Thời gian sang tên Sổ đỏ tối đa chỉ 10 ngày – Luật 2020

Với phương châm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phức tạp, hạn chế phiền toái mất thời gian cho người dân. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đã được rút ngắn lại hết sức có thể. Trong đó có thời gian sang tên Sổ đỏ tối đa chỉ 10 ngày.

Thời gian sang tên sổ đỏ tối đa chỉ 10 ngày

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động (còn gọi là sang tên Sổ đỏ).

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thời gian mà cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho nhà đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khoản 10 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định hồ sơ hợp lệ là hồ sơ mà:

  • Có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định.
  • Nội dung kê khai trong các giấy tờ phải đầy đủ.
  • Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất.

Lưu ý:

Thời gian 10 ngày trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không quá 20 ngày.

Năm 2020 thời gian sang tên sổ đỏ tối đa 10 ngày
Năm 2020 thời gian sang tên sổ đỏ tối đa 10 ngày

Cách xử lý khi bị chậm sang tên Sổ đỏ

Nếu quá thời gian thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định nhưng chưa nhận được kết quả thì điều đầu tiên mà người sử dụng đất nên thực hiện là mang giấy hẹn tới nơi nộp hồ sơ để hỏi kết quả và lý do.

Nếu cơ quan đăng ký đất đai không trả lời hoặc cố ý gây khó khăn thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai (theo Điều 204 Luật Đất đai năm 2013).

Thời gian sang tên sổ đỏ tối đa chỉ 10 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu quá thời gian này mà cơ quan đăng ký đất đai vẫn KHÔNG thực hiện, lúc này người sử dụng đất có quyền khiêu nại, khởi kiện theo đúng thủ tục tố tụng hành chính.

XEM THÊM:

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788