Thủ Tục Chuyển Nhượng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ khá phức tạp nếu bạn không tìm hiểu rõ rất dễ bị vi phạm hành chính. Luật Quốc Bảo xin gửi tới Quý bạn đọc toàn bộ quy trình chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ chi tiết nhất trong nội dung bài viết sau đây để Quý khách hàng có thể hiểu rõ nhất. Tránh mất thời gian trong quá trình thực hiện.

Mục lục

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Luật doanh nghiệp 2014

Điều kiện thủ tục nhận chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Trước khi có ý định mua phần vốn góp, cổ phần, bạn cần xem xét mình có thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 hay không?

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân. sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đ) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Nếu cá nhân, tổ chức không rơi vào các trường hợp trên, bạn có thể tiến hành quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ:

Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ:

 • Chuẩn bị thẩm định trung tâm ngoại ngữ và xác định giá trị giao dịch
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp
 • Hoàn tất thủ tục thông báo sự thay đổi chủ sở hữu tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Việc chuyển nhượng, mua bán trung tâm ngoại ngữ thực chất và trước hết là việc chuyển đổi thông tin người chủ sở hữu của trung tâm ngoại ngữ. Bởi điều kiện về tư cách hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và sau đó (nếu có) là thay đổi các thông tin về người đại diện theo pháp luật …Được áp dụng một cách rộng rãi và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ
Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ trong công ty cổ phần

Đối với trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Hoạt động mua bán trung tâm chính là việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trung tâm cho một người khác và khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng, người có trách nhiệm thực hiện cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như:

 • Hợp đồng ký kết thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông
 • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục về chuyển nhượng cổ phần thì người có trách nhiệm của trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Để được đảm bảo các quyền và lợi ích khi hoạt động kinh doanh thương mại

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ mô hình công ty TNHH

 • Đối với  trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thì việc mua bán trung tâm thực chất là việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn và cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như:
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty.

Hợp đồng sang nhượng trung tâm ngoại ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Thông  tư 21/2018/TT-BGDĐT
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý chuyển nhượng trung tâm tiếng anh cho bên B

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Tên trung tâm tiếng anh

Diện tích

Địa điểm

Cơ sở vật chất

Thiết bị

Giảng viên đang giảng dạy: số lượng, bằng cấp

Các nhân viên khác

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A bàn giao cho bên B những giấy tờ và các tài liệu đi kèm theo

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

bên A thống kê cho bên B về những cơ sở vật chất trong trung tâm(điều hòa, quạt, trần, tường, bàn, đèn,….)

Bên A thống kê cho bên B về hệ thống giảng viên đang giảng dạy tại trung tâm và những nhân viên khác, số lượng học viên và chất lượng giảng dạy

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Giá sang nhượng cửa hàng là: ……………………….(chưa bao gồm thuế)
 • Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này do Bên A chịu
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Yêu cầu bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng của trung tâm Anh ngữ này;
Bàn giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ khác có liên quan theo thỏa thuận;
Cung cấp cho Bên B biên lai các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng đã được thực hiện theo quy định;
Đảm bảo và hỗ trợ nguồn nhân lực và nhân viên hiện tại cho Bên B ít nhất 1 tháng sau khi chuyển nhượng (Điều khoản có lợi cho Bên B)
Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không thỏa thuận được về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng;
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

Thanh toán số tiền hợp đồng của bên A theo thỏa thuận (có biên lai có chữ ký của hai bên hoặc chứng từ tài chính theo quy định);
Nhận từ bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại hợp đồng của văn bản này và các giấy tờ khác có liên quan theo thỏa thuận;
Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng;
Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không thỏa thuận được về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa giảng viên và Bên B, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A và các bên để giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng vì lợi ích chung. Các bên tiến hành thương lượng và hòa giải ít nhất …..times trong vòng …… hàng tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
Trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được thì được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Hợp đồng có thể bị đình chỉ do thiên tai, bão, lũ lụt, dịch bệnh. Hai bên thống nhất rằng trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến công ty không thể kinh doanh được, hai bên có thể thỏa thuận ngừng hợp đồng.
Hai bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hậu quả không thể khắc phục được do sự kiện bất khả kháng do bão, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

–Nếu Bên A hoặc Bên B vi phạm một trong các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này
– Sẽ có hình phạt cho các vi phạm

Lần 1 số tiền là

Lần 2 lần số tiền là

Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên kia phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên kia.
Trường hợp chậm nộp tiền phạt thì số tiền chậm nộp sẽ được tính theo lãi suất của Bộ luật Dân sự 2015
Trường hợp hợp đồng bị chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị hợp đồng bị thiệt hại.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi một trong các trường sau đây xảy ra
 • Hai bên thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền
 • Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không có lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp khác phải được bồi thường theo thỏa thuận

Điều 9: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau đây

Bên A cam kết

Thông tin về tài sản chuyển nhượng ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật trung tâm ngoại ngữ không có tranh chấp, hoạt động theo quy định của pháp luật
Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc
Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận nêu trong hợp đồng này

Bên B cam kết

Thông tin cá nhân được nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật
Bên B đã cân nhắc kỹ lưỡng và biết rõ tài sản kèm theo khi bên A chuyển nhượng trung tâm Anh ngữ
Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc
Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận nêu trong hợp đồng này

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
Hợp đồng này được ký kết tại….
Hợp đồng này được chủ sở hữu nhà thuê để làm địa điểm mở trung tâm ngoại ngữ xác nhận việc chuyển nhượng
Được tạo thành hai bản có giá trị pháp lý bằng nhau và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..
Đại diện bên A

Ký và đóng dấu

Đại diện bên B

Ký và đóng dấu

Cũng giống như loại hình công ty cổ phần. Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định pháp luật thì người đại diện theo pháp luật của trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt địa điểm trụ sở chính của trung tâm ngoại ngữ.

Trên đây là những điểm cần chú ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ mà Luật Quốc Bảo muốn gửi tới Quý khách hàng. Khách hàng có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và thực hiện dịch vụ.  Hotline/zalo: 0763387788 

Một số lý do sang nhượng Trung tâm ngoại ngữ

Chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có thể bao gồm:

 1. Thay Đổi Gia Đình hoặc Doanh Nghiệp:
  • Chủ sở hữu có thể quyết định chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ do muốn tập trung vào những dự án khác hoặc do muốn chuyển giao quyền lực quản lý.
 2. Thách Thức Tài Chính:
  • Vấn đề tài chính có thể là một yếu tố quan trọng đằng sau quyết định chuyển nhượng. Nếu trung tâm đối diện với khó khăn tài chính hoặc cần nguồn vốn mới, chuyển nhượng có thể là một lựa chọn để giải quyết vấn đề này.
 3. Tình hình kinh tế khó khăn
  • Do kinh tế khó khăn, không thể duy trì thuê mặt bằng, do thiếu vắng học sinh
 4. Cơ Hội Kinh Doanh Mới:
  • Người mua có thể thấy cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và ngoại ngữ, và việc chuyển nhượng trung tâm có thể là cơ hội để họ thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình.
 5. Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý:
  • Chủ nhân hiện tại có thể cảm thấy rằng người mới có kinh nghiệm hoặc kỹ năng quản lý tốt hơn, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển trung tâm.
 6. Thị Trường Hoặc Xu Hướng Thay Đổi:
  • Thay đổi trong nhu cầu của thị trường, xu hướng giáo dục, hoặc chính sách giáo dục có thể làm thay đổi chiến lược kinh doanh, và chuyển nhượng có thể là một phản ứng hợp lý đối với những thay đổi này.
 7. Đa dạng hóa cách quản lý
  • Một giao thương có thể xảy ra khi có sự quan tâm từ phía một nhóm đầu tư, doanh nghiệp hoặc tổ chức có khả năng và mong muốn phát triển trung tâm ngoại ngữ.

Những yếu tố trên có thể kết hợp hoặc đứng độc lập, tùy thuộc vào tình huống cụ thể của trung tâm ngoại ngữ và ý định của các bên liên quan.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788