Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ khá phức tạp nếu bạn không tìm hiểu rõ rất dễ bị vi phạm hành chính. Luật VN xin gửi tới Quý bạn đọc toàn bộ quy trình chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ chi tiết nhất trong nội dung bài viết sau đây để Quý khách hàng có thể hiểu rõ nhất. Tránh mất thời gian trong quá trình thực hiện.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Luật doanh nghiệp 2014

Điều kiện thủ tục nhận chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Trước khi có ý định mua phần vốn góp, cổ phần, bạn cần xem xét mình có thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 hay không?

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân. sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đ) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Nếu cá nhân, tổ chức không rơi vào các trường hợp trên, bạn có thể tiến hành quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ:

Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ:

 • Chuẩn bị thẩm định trung tâm ngoại ngữ và xác định giá trị giao dịch
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp
 • Hoàn tất thủ tục thông báo sự thay đổi chủ sở hữu tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Việc chuyển nhượng, mua bán trung tâm ngoại ngữ thực chất và trước hết là việc chuyển đổi thông tin người chủ sở hữu của trung tâm ngoại ngữ. Bởi điều kiện về tư cách hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và sau đó (nếu có) là thay đổi các thông tin về người đại diện theo pháp luật …Được áp dụng một cách rộng rãi và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ trong công ty cổ phần

Đối với trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hoạt động mua bán trung tâm chính là việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trung tâm cho một người khác và khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng, người có trách nhiệm thực hiện cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như:

 • Hợp đồng ký kết thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông
 • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục về chuyển nhượng cổ phần thì người có trách nhiệm của trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Để được đảm bảo các quyền và lợi ích khi hoạt động kinh doanh thương mại

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ mô hình công ty TNHH

 • Đối với  trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thì việc mua bán trung tâm thực chất là việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn và cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như:
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty.

Cũng giống như loại hình công ty cổ phần. Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định pháp luật thì người đại diện theo pháp luật của trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt địa điểm trụ sở chính của trung tâm ngoại ngữ

Trên đây là những điểm cần chú ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ mà Luật VN muốn gửi tới Quý khách hàng. Khách hàng có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và thực hiện dịch vụ.  Hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Contact Me on Zalo

0763 387 788