Hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư 

Nhiều người sau khi mua căn hộ chung cư muốn hoàn thiện thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư nhưng không biết rõ quy trình và hồ sơ chuẩn bảo gồm những giấy tờ gì. Trong bài viết này, Luatvn.vn sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư. 

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP
 • Nghị Định 01/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Thông tư 301/2016/TT-BTC;
 • Thông tư 250/2016/TT-BTC 
Mua căn hộ chung cư
Mua căn hộ chung cư

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư 

Để được cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư gia chủ cần phải đảm bảo các điều kiện sau: 

 • Đã thanh toán đầy đủ tiền trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với phía chủ đầu tư;
 • Đề nghị chủ đầu tư cấp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là căn hộ chung cư;
 • Hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư

Thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư

Thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư được thực hiện qua các bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, công trình xây dựng chung cư sau khi được hoàn thiện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi Sở tài nguyên và Môi trường các loại giấy tờ sau: 

 • Quyết định đầu tư hoặc giấy quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 và giấy phép xây dựng (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
 • Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;
 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng, nhà ở và điều kiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án chung cư theo quy định Khoản 46 Điều 2 Nghị Định 01/2017/NĐ-CP.

Sau khi thực hiện kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

 • Gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra;
 • Gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà ở, đất đai cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định được pháp luật ban hành;
 • Đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.
Chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư
Chuẩn bị hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư

Bước 3: Chủ đầu tư dự án hoặc người mua nhà ở nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 5 Điều 8 và Khoản 2,3,4 Điều 22 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. 

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư bao gồm các loại giấy tờ: 

 • Đơn đăng ký đất đai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán căn hộ chung cư, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở có xác nhận của chủ đầu tư căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Biên bản bàn giao đất đai, căn hộ chung cư, công trình xây dựng;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng;
 • Sơ đồ kỹ thuật/giấy hoàn công nhà nếu chủ đầu tư chưa nộp trên Sở tài nguyên và môi trường;
 • Hóa đơn xác nhận đã thanh toán;
 • Bản sao có công chứng các loại giấy tờ của người mua: Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu có;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ.

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai khi nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư có trách nhiệm thực hiện các công việc sau theo quy định tại Khoản 4 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

 • Kiểm tra các giấy tờ pháp lý và liên quan có trong hồ sơ; thực hiện xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư vào đơn đăng ký; 
 • Gửi số liệu địa chính tới Cơ quan thuế để kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 • Cập nhật các thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Soạn thảo giấy tờ và chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Điều 37 của Nghị định này; 
 • Yêu cầu chủ đầu tư dự án chung cư nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính;
 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp;

Lưu ý: Thời hạn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư là không quá 15 ngày (điểm b khoản 2 Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Khoản 7 Điều 26 Luật nhà ở 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, trừ trường hợp người mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận”.

Xin giấy chứng nhận sở hữu nhà ở
Xin giấy chứng nhận sở hữu nhà ở

Các loại phí phải nộp 

Khi làm thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư, người yêu cầu cần phải nộp các khoản phí sau: 

 • Lệ phí trước bạ 

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Khoản 2,8 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở là 0,5% Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Theo đó: 

Giá tính lệ phí trước trước bạ nhà (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01 (một) mét vuông (đồng/m2) nhà x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ . 

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với căn hộ chung cư bao gồm giá trị đất được phân bổ trước đó. Hệ số đất phân bổ để tính lệ phí trước bạ đối với loại nhà ở này được áp dụng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Lệ phí này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương cũng như chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu phí cho phù hợp và phải đảm bảo nguyên tắc sắc: Mức thu phí cấp giấy chứng nhận đối với cá nhân, hộ gia đình tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với các nhân, hộ gia đình (Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phú và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).

Trên đây, Luatvn.vn đã hướng dẫn chi tiết thủ tục làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư. Hy vọng quý khách hàng có thể dễ dàng thực hiện. Nếu quý khách cần tư vấn cụ thể và hỗ trợ xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư hãy liên hệ cho chúng tôi qua số  Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn cụ thể. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788