Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả nhanh chóng

Khi tiến hành hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư có thể giảm số vốn đầu tư so với số vốn đã bỏ ra và được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào để đúng theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam?

Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư tư vấn

Quy định về việc giảm vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giảm vốn đầu tư nước ngoài

 • Các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dự án cao, khu kinh tế: Ban Quản lý của mỗi khu tương ứng
 • Dự án đầu tư trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự án trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế

giảm vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài

Khi có nhu cầu giảm vốn đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy trong hồ sơ cần có những loại giấy tờ, tài liệu gì? Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư diễn ra như thế nào?

Hồ sơ điều chỉnh giảm vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giảm vốn đầu tư nước ngoài
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh
 • Báo cáo đầu tư
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư
 • Giải trình lý do giảm vốn đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Giấy chứng nhận đầu tư ( bản sao y chứng thực)
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao y chứng thực đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp)
 • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (bản sao y chứng thực)
 • Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài hoặc Xác nhận của ngân hàng đã góp đủ vốn để xác nhận nhà đầu tư đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh
 • Đề xuất sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Bên cạnh việc giảm vốn đầu tư, nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng vốn đầu tư với hồ sơ và thủ tục tương tự. Hãy liên hệ tới Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn cụ thể, chi tiết về việc tăng vốn đầu tư nước ngoài.

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giảm vốn đầu tư theo quy định.

Bước 2: Chủ dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Nếu không thể tự mình nộp hồ sơ, nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hành chính.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì ban tiếp nhận của cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn, giải thích để tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4:

Trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận giảm vốn đầu tư nước ngoài trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định nội dung giảm vốn đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được xin ý kiến đưa ra ý kiến bằng văn bản về nội dung giảm vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định về việc giảm vốn đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư

Bước 5: Tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư đã nộp hồ sơ.

Bước 6: Sau khi nhận được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin về việc giảm vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh giảm vốn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài

Những lưu ý khi thực hiện việc giảm vốn đầu tư nước ngoài

 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Nếu việc giảm vốn đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Phần vốn góp đã đăng ký trên giấy chứng nhận đầu tư hiện tại phải được góp đủ theo đúng quy định
 • Khi điều chỉnh giảm vốn đầu tư dẫn tới sự thay đổi vốn góp của nhà đầu tư (vốn điều lệ) thì nhà đầu tư cần thực hiện thêm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn giảm vốn đầu tư nước ngoài của luatvn.vn

Các thủ tục pháp lý trong vấn đề giảm vốn đầu tư nước ngoài tương đối phức tạp, cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về hồ sơ. Nếu như quý khách đang cần giải quyết các vấn đề trong việc giảm vốn đầu tư hãy liên hệ trực tiếp tới luatvn.vn để được hướng dẫn thêm. Đến với dịch vụ của chúng tôi, quý khách sẽ được hỗ trợ:

 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc mọi vấn đề liên quan đến việc giảm vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn, giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ giảm vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của khách hàng
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, tiến hành thực hiện các thủ tục về giảm vốn đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, giải trình và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có
 • Nhận kết quả và trao tận tay cho khách hàng
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động đầu tư

Ngoài những thông tin về thủ tục giảm vốn đầu tư nước ngoài nêu trên, nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết, quý khách hàng có thể liên hệ tới Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Ngoài dịch vụ điều chỉnh vốn đầu tư, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thành lập công ty trọn gói, giải thể doanh nghiệp, thủ tục xin các loại giấy phép,… Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần để mọi vấn đề pháp lý trở lên đơn giản, nhanh chóng hơn.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788