Thủ tục chia công ty đáp ứng pháp luật hiện hành – Luật sư tư vấn

Nhằm tổ chức quản lý khoa học, hoạt động hiệu quả hơn, một số doanh nghiệp sẽ tiến hành chia lại công ty. Tuy nhiên những người quản lý công ty cần phải ghi nhớ thủ tục chia công ty đúng luật để không vi phạm những chính sách pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những thủ tục này. 

dang ky tu van mien phi

Thực hiện thủ tục chia công ty ở những công ty nào?

Cả công ty TNHH hoặc công ty cổ phần đều có thể chia thành hai hoặc nhiều công ty cùng loại nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho việc thành lập công ty mới.
 • Đáp ứng cả hai trường hợp trên.
Muốn chia công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện
Muốn chia công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện

Trình tự thực hiện thủ tục chia công ty TNHH, chia công ty cổ phần

Dưới đây là những bước để chia công ty TNHH, chia công ty cổ phần đúng theo quy định pháp luật:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của điều lệ công ty và quy định pháp luật.

 • Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia
 • Tên các công ty sẽ thành lập
 • Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty
 • Phương án sử dụng lao động
 • Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập
 • Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia
 • Thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Thủ tục chia công ty đúng luật
Thủ tục chia công ty đúng luật

Bước 2: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .

Bước 3: Chủ sở hữu công ty mới tiến hành đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty đã được hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua.

Bước 4: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp công ty bị chia có chi nhánh, văn phòng đại diện).

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

Ngoài giấy tờ quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty còn cần kèm theo các giấy tờ sau:

 • Nghị quyết chia công ty đã được hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH) hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) của công ty bị chia thông qua.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.

Trên đây là trình tự thủ tục chia công ty TNHH hoặc công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Luavn.vn là đơn vị tư vấn luật pháp uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc giúp quý doanh nghiệp có thể an tâm phát triển, mở rộng kinh doanh. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0763.387.788
 • Email:luatvn.vn02@gmail.com
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788