Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm bị mất, bị hỏng như thế nào?

Bảo hiểm xã hội là sự chia sẻ rủi ro và các nguồn quỹ giúp người lao động đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình. Thông tin, căn cứ để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội được thể hiện và xác minh trên sổ bảo hiểm. Nhưng nếu sổ bảo hiểm lại bị mất hoặc bị hư hỏng thì phải làm thế nào? Có được xin cấp lại hay không? Có xin cấp lại sổ bảo hiểm được không? Thủ tục xin làm lại sổ bảo hiểm bị mất, bị hư hỏng như thế nào?

Luatvn.vn xin hướng dẫn thủ tục làm lại sổ bảo hiểm bị mất, hư hỏng trong bài viết sau. Mời  Quý bạn đọc tham khảo.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định 595/QĐ-BHXH

THỦ TỤC LÀM LẠI SỔ BẢO HIỂM BỊ MẤT – HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH

Điều 27 – Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ

  1. a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  1. b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất
Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất

THỦ TỤC LÀM LẠI SỔ BẢO HIỂM BỊ MẤT – MẪU TỜ KHAI TK1-TS

Mẫu

TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

Đối với người chưa được cấp mã số BHXH(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa)LƯƠNG HÀ DUY

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 09 / 12 / 1971 [03]. Giới tính: Nam

[04]. Quốc tịch: Việt Nam [05]. Dân tộc: Kinh

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Phường Tân Phú

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh)Quận 7 [06.3]. Tỉnh (Tp): Hồ Chí Minh

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: Số 12 Tân Phú [07.2]. Xã (phường, thị trấn)Phường Tân Phú [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh)Quận 7 [07.4].Tỉnh (Tp):  Hồ Chí Minh

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: 146549957 [09]. Số điện thoại liên hệ: 0933741231

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):

[11]. Mức tiền đóng: 5.000.000 [12]. Phương thức đóng: Hàng tháng

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

Bạn đang xem: Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định 595

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa)NGÔ MINH TRANG

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 15 / 08 / 1974 [03]. Mã số BHXH: 0115714183

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….

Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất
Thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH

Thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH (Mẫu TK1 -TS).

b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

THỦ TỤC LÀM LẠI SỔ BẢO HIỂM BỊ MẤT – THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

– Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm. Ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. Sổ BHXH do mất, hỏng, cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH. Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác. Hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày. Nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

– Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH. Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy Luatvn.vn đã chia sẻ cho Quý khách hàng thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất, bị hỏng. nếu Quý khách có vấn đề khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý. Hãy gọi hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com. Chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ quý khách hàng cho đến khi giải quyết được vụ việc. Quý khách hàng có thể kết nối để nghe tư vấn từ các chuyên gia luật, bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788