Thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài – Luật sư tư vấn, nhà đầu tư chú ý

Với sự khích lệ của nhà nước Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, các tổ chức/ cá nhân ngày càng mạnh dạn đầu tư vào các tổ chức kinh tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn đối với các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài đó chính là thủ tục đầu tư Việt nam ra nước ngoài.

Mới đây nhất, tại hòm thư luatvn.vn02@gmail.com, chúng tôi nhận được câu hỏi “Tôi có nhu cầu đầu tư vào dự án bất động sản tại Hong Kong với số vốn dưới 15 tỷ đồng. Vậy pháp luật Việt Nam hiện tại quy định gì về việc đầu tư ra nước ngoài? Tôi sẽ phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì và làm thủ tục như thế nào để được cấp giấy phép hoạt động đầu tư?”

Liên quan đến thắc mắc của quý khách, luật sư của luatvn.vn xin tư vấn: Do dự án đầu tư ra nước ngoài với số vốn 15 tỷ nên bạn không cần làm thủ tục xin Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư. Trường hợp này banj cần làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và thủ tục chuyển vốn đầu tư. Thông tin chi tiết quý khách theo dõi ngay sau đây.

Bạn đọc có thể liên hệ Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư tư vấn trực tiếp

Sơ lược về đầu tư, thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, mở công ty, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; đầu tư theo hình thức hợp đồng…

Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài là việc các nhà đầu tư tại Việt Nam bổ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để được hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đảm bảo các điều kiện trong quy định về luật đầu tư. Đồng thời cần phải xem xét dự án đầu tư có thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư, có phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam ra nước ngoài hay không. Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan như thành lập doanh nghiệp, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, giãn tiến độ,…

Quy định về việc đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Căn cứ theo Luật đầu tư và các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay, khi các nhà đầu tư tại Việt Nam muốn hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

Cơ sở pháp lý thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 • Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Luật Đầu tư năm 2014
 • Luật của nước tiếp nhận đầu tư
 • Nghị định 135/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 83/2015/NĐ-CP

Quy định về việc đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư
 • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài
 • Mua lại vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá trị hoặc đầu tư qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian
 • Các hình thức đầu tư theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư

Các dự án đầu tư ra nước ngoài

 • Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, có vốn đầu tư không quá 20 tỷ đồng
 • Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương, số vốn từ 20 tỷ đồng trở lên
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng chính phủ
 • Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc Hội
 • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, truyền thông, viễn thông có vốn trên 400 tỷ đồng
 • Dự án đầu tư không thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, truyền thông, viễn thông có vốn trên 800 tỷ đồng
 • Dự án có vốn đầu tư trên 20.000 tỷ đồng
 • Dự án đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2014
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Luật Đầu tư 2014
 • Cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện đầu tư
 • Có quyết định được phép đầu tư ra nước ngoài
 • Đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư

Thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Như đã nói ở trên, trước khi hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc đầu tư ra nước ngoài. Khi đó nhà đầu tư cần soạn thảo hồ sơ và làm thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo hướng dẫn sau đây:

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
 • Bản sao chứng minh thư/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư
 • Báo cáo tài chính 2 năm liền nhau ngay trước thời điểm nộp hồ sơ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Giấy tờ, tài liệu pháp lý chứng minh nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 • Văn bản chấp thuận đã đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (áp dụng với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học công nghệ)

Liên hệ Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hướng dẫn soạn thảo từng tài liệu trong hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Trình tự làm thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Soạn thảo hồ sơ và nộp 03 bộ hồ sơ theo quy định như trên rồi nộp lên Bộ kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đăng ký thông tin đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ gửi thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư ra sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Nếu không cấp giấy phép thì gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Đối với dự án đầu tư Việt Nam ra nước ngoài có vốn đầu tư bằng ngoại tệ tương đương trên 20 tỷ đồng thì Bộ kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi ra quyết định cấp giấy phép.

Thủ tục chuyển vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư bằng một loại ngoại tệ phù hợp tại một tổ chức tín dụng được phép. Đồng thời phải đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước. Nếu chuyển vốn bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư mở và sử dụng song song 2 tài khoản là tài khoản bng đng Việt Nam và tài khoản bằng ngoại tệ.

Nếu có nhiều dự án đầu tư tại nước ngoài, mỗi dự án phải có một tài khoản chuyển vốn đầu tư riêng. Nếu có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư cùng một dự án thì mỗi nhà đầu tư phải có một tài khoản riêng.

Tiếp đó, nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước bằng cách nộp hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ngân hàng nhà nước xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký ngoại hối. Trường hợp từ chối xác nhận thì thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối

 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hi
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp. Hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư
 • Văn bản xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư
 • Văn bản xác nhận về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (nếu có).
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Dịch vụ tư vấn, làm thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Dịch vụ tư vấn, làm thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Việc làm thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài luôn luôn là vấn đề khó khăn đối với các nhà đầu tư. Bởi khi đó cần phải thực hiện rất nhiều việc khác nhau, đi lại làm việc với nhiều cơ quan nhà nước. Trong khi thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh nếu không kịp thời giải quyết sẽ bị hủy hồ sơ và phải làm lại. Để giúp nhà đầu tư giải quyết khó khăn, nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục để tiến hành hoạt động đầu tư tại nước ngoài, luatvn.vn đã cho ra đời dịch vụ tư vấn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm:

 • Tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư, tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan
 • Hướng dẫn khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
 • Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Đăng ký giao dịch chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, xử ký các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện các thủ tục pháp lý
 • Tiếp nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty trọn gói khi đầu tư theo hình thức thành lập công ty tại nước ngoài cùng các thủ tục khác liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư thành lập

Trên đây là tư vấn của luatvn.vn về việc đầu tư ra nước ngoài và làm thủ tục đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. Hy vọng những chia sẻ này đã giúp quý khách hàng giải tỏa băn khoăn, thắc mắc về hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nếu còn khó khăn hay cần hỗ trợ trực tiếp trong các thủ tục pháp lý, hãy liên hệ ngay tới Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com. Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ thực hiện để hoàn tất mọi thủ tục trong thời gian sớm nhất, nhanh chóng tiến hành hoạt động đầu tư tại nước ngoài theo dự định.

>>> Xem thêm:

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Thủ tục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định mới cập nhật

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788