Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào?

Khách hàng: Xin chài luật sư, tôi có những câu hỏi sau đây để tìm kiếm ý kiến của bạn: Tôi muốn tham khảo ý kiến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai, những chi phí nào cần phải được nộp? Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào?

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu sổ đỏ (tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất) là một cách để chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất từ người này sang người khác để xác nhận quyền của bên nhận chuyển nhượng đến nhà, đất đó. Để không lãng phí quá nhiều thời gian và chi phí khi làm thủ tục, Luatvn.vn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục chuyển tên sổ đỏ và các giấy tờ.

Luatvn.vn cập nhật thông tin mới nhất về quy định chuyển nhượng sổ đỏ, dưới đây là quy định chuyển nhượng sổ đỏ áp dụng cho năm 2017. Bài viết này sẽ giới thiệu quy trình, thủ tục chuyển nhượng tên; mục nhập hồ sơ cần chuẩn bị; thời gian thay đổi tên sổ đỏ, hướng dẫn khách hàng cách tính thuế, phí phải nộp khi chuyển tên sổ đỏ.

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết

Luật Đất đai 2013;
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;
Công văn số 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ địa chính

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất khi đáp ứng 04 điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Có chứng chỉ, ngoại trừ 02 trường hợp sau

Trường hợp 1: Căn cứ khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013.

Tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người thừa kế của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, không bị hạn chế mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, không được cấp giấy chứng nhận nhưng được cấp giấy chứng nhận. Quyền chuyển nhượng đất thừa kế cho người khác.
Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào?

Trường hợp 2: Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất có thể thực hiện chuyển nhượng đất sau khi được giao đất hoặc quyết định chuyển nhượng đất;
 • Trong trường hợp được thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có thể thực hiện quyền chuyển nhượng khi có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng phải đáp ứng điều kiện cấp giấy chứng nhận).
 • Đất đai không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị thu giữ để đảm bảo thi hành án

Điều kiện 2: Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (Khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch 37 bộ năm 2018), đất trong khu vực quy hoạch gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất khu vực hàng năm

Đất trong quy hoạch sử dụng đất được công bố, không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được phép chuyển nhượng và thực hiện các quyền khác như tặng quà, thừa kế.

Trường hợp 2: Có quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Trường hợp người sử dụng đất được quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, người sử dụng đất trên địa bàn phải chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch và tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất. Người sử dụng đất, nhưng không được xây dựng nhà mới, công trình hoặc trồng cây lâu năm. Do đó, đất trong quy hoạch, người sử dụng đất vẫn được chuyển nhượng cho đến khi thu hồi. Tuy nhiên, trong thực tế, có hai vấn đề khi mua đất trong khu vực quy hoạch:
 • Khi thu hồi, việc bồi thường sẽ thấp hơn nhiều so với giá mua;
 • Khi công chứng các lô đất trong khu vực quy hoạch, nhiều tổ chức công chứng từ chối công chứng hoặc cơ quan đăng ký đất đai từ chối làm thủ tục đăng ký hộ.

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với các khoản thu về đất đai >>>>

Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào?

Một số lưu ý

 • Đây là thủ tục chung (thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận chuyển nhượng) áp dụng cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại sổ đất (theo khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013).
 • Theo đó, khi mua bán đất, cần làm thủ tục đăng ký thay đổi tên đất), trường hợp không làm thủ tục chuyển nhượng tên, quyền sử dụng đất không được chuyển nhượng cho người khác theo quy định của pháp luật. Người mua vẫn chưa. dễ xảy ra tranh chấp).
 • Thủ tục mua bán đất được thực hiện theo các bước sau: Tiền gửi (chỉ không cần thiết cho bước này), công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tên giấy chứng nhận chuyển nhượng.

Bước 1

Bên chuyển nhượng đất và bên nhận chuyển nhượng (người tặng nhà, đất và người nhận chuyển nhượng) đến văn phòng công chứng để thực hiện hợp đồng mua bán, hợp đồng thừa kế đất. …

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai huyện và nhận phiếu hẹn.

Các tài liệu cần chuẩn bị:
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/DK;
 • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng;
Ngoài ra, phải có sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bước 3. Nộp đơn

Địa điểm nộp đơn:
 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Gia đình, cá nhân và cộng đồng nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã khi cần thiết.

Bước 4. Nhận hồ sơ

Trường hợp 1: Hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ
 • Trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp đơn bổ sung, hoàn thành hồ sơ theo quy định.
Trường hợp 2: Hồ sơ đầy đủ
 • Cơ quan tiếp nhận phải ghi lại tất cả thông tin trong sổ và nộp phiếu.

Bước 5. Yêu cầu và giải quyết

 • Cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Người mua cần biết: Sau khi nhận được thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, chẳng hạn như: thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí đăng ký, v.v. phải được nộp theo số tiền và biên lai thông báo của cơ quan thuế. Sau đó giữ nó an toàn. và trả lại cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 6. Trả kết quả

Thời gian xử lý thời gian thực hiện:
 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện có thể kéo dài thêm 10 ngày.
 • Nhận thông báo nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; Đến cơ quan tiếp nhận để nhận sổ đỏ và nộp lại kết quả tại văn phòng đăng ký đất đai;

Hồ sơ chuyển đổi tên sổ đỏ

 • Tờ khai đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở;
 • Bản chính và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (02 sổ đỏ);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người mua và người bán (mỗi bản);
 • Bản chính hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng (hai bản/loại);
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn), giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa lập gia đình hoặc ly hôn) (hai bản sao mỗi bản);
 • Biên lai thuế.

Thời gian cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký đầy đủ. Lưu ý về thời gian: Theo quy định, thời gian đăng ký sổ đỏ là 14 ngày làm việc (trừ ngày lễ), nhưng thực tế có hai trường hợp:
 • Trường hợp 1: Nếu người dân không thay đổi sổ đỏ mới khi chuyển tên sổ đỏ thì thời gian thay đổi tên sổ đỏ là 14 ngày làm việc;
 • Trường hợp 2: Nhưng trong trường hợp có người muốn đổi sổ đỏ mới (hủy sổ đỏ cũ của chủ cũ, in thêm sổ đỏ dưới danh nghĩa người mua), thời gian sẽ chậm hơn, vì hiện nay theo quy định hiện hành, chỉ có cấp sở mới có quyền in sổ đỏ mới, do đó khi người dân yêu cầu thay đổi sổ đỏ mới thì khu vực nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ phải chuyển thông tin tên thật đó. Trang viên được nâng lên một tầm cao mới. Bộ phận in sách trống. Do đó, khi thay đổi hóa đơn sổ sách thực tế, việc thay đổi tên sổ đỏ sẽ mất nhiều thời gian hơn quy định.

Thuế chuyển nhượng sổ đỏ

Thuế thu nhập cá nhân

Theo phạm vi giá nhà nước, bằng 2% giá mua, bán, chuyển nhượng/giá (nếu được đưa giữa các thành viên trong gia đình, ví dụ: cha mẹ cho con, anh chị em cho nhau. Ông bà cho cháu, miễn thuế thu nhập cá nhân). Thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thuế suất chuyển nhượng bất động sản là 2% giá chuyển nhượng hoặc cho thuê lại.

Lệ phí đăng ký

 • 0,5% giá mua, bán, chuyển nhượng/giá theo phạm vi giá quốc gia;
 • Giá đất = (diện tích đất) x (giá đất) x (chi phí)
 • Giá nhà = (diện tích nhà) x (cấp nhà) x (chi phí)
 • Diện tích đất (m2)
 • Giá đất theo bảng giá
 • 0,5% chi phí
 • Chi phí phát hành sách mới trống: Tùy thuộc vào từng khu vực. Thông thường dao động từ 200.000 đến 600.000 VNĐ
 • Phí thẩm định hồ sơ và tiền đo đạc đất đai: 0,15% giá trị chuyển nhượng/tặng đất có quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật, tối thiểu là 100.000 đồng/hồ sơ và tối đa 5.000.000 đồng).
 • Các khoản phí khác liên quan đến thuế bất động sản khi chuyển nhượng quyền sử dụng

Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào?

Phí công chứng

Phụ thuộc vào diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất x khu vực giá mỗi loại đất do Nhà nước quy định. Mức giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm. Tiền đo đạc đất được cấp sổ đỏ, còn gọi là phí đo đạc địa chính:
 • Dao động khoảng 1-2 triệu đồng/hồ sơ. Xin lưu ý rằng các đơn vị đo đạc địa chính có thể là một đơn vị tư nhân và không nhất thiết phải là một chuyên gia trong các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Lệ phí đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, thường khoảng 1.000.000 VND (1 triệu đồng).
 • Chi phí phát hành sách mới: Do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quy định

>>>> Xem thêm: Di chúc để lại nhà và đất cho con cháu rồi có thể thay đổi được không? >>>>

Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục đăng ký tên

 • Khách hàng phải xem xét kỹ tất cả thông tin trong hồ sơ để xem nó có chính xác không. Nếu nội dung không chính xác, nó phải được sửa chữa;
 • Khách hàng mang theo tất cả các bản gốc theo yêu cầu của công chứng viên để so sánh thông tin theo yêu cầu của công chứng viên;
 • Sửa tên và thêm tên người mua nhà mới trên sổ đỏ cũ có giá trị pháp lý tương tự như việc thay thế sổ đỏ mới. Tuy nhiên, thời gian ra bản thảo mới mất nhiều thời gian hơn so với việc sửa sổ đỏ được phân tích trong bài viết trên. Do đó, cần lựa chọn hình thức chuyển nhượng tên sách đỏ phù hợp với nhu cầu của người dân.
 • Nếu bạn có thời gian, vui lòng gọi cho Công ty Luatvn.vn để các luật sư và chuyên gia của chúng tôi tư vấn về các loại thuế bạn phải trả khi bạn không biết cách tính đúng thời điểm. thiết bị tài chính và tham khảo ý kiến các khách hàng khác không biết thông tin.
 • Khách hàng phải làm thủ tục đổi tên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng…
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Thủ tục sửa tên và chuyển tên trong sổ đỏ như thế nào? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788