Thủ tục đối với Đất khai hoang trong từng trường hợp pháp lý

Đất khai hoang là gì? Thủ tục đối với Đất khai hoang khi bị nhà nước tịch thu có được đền bù không? Có được cấp sổ đỏ cho đất khai hoang hay không? Mời quý khách hàng đọc bài viết sau của Luatvn.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích. Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Đất khai hoang là gì?

tach hop thua
luật đất đai
 • Đất khai hoang là đất còn sót lại và đất khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.
 • Có nhiều hình thức cải tạo đất, phổ biến nhất là: khai hoang đất sản xuất, khai hoang đất rừng, khai hoang đất để phục hồi.
 • Đất khai hoang là loại đất trước đây được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, nhưng đã bị bỏ hoang, được đưa vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục đối với Đất khai hoang nếu được cấp sổ đỏ?

Đất khai hoang là gì? Có thể cấp sổ đỏ không? Pháp luật không quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Đất khai hoang mà chỉ quy định các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung thì áp dụng đối với đất khai hoang như sau:

Trường hợp đất bị thu hồi bằng giấy tờ: Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 hoặc theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở hoặc công trình xây dựng khác. từ trước ngày 15/10/1993;
 • Đã được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất vì đất đang tranh chấp thì chưa thể xác định ai có quyền sử dụng đất để cấp.
 • Việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 • Hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã và đang sử dụng đất ổn định trước thời điểm cơ quan nhà nước phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất ở nơi chưa có quy hoạch.
Như vậy, đối với trường hợp đất bị thu hồi, thu hồi, xây dựng trên đất khai hoang chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng có các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai: Năm 2013 thuộc trường hợp hợp pháp hóa quyền sử dụng đất.

Trường hợp Đất khai hoang không có giấy tờ: Đối với đất không có giấy tờ thì quy định tại Điều 101 Luật Đất đai đề nghị cấp giấy chứng nhận và được chia làm 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 cần các điều kiện sau:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, muối ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đặc biệt khó khăn;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận người đó đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 cần các điều kiện sau:

 • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất không thể tranh cãi, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. thẩm quyền phê duyệt cho nơi lập quy hoạch.

Đất khai hoang bị thu hồi bởi nhà nước có được bồi thường không? Thủ tục đối với Đất khai hoang nếu được bồi thường?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

 • ” 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất có tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 77 của Luật này;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất. nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này chưa được cấp”.

Như vậy, theo quy định trên, Đất khai hoang sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Hiện đang sử dụng đất không phải là đất thuê có trả tiền thuê hàng năm;
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở kèm theo các giấy tờ có liên quan.

Đất khai hoang có phải trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nếu không thì Thủ tục đối với Đất khai hoang khi bị đòi trả lại gồm những gì để được quyền sử dụng đất?

Năm 1976, gia đình ông D. khai hoang một diện tích đất để canh tác. Năm 1980, nó bị bỏ hoang. Năm 1986, tôi thấy khu vực trên bị bỏ hoang nên tôi đã dọn dẹp và trồng cây ổn định cho đến năm 2007. Năm 2008, UBND xã đo đạc và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi thì ông D phát hiện. Nếu gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì viết đơn khiếu nại đòi lại đất của gia đình tôi. Vậy gia đình tôi có trả lại đất cho ông D không? Cảm ơn! 

Do gia đình bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 nên căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là theo Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội. Gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên sẽ thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Hộ gia đình sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp tham gia sản xuất lâm nghiệp ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng kinh tế khó khăn…
 • Hộ gia đình đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và UBND cấp xã khẳng định đất không có tranh chấp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp, UBND xã đã tiến hành đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn nên khu đất đã được UBND xã xác nhận là đất không thể tranh cãi. quyền sử dụng đất.

Mặc dù gia đình ông D. đến trước để khai hoang và trồng cây rừng, nhưng sau đó họ đã bỏ hoang và không lo liệu và ông D. chưa bao giờ có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của mình trên mảnh đất đó. Như vậy, ông D không thể coi là người sử dụng đất ổn định, lâu dài nên không có căn cứ để đòi đất của gia đình bạn.
Vì vậy, căn cứ vào pháp luật, gia đình bạn hoàn toàn có đầy đủ quyền lợi của người sử dụng đất và không phải trả lại đất cho ông D. Khi có tranh chấp, khiếu nại, gia đình bạn có thể cung cấp Giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất làm căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình.

Thu tiền sử dụng đất đối với đất khai hoang lấn chiếm khi cấp giấy chứng nhận như thế nào? Những Thủ tục đối với Đất khai hoang cho gia đình mà tôi cần phải làm?

Thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất
đất khai hoang
Chào Luật sư! Thưa luật sư, tôi có một câu hỏi mà tôi hy vọng luật sư có thể giúp tôi. Tháng 4/1993, tôi mua một mảnh đất 96m2 liền kề với đất tại nhà (giấy viết tay do hai gia đình đồng ý). Tổng diện tích đất là 283m2, bao gồm cả đất tôi mua thêm và đất cha để lại. Đất của tôi được cấp trước năm 1954, từ năm 1993 đến nay, tôi đã sử dụng liên tục 2 lô đất này (để sinh sống) và không có tranh chấp. Bây giờ, khi tôi đến trụ sở địa chính xã để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính nói với tôi rằng 96m2 tôi mua là đất khai hoang và phải nộp 50% tiền sử dụng đất.
Vì vậy, xin tư vấn cho tôi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 để sử dụng làm nhà ở và phục vụ đời sống, giấy viết tay có hợp lệ hay không và việc thu tiền. Sử dụng đất đúng trong trường hợp của tôi là gì? Cảm ơn rất nhiều.

Thứ nhất, để được công nhận quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước xem xét bồi thường khi thu hồi đất, người sử dụng đất phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có một trong các giấy tờ về sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013;
 • Có các văn bản khác về sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013.

Thứ hai, một trong những căn cứ quan trọng khác để đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người sử dụng đất sử dụng đất ổn định, trong một thời gian dài và cho một mục đích nhất định và không có bất kỳ tranh chấp nào.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, có quy định về trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình. gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

 • Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định trước ngày 1/7/2004 mà không có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 101 Luật Đất đai, Điều 23 Nghị định này. thực hiện theo các quy định sau:
 • 2) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và công trình xây dựng khác từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; hiện nay được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hay không phù hợp với quy hoạch, nhưng đất đã được sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng ở nơi chưa có quy hoạch; Trường hợp không có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là chỉ tiêu giao đất ở) toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở và diện tích thửa đất lớn hơn chỉ tiêu giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng chỉ tiêu giao đất ở; Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống lớn hơn chỉ tiêu giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo diện tích thực tế nơi xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống đó. ;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng phục vụ sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận đất cho cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp, diện tích thửa đất lớn hơn chỉ tiêu giao đất ở thì được công nhận diện tích đất ở, diện tích đất cơ bản. sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Diện tích đất còn lại sau khi được xác định theo quy định tại các điểm a, b và c khoản này được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại khoản 5 Điều này; …”

Vì vậy, đối với đất của bạn, bạn đã sử dụng nó liên tục trong những năm qua và chưa bao giờ có tranh chấp cho đến bây giờ. Nếu chứng minh được đất của mình không bị chiếm dụng thì theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và công trình xây dựng khác. từ trước ngày 15/10/1993;

Tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất, không có ai trong số các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như lấn, chiếm dụng… Nếu được cấp giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Đất có nhà ở;
 • Không cần thu tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở;
 • Diện tích vượt chỉ tiêu công nhận đất ở (nếu có): Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất có công trình xây dựng không phải nhà ở;
 • Trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất có thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Thủ tục đối với Đất khai hoang . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788