Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2021

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin như trụ sở chính, vốn điều lệ, thành viên, người đại diện theo pháp luật, v. v. Nhiều doanh nghiệp chưa biết các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và có nhiều câu hỏi về thủ tục thay đổi. Trong bài viết sau đây, công ty Luật VN cung cấp hướng dẫn chi tiết về thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Một người được thành lập bao nhiêu công ty
Một người được thành lập bao nhiêu công ty

Trường hợp cần nộp đơn xin thay đổi đăng ký kinh doanh cho Sở kế hoạch và đầu tư:

 • Thay đổi tên công ty: thay đổi tên trong tiếng việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi từ viết tắt;
 • Thay đổi loại hình công ty (gồm: chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ; chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn,  thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở của công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax ; email, trang web công ty;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ của công ty (tăng vốn điều lệ công ty hoặc hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi cơ cấu vốn của thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông người nước ngoài: thay đổi cổ đông người nước ngoài ; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông người nước ngoài ; thay đổi thông tin về hộ chiếu, đăng ký hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ; thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty: thay đổi tiêu đề của người đại diện theo pháp luật ; thay đổi thẻ căn cước / hộ chiếu ; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở;
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: bao gồm chuyển chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh chủ sở hữu
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán ; địa chỉ tiếp nhận thông báo thuế ; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế, v. v

Trường hợp hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh không phải nộp cho sở kế hoạch và đầu tư:

 • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;
 • Thay đổi các cổ đông sáng lập (trừ trường hợp đối với việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thanh toán hoặc chỉ chi trả một phần cổ phần đăng ký mua theo quy định).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thông báo thêm và cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh;
 • Danh mục thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Danh mục đại diện được ủy quyền thay đổi cổ đông / thành viên là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và chủ sở hữu đối với công ty thành viên;
 • Điều lệ trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty có hạn chế;
 • Giấy tờ xác nhận cá nhân có công chứng cho thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Khi có thay đổi trong 11 nội dung nêu trên: công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh, phòng kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính.
Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, địa điểm, địa điểm kinh doanh của công ty thì phải thực hiện: phòng đăng ký kinh doanh, cục kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Chi nhánh / văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanhthu tuc thanh lap cong ty 3

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ
Phương pháp gửi: gửi trực tuyến tại trang web của cổng thông tin quốc gia cho đăng ký kinh doanh: https:// dangkyquamang. dkkd. gov. vn /
Khi nhận được đơn đăng ký, phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm biên lai, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
Trường hợp doanh nghiệp cần, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Qúy khách thắc mắc hoặc cầm tư vấn hãy liên hệ với Luât VN. Hotline/Zalo: 076 338 7788.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788