Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Để Quý khách lắm được thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài Luật VN chia sẻ bài viết này để mọi người lắm được và có thể chuẩn bị giấy tờ cần thiết và tự làm thủ tục thuận tiện.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014 / QH13, ngày 16/6/2014).
+ Thông tư số 53/2016 / TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận tạm trú thông tin của người nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thông tư số 04/2015 / TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Người khai báo tạm trú tiếp nhận người nước ngoài tạm trú thông tin.

Bước 2:

Khai, nộp Tờ khai báo tạm trú cho trực tiếp ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc nuôi cấy, công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) có cơ sở lưu trú Cư dân có thể gửi trước khi fax hoặc tin nhắn qua điện thoại to Trực ban Công an cấp xã).
Cán bộ trực tiếp ban công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và hồ sơ nội dung:
Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ, tiếp tục nhập, thực hiện xác nhận theo quy định;
Nếu nội dung phiếu Khai báo tạm trú cho người nước ngoài không ghi đầy đủ, hãy yêu cầu người khai báo bản sửa đổi tạm trú, bổ sung.

Bước 3:

Người khai báo tạm trú Nhận lại thông báo tạm trú đã xác nhận trực tiếp công ty cấp xã.

Phương pháp thực hiện: trực tiếp tại công an cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tài liệu: 01 Tờ khai tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời gian xử lý: 24 giờ/07 ngày.

Đối tượng thủ tục hành chính:

Người khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách kê khai, tiếp nhận thông tin về tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.
– Kết quả thủ tục hành chính: Tờ khai tạm trú có xác nhận của cơ quan công an và thông tin khai báo tạm trú nhận được được ghi vào sổ nhiệm vụ của Công an cấp xã.
– Lệ phí (nếu có): không.
– Tên đơn, tờ khai (nếu có): Tờ khai tạm trú đối với người nước ngoài (mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an).
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Người khai báo tạm trú nộp tờ khai tạm trú trong thời hạn 12 giờ đối với vùng sâu, vùng xa trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Mẫu (Form) NA17
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Tên cơ sở lưu trú:………………(1)
Địa chỉ:……………………………….
Điện thoại: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………ngày, ……tháng…… năm………

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

STTHọ TênGiới tínhSinh ngày, tháng, nămQuốc tịchLoại, số hộ chiếu (2)Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3)Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4)Mục đích nhập cảnhTạm trú (từ ngày đến ngày)
NamNữ

 

Xác nhận
(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách 24/7
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788