Thủ tục công bố sản phẩm Quận Long Biên Hà Nội

Hướng dẫn tự Công bố sản phẩm

Đầu tiên, bạn nên nhóm sản phẩm của mình thành nhóm đối tượng nào, có 3 nhóm:
Miễn xuất bản
Tự khai báo
Đăng ký Bản tự công bố

Nếu bạn thuộc nhóm tự công bố, Hồ sơ tự khai báo cần chuẩn bị:

Tự khai báo sản phẩm: điền hoặc ghi vào mẫu Tự khai báo đầy đủ thông tin, in thành 2 bản, có chữ ký và đóng dấu, ghi rõ họ tên.
Kết quả kiểm tra có giá trị trong 12 tháng (2 bản chính, bản chính hoặc bản sao có công chứng).

Tiếp theo thực hiện các bước sau:

Nộp 1 bản sao (Tự khai báo + Kết quả kiểm nghiệm) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm để nộp.
Có 1 bản sao do doanh nghiệp, cá nhân để lại trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang web của họ hoặc đăng công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
Như vậy, bạn đã hoàn thành việc tự công bố một sản phẩm thực phẩm và bạn có quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.
Song song với việc tự kê công bố sản phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận việc tự kê khai của các doanh nghiệp, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và công bố tên doanh nghiệp, cá nhân và tên sản phẩm. sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Contact Me on Zalo

0763 387 788