Thủ tục chuyển đổi công ty

Khi công ty có sự thay đổi các chiến lược quy hoạch thì Doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi loại hình công ty nhằm phù hợp theo điều kiện phát triển mới. Tuy nhiên, việc này gặp nhiều khó khăn pháp lý. Vì vậy, chúng tôi Luatvn.vn hướng dẫn, cung cấp đến khách hàng những thủ tục chuyển đổi công ty nhanh chóng, đúng pháp luật và một số thông tin cần biết dưới bài viết này nhé.

Nhắc đến điều kiện chuyển đổi loại hình công ty, Doanh nghiệp cần chú ý các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Đối với trình tự, thủ tục, Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện 2: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

– Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

– Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

Điều kiện 3: Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Đối với trình tự, thủ tục chuyển đổi công ty nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện 4: Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

– Đối với trình tự, thủ tục, công ty nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo về thủ tục chuyển đổi công ty:

1. Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788