Thành Lập Viện Thuộc Sở Khoa Học Công Nghệ

Hiện nay, việc nghiên cứu khoa học đã được quan tâm, đầu tư một cách chú trọng nhằm đưa ra những biện pháp khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất để phục vụ cuộc sống con người cũng như phát triển nền kinh tế. Do đó, để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học thì việc thành lập các Viên nghiên cứu là điều kiện cần thiết. Luật Quốc Bảo chúng tôi xin chia sẻ bài viết Thành lập viện thuộc sở khoa học công nghệ. 

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Khoa học và công nghệ năm 2013
2. Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ
3. Thông tư 03/2014/TT-BKHCN về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Việc thành lập Viện nghiên cứu thuộc Sở Khoa học Công nghệ cần có các điều kiện sau:

Tên Viện gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt.

 • Tên đầy đủ bao gồm Loại hình + tên riêng của Viện.
 • Mục tiêu, phương thức hoạt động không vi phạm các hành vi cấm như:

+ Xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

+ Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

+ Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ

+ Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • Vốn điều lệ của Viện do Sở Khoa học Công nghệ quyết định bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

Phải có trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.

 • Đối với nhân sự là yếu tố nhân lực quan trọng nhằm thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học cần phải có những điều kiện chuyên môn nhất định:
 • Viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức.
 • Có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.
 • Người đứng đầu Viện đồng thời là người đại diện theo pháp luật phải có chức danh là Viện trưởng, có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.
 • Đối với cơ sở vật chất là yếu tố nhằm phục vụ cho nhân lực để nghiên cứu khoa học có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi tuân thủ các điều kiện trên, Viện thuộc Sở Khoa học Công nghệ cần thực hiện các trình tự, thủ tục dưới đây: Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Tờ trình về việc thành lập, đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động. – Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập được lập thành 02 (hai) bộ và gửi về cơ quan có thẩm quyền thành lập bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Hồ sơ xin phép thành lập viện nghiên cứu

Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:
– Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
– Sơ yếu lý lịch khoa học của viện trưởng viện nghiên cứu;
– Dự thảo Điều lệ viện nghiên cứu và hoạt động của viện;
– Phương án tổ chức và hoạt động của viện nghiên cứu;
– Hồ sơ nhân sự của viện nghiên cứu, bao gồm:
+ Danh mục nhân sự;
Tài liệu đính kèm cho mỗi nhân viên bao gồm:
Đơn đề nghị làm việc chính thức hoặc bán thời gian tại Viện nghiên cứu, đối với người lao động làm việc không chuyên trách phải có xác nhận giấy phép lao động của cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý nhân sự;

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong vòng 01 năm của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc trước khi chuyển đến làm việc tại Viện nghiên cứu;
Bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân;
Bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ đào tạo (bằng đại học, bằng sau đại học, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực hoạt động);
Đối với chủ tịch Hội đồng sáng lập, người được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc (giám đốc hoặc tương đương) cần có lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc trước khi chuyển vào làm việc. làm việc tại Viện.

– Danh mục cơ sở vật chất – kỹ thuật của viện nghiên cứu;
Tài liệu chứng minh địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức:
+ Bản sao hợp pháp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của tổ chức
đối với vị trí đặt trụ sở chính;
+ Bản sao hợp pháp hợp đồng thuê, mượn địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tại
trường hợp tổ chức thuê, mượn địa điểm đặt trụ sở chính.

Trình tự thực hiện:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải có ý kiến thẩm định.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền thành lập xem xét và ra quyết định thành lập. Trường hợp không chấp thuận thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Với kinh nghiệm thành lập Viện Viện thuộc Sở Khoa học Công nghệ nhiều năm bài viết này Luật Quốc Bảo vừa chia sẻ Thành lập viện thuộc sở khoa học công nghệ, Quý khách có bất cứ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788