Thủ tục công bố sản phẩm Huyện Gia Lâm Hà Nội

Thủ tục công bố sản phẩm là gì? Vì sao cần phải công bố sản phẩm của công ty mình. Tất cả thông tin này sẽ được luatvn.vn số hotline/Zalo; 0763387788 giải đáp trong bài viết này nhé;

Hướng dẫn thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải làm thủ tục tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố sản phẩm. Chúng tôi mời bạn làm theo quy trình chi tiết trong bài viết sau.

Tự công bố sản phẩm quận 8

Khi nào thực hiện thủ tục tự tự công bố sản phẩm?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tự kê khai thực phẩm để:
– Thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn;
– Phụ gia thực phẩm;
– Thiết bị hỗ trợ chế biến thực phẩm;
– Hộp đựng thực phẩm, vật liệu đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Lưu ý:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được miễn tự khai báo sản phẩm nếu sản phẩm, nguyên liệu để sản xuất, nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu, dịch vụ. dịch vụ sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

– Sản phẩm tự công bố theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
– Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trình tự công bố sản phẩm

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP, việc tự kê khai sản phẩm được thực hiện theo trình tự sau:
– Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu. cập nhật an toàn thực phẩm;
– Trường hợp chưa cập nhật hệ thống thông tin, số liệu về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản sao qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định. do thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định lưu trữ hồ sơ và công bố tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự xưng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;
– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.

Lưu ý;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên sản xuất cùng một sản phẩm, tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi đặt cơ sở sản xuất. tổ chức, cá nhân được lựa chọn;
– Khi cơ quan quản lý nhà nước đã được lựa chọn để nộp hồ sơ, việc tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan được lựa chọn trước đó;
– Tài liệu trong hồ sơ tự kê khai phải bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng. Tài liệu phải có giá trị tại thời điểm tự kê khai;

– Trường hợp sản phẩm có thay đổi về tên sản phẩm, nguồn gốc, thành phần, tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Trường hợp có thay đổi khác, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Qua bài viết quý khách còn chưa hiểu, chưa nắm được quy trình tự công bố sản phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi luatvn.vn để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788