hoặc hợp đồng nguyên tắc; dự thảo quy hoạch tổng thể và thiết kế sơ bộ các công trình xây dựng để xây dựng trường mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo hoặc thiết kế kiến trúc (nếu đã có trường học), bảo đảm phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn giáo dục để nuôi dạy con cái, chăm sóc, giáo dục. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự thực hiện thành lập trường mầm non

 • Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã; yêu cầu thành lập trường mầm non công lập, trường mẫu giáo, trường nhà trẻ); tổ chức, cá nhân (trường mẫu giáo, mầm non tư thục, trường nhà trẻ tư thục) trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan cho ý kiến về việc thẩm định hồ sơ và tình hình thực tế.
 • Thành lập trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo theo nội dung, điều kiện quy định; trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đủ điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Sau 2 ngày, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ không được thực hiện hoạt động giáo dục thì ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập, hủy bỏ việc thành lập.

Phạm vi thực hiện thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM của Luật VN

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng liên quan đến việc nộp đơn xin giấy phép thành lập và vận hành trường mầm non
 • soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp cho khách hàng, hồ sơ xin thành lập trường mẫu giáo và đơn xin giấy phép hoạt động giáo dục mầm non;
 • Điều chỉnh dữ liệu cá nhân theo ý kiến của khách hàng;
 • Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM

Thủ tục cấp phép

 • Nộp hồ sơ thay mặt khách hàng cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Hồ sơ giám sát trong quá trình phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật tiến độ cho khách hàng cũng như các yêu cầu bổ sung, yêu cầu bổ sung, nếu có.
 • Chương trình sau khi cấp phép:
 • Nhận kết quả và giao cho khách hàng.

>>>> Xem thêm: Thành lập trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ tư thục >>>>

Phạm vi công việc được mô tả ở trên

 • Chuẩn bị tài liệu: Trong thời hạn 07 – 10 ngày  kể từ ngày bạn cung cấp tất cả các tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Luật VN;
 • Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy tờ đã ký, đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Quy trình cấp phép:
  • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  • Cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép kinh doanh: trong thời hạn 60 – 90 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lưu ý: Thời gian trên không bao gồm thời gian tham khảo ý kiến của cơ quan có liên quan hoặc thời gian xem xét hồ sơ của cơ quan nhà nước. Đồng thời, thời gian này có thể dài hơn do lý do chủ quan của cơ quan cấp phép. Luật VN sẽ nỗ lực và phối hợp hợp lý khi cần thiết để đẩy nhanh quá trình cấp phép.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến tư vấn thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM năm 2021. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788