Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở

Chuyển nhượng, góp vốn đối với bất động sản Đông Giang bảo vệ môi trường thực hiện Công ty đầu tư Đỗ An Tân Hòa Thành Kiểm toán? Tư vấn quy trình đấu giá đất dự án, khắc phục tình trạng sử dụng vốn không đúng mục đích? Thủ tục xin cấp phép sửa chữa, sửa chữa nhà trên đất dự án? Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở năm 2021? Luatvn.vn sẽ được tư vấn đặc biệt cho các vấn đề liên quan khác:

Phát hành sổ đỏ thuộc sở hữu cộng đồng?

Luật sư thân mến, xin hỏi: Đất ông bà để lại, có thể được người khác nộp sổ đỏ không? Mảnh đất này không có giấy tờ nhưng được chính quyền địa phương xác nhận là do tổ tiên để lại?

Theo khoản 2 điều 98 Luật đất đai 2013.

Điều 211 Bộ luật dân sự 2015.

Sở hữu của cộng đồng

 • Quyền sở hữu chung của cộng đồng là quyền sở hữu của gia đình, làng, làng, làng, làng, bồng, sóc, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác đối với tài sản, tài sản góp vốn chung, quyên góp, quyên góp được hình thành theo phong tục. Để đáp ứng lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng, cộng đồng hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
 • Thành viên cộng đồng cùng quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công theo thỏa thuận hoặc thói quen vì lợi ích chung của cộng đồng, nhưng không được vi phạm pháp luật cấm hoặc vi phạm đạo đức xã hội.
 • Tài sản chung của Cộng đồng là tài sản chung không thể tách rời thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở.

Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở

Luật Đất đai 2013

 • Trường hợp nhiều người chia sẻ quyền sử dụng đất, nhà ở chung nhiều người và các tài sản gắn liền với đất khác phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như nhà ở, phải điền đầy đủ tên của chủ sở hữu chung của nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác có cùng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 01 cho mỗi cá nhân; nếu người dùng và chủ sở hữu yêu cầu thì phải cấp giấy chứng nhận tương tự và giao cho người đại diện.
 • Theo đó, đất trên đường sẽ được các thành viên ký và cấp giấy chứng nhận cho mỗi người. Do đó, không cho phép các thành viên sổ đỏ chỉ đứng tên thành viên đó hoặc bất kỳ thành viên không phải là thành viên nào trong gia đình để sử dụng đất trên đường. Để yêu cầu lợi ích của bạn, bạn có thể nộp đơn kiện tại Tòa án Nhân dân Quận nơi người đó cư trú.

>>>> Xem thêm: Tư vấn việc mua đất đai của người nước ngoài định cư tại Việt Nam >>>>

Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở có điểm gì mới?

Xin chàng luật sư! Tôi có một nội dung và tôi thực sự hy vọng LS sẽ giúp tôi. Nội dung như sau: Công ty A hiện đang cho Nhà nước thuê (trả tiền hàng năm) 1.000 m2 đất (ghi trong giấy chứng nhận): đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng văn phòng) và kết cấu bê tông giao dịch đúc sẵn).
Bây giờ Công ty A muốn hợp tác với Công ty B để thực hiện một dự án trên toàn bộ 1.000 mét vuông đất này, hai bên sẽ cùng nhau đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đất nền được phân khúc để bán. Vì vậy, xin vui lòng chỉ:
 • Thứ tự và các bước thủ tục được thực hiện là gì? Những tài liệu nào được bao gồm trong đơn đăng ký của bạn?
 • Công ty B có phải là nhà đầu tư dự án không? Có quyền chỉ định bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng không?
 • Phân khúc này có phải là đất ở không? Hoặc có thể chuyển nhượng cho người mua để xây dựng nhà ở, đồng thời chuyển nhượng cho một đối tượng khác để mua văn phòng xây dựng cho thuê …?
 • Giả sử công ty A hoặc công ty B không đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư một mình, nhưng khi họ liên kết với nhau (theo hợp đồng hợp tác kinh doanh), cả hai đều đủ điều kiện để được chủ sở hữu chấp thuận. Kế hoạch đầu tư dự án? Khi đó, thủ tục đầu tư và đất đai như thế nào?

Yêu cầu đầu tiên

Theo nội dung thư bạn gửi, Công ty A là đất cho thuê do Nhà nước thanh toán hàng năm. Trong trường hợp này, Công ty A được hưởng các quyền và nghĩa vụ sau đây theo Luật Đất đai 2013:

Căn cứ vào điều lệ

Tổ chức kinh tế do Nhà nước thuê đất và nộp tiền thuê đất hàng năm và tổ chức sự nghiệp công lập được hưởng các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 • Các quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Các Điều 166 và 170 của Luật này;
 • Thế chấp tài sản trên đất cho thuê của tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Bán tài sản trên đất cho thuê khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; bên mua tiếp tục cho Nhà nước thuê đất theo mục đích sử dụng theo quy định;
 • Góp vốn bằng tài sản riêng gắn liền với đất thuê; bên nhận góp vốn bằng tài sản đó tiếp tục cho Nhà nước thuê đất theo mục đích sử dụng theo quy định;
 •  Đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất hàng năm như được phép đầu tư vào công viên, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở các khu trọng điểm.

Kết luận

Do đó, Công ty A chỉ được cổ phần hóa tài sản do Công ty A tạo ra trên đất thuê chứ không phải bằng quyền sử dụng đất hàng năm của Công ty A. Trường hợp góp vốn bằng tài sản trên đất cho thuê thì có thể thỏa thuận theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Góp vốn bao nhiêu, khi nào góp vốn, giá cả được xác định như thế nào, phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng hợp tác thương mại. Sự tồn tại của tài sản cần đăng ký quyền sở hữu cũng cần phải được thực hiện kịp thời để đăng ký thay đổi liên quan đến góp vốn của tài sản đó, v.v.

Yêu cầu thứ hai

Nếu A và B đồng tài trợ và ký hợp đồng hợp tác thương mại, A và B sẽ trở thành đồng sở hữu của dự án. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, Công ty A chỉ có quyền thuê đất hàng năm. Do đó, trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký với khách hàng, A và B không có quyền chỉ định bên chuyển nhượng.

Yêu cầu thứ ba

Dự án phân lô bán nền có phải là đất ở hay không cũng cần phải dựa trên các yếu tố sau:
 • Sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, có được phép xây dựng nhà ở và có thể chuyển nhượng cho bên khác để mua văn phòng cho thuê không?
 • Có phù hợp với quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa điểm thực hiện dự án không?
 • Bạn cần phải kiểm tra các điều kiện này để xác định xem dự án có được phép xây dựng nhà ở hay không và liệu bạn có thể chuyển sang đối tượng khác để mua văn phòng xây dựng cho thuê hay không.

Yêu cầu thứ tư

Theo nội dung thư của bạn, sự hợp tác giữa Công ty A và Công ty B có thể được coi là hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, các bên phải ký hợp đồng với các nội dung chính sau đây:

Điều 29 Nội dung hợp đồng BCC

Một hợp đồng BCC bao gồm các yếu tố chính sau đây:
 • Tên, địa chỉ và người đại diện theo uỷ quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ thực hiện dự án;
 • Mục tiêu, phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Góp vốn của các bên tham gia hợp đồng và phân phối kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận các nội dung thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở.
Vì bạn không nêu rõ liệu Công ty A và Công ty B có phải là pháp nhân nước ngoài hay không, trường hợp của bạn có thể được chia thành các loại sau:

Trường hợp 1

A, B đều là nhà đầu tư trong nước, theo quy định của Luật Đầu tư, không cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư: Trường hợp không cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn của tổ chức kinh tế.

Trường hợp 2

A, B hoặc A, B là nhà đầu tư nước ngoài và phải nộp đơn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các thủ tục sau: Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Quyết định về chính sách đầu tư.
Trường hợp dự án đầu tư không thuộc phạm vi quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Các Điều 30, Điều 31 và Điều 32 của Luật này thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
 •  Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở

Chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư?

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về điều kiện chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có điều kiện? Ông có thể cho biết các quy định của pháp luật về các điều kiện chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê đất nông nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh phi nông nghiệp? Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở với các nhà đầu tư góp vốn?

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân có điều kiện chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất được bảo đảm theo quy định của pháp luật

 • Điều 192 Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện hộ gia đình, cá nhân có điều kiện chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất, trong đó: Hộ gia đình, cá nhân luân phiên sinh con trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hoặc phân khu phục hồi sinh thái. – Trường hợp diện tích rừng đặc dụng nhưng không đủ điều kiện chuyển nhượng thì chỉ được chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất ở hoặc đất rừng liên hợp để sản xuất các hộ, cá nhân nuôi trồng thủy sản nông lâm nghiệp.
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở hoặc đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ chỉ được chuyển nhượng hoặc tặng cho hộ gia đình, cá nhân cư trú trong khu vực rừng phòng hộ đó.
 • Hộ gia đình, hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số sử dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước được chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ sau 10 năm kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất.

Quy định của pháp luật về điều kiện chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê đất nông nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh sản xuất phi nông nghiệp

Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp như sau: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư kinh doanh sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, góp vốn hoặc cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản;
 • Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Trường hợp nhà nước giao đất nhượng quyền sử dụng đất lúa ướt hoặc cho thuê đất để sử dụng phi nông nghiệp thì phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền để bổ sung diện tích đất trồng lúa nhượng quyền, giảm tổn thất nước hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

>>>> Xem thêm: So sánh khiếu nại và tố cáo cùng với một số vấn đề giải quyết tranh chấp >>>>

Thủ tục xin cấp phép sửa chữa, sửa chữa nhà ở trên đất dự án?

Khi Nhà nước cho phép tu bổ, xây dựng trên đất đó thì điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014 như sau:
Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng biệt

Các điều kiện chung của giấy phép xây dựng nhà ở riêng biệt đô thị

 • Mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở.
 • Bảo đảm an toàn cho các công trình, công trình xung quanh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn về hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử; bảo đảm khoảng cách an toàn với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;
 • Hồ sơ xin giấy phép xây dựng quy định tại các khoản 1, Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

Nhà ở riêng biệt trong khu đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1

Điều này và phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết; nhà ở riêng biệt trong khu đô thị, đường phố đã ổn định nhưng chưa được quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ quy định về quy hoạch đô thị, kiến trúc, quản lý thiết kế đô thị đã được cơ quan này phê duyệt.
Việc xây dựng nhà ở riêng biệt ở nông thôn phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn.
 • Thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014.
 • Sau đó, bạn sẽ nộp hồ sơ cho UBND cấp 1 để xin giấy phép xây dựng.

Đề xuất thủ tục đấu giá đất dự án theo quy định của pháp luật?

Câu hỏi gửi đến Luatvn.vn

Kính thưa ông Nguyễn Hữu Tín, tôi có một câu hỏi mà các luật sư muốn được giải đáp: Công ty của tôi (Công ty Cổ phần Vốn Nhà nước) là liên doanh với Công ty Hà An để đấu giá quyền sử dụng 6.300m2 đất tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, Công ty Hà An đại diện cho liên doanh đấu giá đất.
Kết quả đấu giá trúng thầu, công ty chúng tôi trả tiền đấu giá đất. Do khó khăn về tài chính, công ty chúng tôi rút khỏi liên doanh và có quyền ủy thác cho Công ty Huy Hoàng Việt (công ty chúng tôi là cổ đông sáng lập) tham gia liên doanh. Công ty Hà An ký hợp đồng với Công ty Hương Việt để chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu thương mại trên đất đấu giá.
Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Huy Việt Nam về dự án. Số tiền đấu giá đất ban đầu mà công ty chúng tôi đã thỏa thuận với Công ty Hà An được chuyển nhượng cho Công ty Huy Hoàng Việt, coi đây là vốn góp của công ty chúng tôi. Sau đó, công ty chúng tôi đã đầu tư thêm 350 tỷ đồng vào dự án, chủ đầu tư là Công ty Huy Hoàng Việt. Cho đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện.
Hiện giám đốc công ty chúng tôi đã bị cơ quan công an bắt giữ vì sử dụng không đúng tiền, bao gồm cả các khoản đầu tư trên. Công ty chúng tôi và Công ty Huy Hoàng Việt đồng ý bán đấu giá đất để thu hồi vốn. Điều này có hợp pháp không? Chương trình là gì?
Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở

Điều 119 Luật Đất đai 2013 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
 • Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Đối tượng được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;
 • Trường hợp được giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 58 của Luật này. ”
Do đó, nếu việc đấu giá đất dự án đáp ứng các điều kiện nêu trên thì công ty có quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất trên đất.

Phía trên là bài viết giải đáp tư vấn việc thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất và phát triển nhà ở. Nếu bạn có thắc mắc vấn đề gì, hãy liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788