Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân lần đầu

I. Hồ sơ đăng ký mã số Thuế thu nhập cá nhân lần đầu

Theo khoản 3 Điều 31 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019, hồ sơ đăng ký Thuế đối với người nộp Thuế là cá nhân bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký Thuế hoặc tờ khai Thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư số 96/2016/TT-BTYC hướng dẫn về đăng ký Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký Thuế và mã số Thuế theo cơ chế một cửa hàng thông qua cổng điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật. Có liên quan.

II. Trình tự, thủ tục đăng ký 

1. Đối với hồ sơ đăng ký nhận dạng Thuế cá nhân

Thủ tục làm hồ sơ khai thuế ban đầu
Thủ tục làm hồ sơ khai thuế ban đầu

Bước 1:

Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký Thuế lần đầu tại địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 32 luật quản lý Thuế số 38 / 2019 / QH14 do quốc hội ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019.

 • Cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký Thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính;
 • Cá nhân chịu trách nhiệm giữ lại và nộp Thuế thay cho các cá nhân đó sẽ nộp hồ sơ đăng ký Thuế tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cá nhân;
 • Cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký Thuế tại cơ quan Thuế nơi thu nhập chịu Thuế, nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi đăng ký vào ngân sách nhà nước.
 • Cá nhân – cho phép tổ chức, cá nhân nộp thu nhập cho việc đăng ký Thuế thay cho bản thân và gửi hồ sơ đăng ký Thuế thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và trình hồ sơ đăng ký Thuế thay cho cá nhân trực tiếp quản lý các tổ chức, cá nhân nộp Thuế.

Bước 2:

Cơ quan Thuế nhận và xử lý hồ sơ đăng ký Thuế theo quy định tại điều 9 thông tư số 96 / 2016 / TT-BTC hướng dẫn Thuế đăng ký Thuế do bộ trưởng bộ tài chính ban hành ngày 28 tháng 6. 2016.

 • Cán bộ Thuế sẽ nhận và đóng dấu hồ sơ, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số hồ sơ kèm theo danh mục hồ sơ đăng ký, hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế. Sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ Thuế ghi chú ghi lại thời hạn trả lại.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký Thuế được gửi bởi bưu điện thì cán bộ Thuế phải đóng dấu ngày nhận hồ sơ và ghi nhận đơn của cơ quan Thuế.
 • Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan Thuế phải thông báo cho người nộp Thuế trong ngày làm việc trong ngày làm việc trực tiếp nộp hồ sơ nộp Thuế ; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ gửi.
 • Thời gian xử lý: không trễ hơn 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Thuế nhận đủ hồ sơ đăng ký Thuế theo quy định của người nộp Thuế.

Bước 3:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký Thuế theo quy định tại điều 34 luật quản lý Thuế số 38 / 2019 /QH14 do quốc hội ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019.

 • Cơ quan Thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho người nộp Thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký Thuế từ người nộp Thuế theo quy định.

Thông tin giấy chứng nhận đăng ký Thuế bao gồm:

ho so thue ban dau

 • Tên người nộp Thuế;
 • Mã số Thuế;
 • Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với cá nhân kinh doanh ; thông tin về chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
 • Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
 • Cơ quan Thuế thông báo mã số Thuế cho người nộp Thuế thay vì giấy chứng nhận đăng ký Thuế trong các trường hợp sau đây
 • Cá nhân, tổ chức cho phép tổ chức, cá nhân nộp Thuế thu nhập đăng ký Thuế thay cho cá nhân và người thân thuộc;
 • Cá nhân – làm đăng ký Thuế thông qua hồ sơ khai Thuế;
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký Thuế để khấu trừ Thuế, nộp Thuế thay thế;
 • Đăng ký Thuế cá nhân cho người phụ thuộc.
 • Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký Thuế hoặc mã số Thuế bị mất, bị rách, rách, nát, cơ quan Thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp từ người nộp Thuế theo quy định. Xác định

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788