Thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư 2020

Để thực hiện các hoạt động đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài buộc phải thực hiện các thủ tục pháp lý để có được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Trong đó, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là yếu tố gây rất nhiều khó khăn, nếu là người không có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm thì khó có thể thực hiện. Chính vì vậy, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn làm thủ tục đầu tư theo những quy định mới nhất được bạn hành trong luật đầu tư 2020. Quý khách có thể tham khảo để thực hiện đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư tư vấn

Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài được diễn ra theo trình tự:

 • Đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư
 • Xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Xin giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài 

Khi đầu tư vào Việt Nam, nếu chưa có địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể làm thủ tục đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giới thiệu địa điểm. Địa điểm được giới thiệu sẽ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát triển ngành của tỉnh. Việc giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư được dựa trên các yếu tố liên quan đến ngành nghề, diện tích, bảo vệ môi trường.

Theo quy định hiện tại, cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền giải quyết và giao trả kết quả về việc đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian giải quyết thường không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án ngoài các Khu, cụm công nghiệp. Riêng đối với các dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì thời gian chỉ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

Không phải bất cứ dự án đầu tư nào cũng bắt buộc phải có bước xin quyết định chủ trương đầu tư này trong khi làm thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Để biết được dự án đầu tư có thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư hay không, nhà đầu tư có thể xem tại Luật đầu tư 2020 hoặc liên hệ với luatvn.vn qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để có câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Nếu dự án đầu tư cần phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ và thủ tục như sau:

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh/ chứng minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc tài liệu xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện hoạt động đầu tư
 • Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC (dự án đầu tư theo hợp đồng BCC)
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư (nếu có)

Trình tự thực hiện

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Trong thời hạn 90 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định để trình Chính phủ. Trong thời hạn 60 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có liên quan để lấy ý kiến thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi của mình để gửi lại cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có liên quan để lấy ý kiến thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến gửi văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư trong đó có đưa ra ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi của mình. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân hoặc bản sao giấy chứng nhận thành lập của nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh, thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án
 • Giải trình về sử dụng công nghệ với dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu từ chối cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do về việc từ chối kết quả thực hiện thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Lưu ý khi triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

Nguyên tắc thực hiện:

 • Xin chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện trước khi thực dự án đầu tư
 • Trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư phải tuân thủ theo luật đầu tư, luật xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường, lao động và các quy định khác có liên quan

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

 • Dự án trong khu kinh tế tối đa là 70 năm
 • Dự án ngoài khu kinh tế tối đa là 50 năm. Nếu thực hiện tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn có thể kéo dài không quá 70 năm
 • Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà việc bàn giao đất diễn ra chậm thì thời hạn hoạt động đầu tư không tính thời gian bàn giao đất
 • Có thể xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Hy vọng qua hướng dẫn trên đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã nắm rõ được những việc cần phải làm và thực hiện một cách đơn giản nhất, có được kết quả trong thời gian sớm nhất. Ngoài việc tư vấn đề thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, luatvn.vn còn có các dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói, thủ tục đầu tư ra nước ngoài và rất nhiều các thủ tục pháp lý khác. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay tới Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn, giải đáp, hỗ trợ thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788