Thủ tục công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội

Bạn là nhà sản xuất, bạn là nhà nhập khẩu, bạn muốn tự công bố sản phẩm?

Thủ tục công bố sản phẩm là gì? Vì sao cần phải công bố sản phẩm của công ty mình. Tất cả thông tin này sẽ được luatvn.vn số hotline/Zalo; 0763387788 giải đáp trong bài viết này nhé;

Sản phẩm nào phải công bố sản phẩm?

Sản phẩm được miễn tự công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội

(Công văn 1267/TCHQ-GSQL)

Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất, gồm:
• Sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất để tiêu thụ nội địa;
• Gia công cho đối tác nước ngoài.

Sản phẩm làm thủ tục tự công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội

(Điều 4 Nghị định 1/2018/NĐ-CP) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố đối với:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn,
  • Phụ gia thực phẩm,
  • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,
  • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm,
  • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Sản phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:
• Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
• Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
• Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Tự công bố sản phẩm quận 7
Tự công bố sản phẩm quận Cầu Giấy Hà Nội

Thủ tục tự công bố sản phẩm

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Thành phần hồ sơ

 • Bản tự công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội theo mẫu;
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Trình tự thực hiện việc tự công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Quận Cầu Giấy Hà Nội

trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm (Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó) (Khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó

Tự công bố sản phẩm sở công thương
Tự công bố sản phẩm sở công thương

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước

Nộp hồ sơ tự khai báo sản phẩm:
Nộp trực tiếp hồ sơ tự khai báo sản phẩm (Tự công bố sản phẩm + Kết quả kiểm nghiệm) trực tiếp cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm để nộp hoặc qua đường bưu điện.
Có 1 bản sao do doanh nghiệp, cá nhân để lại trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang web của họ hoặc đăng công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
Do đó, chúng tôi đã hoàn thành việc tự khai báo các sản phẩm thực phẩm và chúng tôi có quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.
Song song với việc tự kê khai sản phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận việc tự kê khai của các doanh nghiệp, cá nhân để lưu giữ hồ sơ và công bố tên doanh nghiệp, cá nhân và tên sản phẩm tự kê khai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Contact Me on Zalo

0763 387 788