Thủ tục sáp nhập Công ty

Việc sáp nhập Công ty là một hình thức tập trung kinh tế trong đó một hoặc nhiều công ty đã đề cập đến việc chuyển nhượng các tài sản của họ, quyền và nghĩa vụ đối với công ty sáp nhập. Và đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty hợp nhất. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp hiện đang được quy định bởi luật doanh nghiệp vào năm 2014.

Quý khách có thắc mắc, cần tư vấn gì hãy liên hệ với Luật VN để được giải đáp số hotline/zalo: 0763387788

thanh lap cong ty san xuat dien tu 1

Điều kiện sáp nhập Công ty:

Theo luật doanh nghiệp 2005, các công ty cùng loại được phép sáp nhập doanh nghiệp.
Trong trường hợp hợp nhất mà công ty sáp nhập có thị phần giữa 30% và 50% trên thị trường có liên quan, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ thông báo cho cơ quan cạnh tranh trước khi sáp nhập.
Kết hợp các công ty mà công ty đã sáp nhập có thị phần trên thị trường có liên quan bị cấm, trừ trường hợp quy định tại điều 19 luật cạnh tranh năm 2004: một hoặc nhiều doanh nghiệp có hiệu lực mở rộng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Trình tự, thủ tục sáp nhập Công ty:

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty hợp nhất. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung sau:
Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập ; tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập
Thủ tục và điều kiện sáp nhập
Kế hoạch sử dụng lao động
Phương pháp, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập vào phần vốn góp, cổ phiếu và trái phiếu của công ty nhận sáp nhập
Thời hạn thực hiện hợp nhất
Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty có liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi cho tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt.
Các công ty được sáp nhập thực hiện mã số thuế đóng cửa tại cơ quan thuế

Thủ tục tự công bố sản phẩm
Thủ tục tự công bố sản phẩm

Các tài liệu chuẩn bị (mang tính chất tham khảo)

Biên bản họp và quyết định của chủ sở hữu / thành viên / đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần sáp nhập công ty, phê duyệt hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty nhận sáp nhập
Một lá thư yêu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế và việc đóng mã số thuế;
Hợp đồng sáp nhập của các công ty ty sáp nhập với công ty
Tiếp tục đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất
Tài liệu cần chuẩn bị cho việc đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất phụ thuộc vào việc công ty sáp nhập có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay không.

Trường hợp công ty sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Hợp đồng hợp nhất;
Nghị quyết và biên bản họp chấp thuận hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;
Nghị quyết và biên bản họp chấp thuận hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty đã sáp nhập là thành viên sở hữu nhiều hơn 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của công ty bị sáp nhập.

Nơi công ty sáp nhập thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Hợp đồng sáp nhập;
Nghị quyết và biên bản họp chấp thuận hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;
Nghị quyết và biên bản họp chấp thuận hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty đã sáp nhập là thành viên sở hữu nhiều hơn 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của công ty bị sáp nhập.
Kèm theo giấy tờ quy định tại chương vi nghị định số 78 / 2015 / nđ – cp của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. (về nội dung của công ty muốn thay đổi: tên công ty ; địa chỉ trụ sở chính ; vốn điều lệ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng có thông tin về các thành viên công ty

Lưu ý:

Doanh nghiệp đã sáp nhập có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi sáp nhập. Nếu nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện nghĩa vụ thuế.
Sau khi doanh nghiệp được đăng ký, công ty bị sáp nhập ngừng tồn tại ; công ty hợp nhất có quyền và lợi ích hợp pháp, có trách nhiệm đối với các khoản nợ còn tồn đọng, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Quý khách có thắc mắc, cần tư vấn gì hãy liên hệ với Luật VN để được giải đáp số hotline/zalo: 0763387788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788