Thanh tra kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

Khi bạn kinh doanh bất cứ một lĩnh vực gì dù bé hay lớn thì đều được sự bảo vệ của pháp luật, đồng nghĩa với việc đó thì pháp luật cũng luôn luôn theo dõi và giám sát một cách thường xuyên liên tục hoạt động của cơ sở mình nhằm chống các tình trạng tiêu cực không lành mạnh không đúng pháp luật và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Trung tâm ngoại ngữ cũng vậy khi đi vào hoạt động cũng sẽ được pháp luật bảo về về quyền lợi, lợi ích cho trung tâm nhưng đồng thời cũng sẽ có những cuộc thanh tra kiểm tra trung tâm ngoại  ngữ vào định kì hàng năm. Vậy bạn là người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ bạn đã biết khi thanh tra kiểm tra trung tâm ngoại ngữ mình thì sẽ kiểm tra những cái gì và như thế nào chưa? Luatvn.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu kĩ về điều này hoặc bạn có thể gọi điện đến Hotline/Zalo: 0763.387.788 để biết thêm chi tiết

 Ai là người tổ cức thực hiện Thanh tra, kiểm tra quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Theo  điều 23 của thông tư thông tư 21/2018TT- BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì người có thẩm quyền thanh tra,kiểm tra trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng và phát triển hệ thống các Điều kiện đảm bảo chất lượng nội bộ, định kỳ hằng năm triển khai hoạt động tự kiểm tra, đánh giá tổ chức và hoạt động của trung tâm theo các quy định hiện hành.

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo Điều kiện và chất lượng giáo dục cam kết. Kết quả thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công khai cho người học và xã hội biết và giám sát.

Đồng thời theo điều 26 của thông tư 21/2018TT- BGDĐT thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát thanh tra kiểm tra thanh tra trung tâm ngoại ngữ

 • Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

 • Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Cũng theo đó tại điều 27 của của thông tư 21/2018TT- BGDĐT cũng quy định trách nhiệm của Sở giáo dục vào đào tạo trong quá trình tổ chức thực hiện:

 • Quản lý, chỉ đạo hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

 • Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm.

 • Công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, các cam kết chất lượng, Điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập địa điểm được cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo để người học và xã hội tham gia giám sát.

 • Định kỳ sáu tháng, hằng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quản lý, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

mở ung tâm tư vấn du học mất bao lâu

Thanh tra kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

Nội dung thanh tra, kiểm tra trung tâm ngoại ngữ

 • Hồ sơ pháp lý: Là điều kiện cần có đầu tiên khi thanh tra kiểm tra để xét xem trung tâm mình có đầy đủ hồ sơ pháp lý không.
 • Hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên: Hồ sơ cần đẩy đủ hợp đồng lao động, lý lịch bản thân, các bằng cấp liên quan đủ điều kiện giảng dạy theo quy định của Pháp luật
 • Trong các tháng gần đây trung tâm ngoại ngữ đã tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển sinh cũng như công bố một cách công khai các chương trình học, khóa học học phí, tài liệu giảng day… của trung tâm.
 • Hoạt động giảng dạy: phải diễn ra thường xuyên liên tục, có kế hoạch giảng dạy, chương trình học tập, đánh giá quá trình học tập của giáo viên đối với các học viên tham gia học tại trung tâm. Cần lưu trữ hồ sơ của học viên một cách khoa học.
 • Công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học viên: trong quá trình các học viên học tại trung tâm cần có những bài kiểm tra nhằm đánh giá quá trình học tập của học viên tuy nhiên quá trình này chưa cấp chứng chỉ.
 • Cơ sở vật chất: Phải có đầy đủ trang thiết bị dạy học, phòng học… đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên học viên.
 • Công tác liên kết đào tạo bồi dưỡng và hợp tác quốc tế : Cần thiết lập ngoại giao với các đơn vị quốc tế để đào tạo bồi dưỡng học viên các kĩ năng cần thiết.

Trên đây là những nội dung cần thiết về công tác thanh tra kiểm tra trung tâm ngoại ngữ mà bạn cần biết để có thê chuẩn bị và hoàn thành tốt nó xuyên suốt quá trình hoạt động. Bạn có thể truy cập luatvn.vn hoặc gọi điện đến hotline/Zalo 0763.387.788 để được tư vấn miễn phí.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá