Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên thuê người lao động, không có con dấu, chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản cho hoạt động kinh doanh.

Đại diện hộ gia đình trong các giao dịch vì lợi ích chung của hộ gia đình là người đứng đầu hộ gia đình. Tài sản chung của hộ gia đình là tài sản do các thành viên trong gia đình cùng tạo ra hoặc được đưa ra chung và các tài sản khác được các thành viên đồng ý là tài sản chung của hộ gia đình. Trường hợp tài sản chung của hộ gia đình không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung, các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm.
thanh lap ho kinh doanh 1 1
Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Hộ kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc thuộc sở hữu của hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh (Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký hoạt động kinh doanh).

Mục lục

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Điều 79 nghị định số 01 / 2021 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể như sau:

Hộ kinh doanh cá thể do cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng kí thành lập và chịu trách nhiệm về toàn bộ tất cả các tài sản cho hoạt động hộ kinh doanh. Trường hợp thành viên hộ trong gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì họ ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký làm hộ kinh doanh, người được các thành viên trong gia đình uỷ quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Nhiều người, khi bắt đầu kinh doanh, thường do dự có nên thành lập công ty hay đăng ký hộ kinh doanh cá nhân để phù hợp với quy mô hoạt động của mình; những lợi thế và nhược điểm của từng loại hình kinh doanh như thế nào…. Thông thường, các cá nhân và hộ gia đình sau nên đăng ký hộ kinh doanh cá nhân thay vì công ty hoặc doanh nghiệp.

Một số lưu ý:

 • Khách hàng không có nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) để tránh phiền phức về thuế như nộp tờ khai, nộp báo cáo quý, báo cáo tài chính…
 • Cá nhân và hộ gia đình có mô hình kinh doanh nhỏ với ít vốn.
 • Có nhu cầu hợp pháp hóa hình thức kinh doanh của mình, cần giấy phép khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.
  Những người không cần đăng ký là hộ kinh doanh cá thể: cá nhân, hộ gia đình, lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, làm muối và người bán hàng rong, đồ ăn nhẹ, kinh doanh di động không phải đăng ký hộ kinh doanh.
  Quyền thành lập và các nghĩa vụ đăng ký của HKD

Đối tượng đăng ký hộ kinh doanh

• Là công dân Việt Nam
• Đủ 18 tuổi
• Có năng lực hành vi đầy đủ
• Cá nhân thành viên hộ gia đình
• Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân việt nam từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh:

Thứ nhất,

 • Một hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình (hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu).
 • Đối với hộ kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, hộ kinh doanh thuộc sở hữu cá nhân và chủ hộ kinh doanh cá thể có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (giống như chủ doanh nghiệp). riêng tư). Đối với hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một nhóm người hoặc hộ gia đình, hộ kinh doanh thuộc sở hữu của nhiều chủ sở hữu.
 • Hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên trong nhóm hoặc thành viên trong gia đình quyết định. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình chỉ định một đại diện cho nhóm hoặc hộ gia đình tham gia vào các giao dịch bên ngoài.

Thứ hai

 • Các hộ kinh doanh thường kinh doanh với quy mô doanh nghiệp nhỏ: có một địa điểm kinh doanh, sử dụng không quá 10 nhân viên.
 • So với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có quy mô doanh nghiệp nhỏ như thể hiện qua các tiêu chí sau: hộ kinh doanh chỉ có một địa điểm kinh doanh và sử dụng không quá 10 nhân viên. Hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. Không giống như hộ kinh doanh, các doanh nghiệp bên ngoài trụ sở chính có thể mở chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh và nhà nước khuyến khích doanh nghiệp sử dụng một số lượng lớn nhân viên.
 • Các hộ kinh doanh cũng có những đặc điểm khác nhau từ các hộ gia đình tham gia vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối và những hộ bán thức ăn đường phố, đồ ăn nhẹ, chuyến đi, doanh nghiệp di động và dịch vụ có thu nhập thấp vì các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Kinh doanh thường xuyên và có thu nhập chính từ hoạt động kinh doanh.

 • Điều này có nghĩa là kinh doanh là nghề chính của hộ kinh doanh nên hộ kinh doanh vẫn phải đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Các hộ gia đình tham gia vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất muối và những hộ bán thức ăn đường phố, đồ ăn nhẹ, chuyến đi, doanh nghiệp di động và dịch vụ có thu nhập thấp không bắt buộc phải đăng ký, ngoại trừ trường hợp kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ. ngành nghề và nghề nghiệp có điều kiện.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng tại địa phương.

Thứ ba

 • Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm không giới hạn trong hoạt động kinh doanh.
  Bản chất trách nhiệm pháp lý không giới hạn của hộ kinh doanh giống như của chủ doanh nghiệp tư nhân: nếu tài sản của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì hộ kinh doanh cũng phải lấy tài sản chưa đầu tư. vào hộ kinh doanh để trả nợ. Thời gian trả nợ là thời điểm hộ kinh doanh phải trả nợ đến hạn cho chủ nợ.
 • Phương thức trả nợ khi doanh nghiệp tư nhân mất khả năng thanh toán có thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản, nhưng hộ kinh doanh chỉ có thể yêu cầu trả nợ theo trình tự xử lý nợ trong trường hợp này. dân sự nhưng không thuộc phạm vi của pháp luật về phá sản.
 • Tuy nhiên, không giống như một doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm không giới hạn của hộ kinh doanh có phân phối rủi ro cho nhiều thành viên trong trường hợp hộ gia đình thuộc sở hữu của một nhóm người hoặc hộ gia đình.
 • Nếu hộ gia đình thuộc sở hữu của một nhóm người, tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới và nhiều lần cho tất cả các khoản nợ của hộ kinh doanh.
 • Nếu một hộ gia đình thuộc sở hữu của một hộ gia đình, tất cả các thành viên trong gia đình phải cùng chịu trách nhiệm. Khi tài sản chung của hộ gia đình không đủ để trả nợ, các thành viên trong hộ gia đình phải lấy cả tài sản riêng để trả nợ và trả cho các thành viên khác trong hộ gia đình (trách nhiệm trung).

Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Quyền của hộ kinh doanh

– Hộ kinh doanh được tự do kinh doanh các ngành, nghề không bị pháp luật cấm; chủ động lựa chọn ngành nghề, nghề nghiệp và địa điểm kinh doanh.
– Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký hợp đồng.
– Tuyển dụng, thuê, sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định về số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh có thể sử dụng.
– Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
– Từ chối yêu cầu cung cấp tài nguyên không đúng quy định của pháp luật.
– Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
thanh lap ho kinh doanh 1 3

Chủ hộ kinh doanh có quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh lần đầu và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm bàn giao việc tiếp nhận hồ sơ cho người nộp đơn sau khi nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
 • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo chấm dứt hoạt động và trả lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký. thời gian trả tất cả các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
 • Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của hộ kinh doanh

– Không kinh doanh trong các dòng kinh doanh bị cấm. Trường hợp hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh theo đường cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành nghề:

Nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Việc quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc hộ kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu rõ hộ kinh doanh có điều kiện kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Lưu ý;

 • Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ‘
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công bố thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật. Đặc biệt:
 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin khai báo trong hồ sơ hộ kinh doanh; trường hợp phát hiện thông tin khai báo, báo cáo không chính xác, không đầy đủ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó.

Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 

Trong trường hợp thông tin khai báo trong hồ sơ hộ kinh doanh bị giả mạo; hộ kinh doanh do người không có quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập (xem thêm Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP). Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ hộ kinh doanh bị giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu.
+ Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo nội dung thay đổi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin hộ kinh doanh bị giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ việc thay đổi nội dung đã đăng ký.
Hộ khẩu kinh doanh được thực hiện trên cơ sở thông tin giả mạo, khôi phục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã cấp trên cơ sở đơn đăng ký hợp lệ gần đây nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ:

 • Đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. địa chỉ mới được dự định.
 • Thông báo phải kèm theo bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hợp lệ của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
ho kinh doanh 1

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật đầy đủ và năng lực hành vi dân sự; hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh. Mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ có thể đăng ký một hộ kinh doanh trên toàn quốc.
 • Cá nhân thành lập và góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân hoặc đối tác chung của công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

 • Đối tượng thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật đầy đủ, năng lực hành vi dân sự và hộ gia đình. Không giống như quyền thành lập doanh nghiệp, người nước ngoài sẽ không có quyền thành lập hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh phải kinh doanh các ngành, nghề không bị cấm kinh doanh.
 • Ngành, nghề cấm kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và cam kết của Việt Nam với thế giới về việc mở cửa thị trường kinh doanh và đầu tư.
 • Hộ kinh doanh phải chuẩn bị vốn, tài sản vì hộ kinh doanh được thành lập với nghề kinh doanh nên phải có tài sản ban đầu để tạo cơ sở vật chất cho hộ kinh doanh hoạt động.
 • Điều kiện về tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai yếu tố sau:

 • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
 • Tên cá nhân của hộ kinh doanh.
 • Tên riêng được viết bằng chữ cái của bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, z, w, có thể đi kèm với các số và ký hiệu. Không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, mỹ thuật của dân tộc để đặt tên hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các thuật ngữ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên cho hộ kinh doanh. Tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trên địa bàn huyện.

Thủ tục thành lập và đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập và đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các bước cơ bản sau đây:
 • Gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ khi thành lập hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD/ hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh;
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho mượn nhà, sổ đỏ trong trường hợp chủ hộ gia đình đứng tên địa chỉ hộ kinh doanh( không cần công chứng).
 • Trường hợp các thành viên hộ gia đình góp vốn để đăng ký hộ kinh doanh thì phải có các giấy tờ bổ sung sau:
 • Bản sao hợp lệ thẻ CMND / CCCD, hộ chiếu / hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ văn bản họp của các thành viên trong hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ ( nếu có)
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề ( nếu có)

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

 • Công dân có thể nộp đơn đăng ký hộ kinh doanh cá nhân tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, công dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá nhân tại trang dịch vụ công của Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh/thành phố. Sau khi đăng ký, hồ sơ sẽ được chuyển tiếp đến bộ Tài Chính – Kế Hoạch phòng kinh tế của Ủy Ban Nhân Nhân huyện có liên quan để xem xét và phê duyệt hồ sơ

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

 • Phòng đăng ký kinh doanh của huyện sẽ gửi thông báo về tài khoản đăng ký kinh doanh của chủ hộ để hẹn ngày lấy giấy phép.
 • Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì phải bổ sung , nếu bị từ chối, chủ hộ cũng nhận được thông báo trực tiếp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

Khi tiếp nhận hồ sơ được đơn đăng ký, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện giao biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu có các điều kiện sau:

Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh;

Tên hộ kinh doanh được đặt theo quy định tại điều 88 Nghị định số 01/2021 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết.

Thông báo phải nêu rõ lý do và các quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh, hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Định kỳ tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh của cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đăng ký vào tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp Tỉnh.

Thời điểm hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Hộ kinh doanh được kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ thời điểm có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện trong suốt quá trình hoạt động.

Một số lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

1. Chú ý đối tượng được đăng ký

Theo điều 79 nghị định 01/2021 của chính phủ quy định rõ ràng rằng đối tượng được thành lập hộ kinh doanh cá nhân là cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên với năng lực pháp luật và quyền dân sự.
Đại diện thành viên hộ gia đình có tên trong giấy phép kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
Một người chỉ có thể đặt tên một hộ kinh doanh, trên toàn quốc. Nếu người này là chủ của một hộ kinh doanh, mặc dù người này không còn kinh doanh trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa giải thể, thì họ không thể đăng ký tên của mình trong kinh doanh hộ gia đình mới. Trừ khi tiến hành thủ tục giải thể hộ kinh doanh cũ.

2. Chú ý việc đặt tên hộ kinh doanh cá thể

Giống như thành lập một doanh nghiệp, các hộ gia đình cũng phải có tên riêng.
Tên hộ kinh doanh gồm 2 yếu tố: “hộ kinh doanh + tên riêng hộ kinh doanh”.
Tên của hộ kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty”, ” doanh nghiệp” vì nó dễ nhầm lẫn với loại hình của doanh nghiệp.
Tên riêng của hộ kinh doanh không giống như các hộ kinh doanh đã đăng ký khác trong phạm vi cấp huyện.
Không sử dụng tiếng anh để đặt tên cho hộ doanh nghiệp. Nếu được sử dụng, hãy đảm bảo rằng có khoảng thời gian giữa các ký tự. Ví dụ: Hộ kinh doanh Luật Quốc Bảo.

Trong thực tế,

Đối với các cửa hàng kinh doanh tự phát (không đăng ký giấy phép kinh doanh) khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, tên cửa hàng cũ có thể hoặc không phải thay đổi.

Thay đổi trong trường hợp tên cửa hàng đã được đăng ký trước bởi một hộ kinh doanh khác và ngược lại, nếu tên cửa hàng chưa được đăng ký bởi hộ kinh doanh khác, bạn vẫn có quyền đăng ký tên đó. Để đảm bảo tên của bạn được phê duyệt hoặc không, thì gửi đơn đăng ký cho UBND quận/huyện là sẽ rõ.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm >>>

3. Chú ý địa điểm đăng ký kinh doanh cá thể

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể tiến hành kinh doanh tại nhiều địa điểm, nhưng phải chọn một địa điểm đăng ký trụ sở chính và thông báo cho cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan quản lý thị trường nơi thực hiện hoạt động về các địa điểm kinh doanh còn lại.

Trong trường hợp địa chỉ này là một nhà thuê hoặc mượn, cần phải xác minh rõ ràng tại địa chỉ này, có bất kỳ ai đã thành lập hộ kinh doanh ở đây trước đó? Nếu có, họ đã giải thể hộ kinh doanh này chưa?

Để xác minh điều này:

Cần phải yêu cầu chủ nhà đi đến UBND quận/huyện để hỏi. Trong trường hợp không giải thể được, chủ sở hữu có thể đến UBND quận/huyện để yêu cầu giải thể hộ kinh doanh này với nguyên do là chủ sở hữu đã rời khỏi và không còn hoạt động ở đây.
Địa chỉ đăng ký của hộ kinh doanh nhất định không phải là căn hộ chung cư (trừ khi mục đích đăng ký hộ kinh doanh của họ là cho thuê nhà )
Nếu địa chỉ nằm trong khu vực đang quy hoạch của nhà nước, thì không được phép thành lập hộ kinh doanh.

4. Chú ý về vốn điều lệ khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hiện nay, luật không quy định mức vốn tối thiểu hoặc tối đa cho hộ kinh doanh. Do đó, số vốn được đăng ký tùy thuộc vào khả năng của mỗi người và quy mô và ngành kinh doanh mà người đăng ký nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, cần phải lưu ý: trách nhiệm của hộ kinh doanh cá thể đối với rủi ro là trách nhiệm ( trên tất cả tài sản có được ) Do đó, khi quyết định đăng ký hộ kinh doanh ca thể, cần xem xét rủi ro trong tương lai.

Nếu doanh nghiệp không hoạt động tốt, bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của mình, chứ không chỉ riêng số vốn mà bạn đăng ký. Ngoài ra, các hộ kinh doanh cũng phải đăng ký vốn thấp, không nên đăng ký vốn cao vì cơ quan thuế sẽ dựa vào 3 điều kiện sau để áp dụng thuế khoán hàng tháng đối với hộ kinh doanh:

Thuế khoán cao hay thấp;

 • Địa điểm kinh doanh này nằm trong khu vực đông đúc, với vị trí thuận lợi, mặt tiền đường hay trong con hẻm;
 • Hàng hóa của hộ kinh doanh có khả năng bán hàng hay không.
 • Bạn có thể tham khảo nhiều hơn về các loại thuế và cách chúng được tính toán cho hộ kinh doanh cá nhân, thường phụ thuộc vào doanh thu hàng năm chứ không nằm ở 1 mức nào đó cố định.

5. Chú ý số lượng lao động tối đa của hộ kinh doanh cá thể

Số người lao động tối đa của hộ kinh doanh cá nhân được sử dụng là 9 lao động. Từ 10 nhân viên trở lên, họ phải chuyển sang hoạt động dưới dạng các doanh nghiệp để tránh phạm vi xử lý của các nhà chức trách.

6. Chú ý ngành nghề đăng ký kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh có quyền đăng ký nhiều ngành, nghề không bị pháp luật cấm.
Hộ kinh doanh có thể tiến hành kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ thời điểm có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng phải bảo đảm an toàn xuyên suốt quá trình hoạt động.
Nếu bạn muốn làm bất kỳ ngành kinh doanh nào, khi đăng ký thành lập, hãy viết nghề nghiệp đó hoặc chọn mã ngành mà bạn muốn đăng ký vào Giấy đề nghị trong quá trình đăng ký trực tuyến.

7. Chú ý các loại giấy tờ cần có để đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà ở giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không phải thông qua trung gian.
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2 bản sao CMND/CCCD của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh ( nếu có )
Giấy chứng nhận đối với các ngành nghề có điều kiện ( sao y có chứng thực )

Nếu tham khảo xong nhưng quý khách vẫn còn thắc mắc hay còn một số câu hỏi về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, quý khách có thể liên hệ với số Hotline: 0763 387 788 để được tư vấn hỗ trợ cụ thể.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Thành lập hộ kinh doanhHộ kinh doanh là gìNên thành lập công ty hay hộ kinh doanhHộ kinh doanh cá thể là gì
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788