Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp sẽ được tìm hiểu trong bài viết sau. Thủ tục đình chỉ kinh doanh không khó, nhưng nếu doanh nghiệp không hiểu các thủ tục và tài liệu, nó sẽ gặp nhiều khó khăn và làm chậm thời gian của công ty để đình chỉ kinh doanh. Bài viết này sẽ nêu chi tiết thủ tục để làm theo và tiết kiệm tiền cho bạn.

Nói chung, quá trình thực hiện đình chỉ kinh doanh đơn giản và dễ thực hiện hơn là tắt máy hoàn toàn (giải thể). Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cụ thể hơn các tài liệu mà các doanh nghiệp cần chuẩn bị và các bước để thực hiện thủ tục đình chỉ kinh doanh vào năm 2021 như sau.

Cơ sở pháp lý

Đình chỉ kinh doanh có nghĩa là tình trạng pháp lý của một doanh nghiệp đang trong thời gian đình chỉ kinh doanh tạm thời theo quy định tại khoản 1, Điều 206 của Luật doanh nghiệp. Ngày thay đổi trạng thái pháp lý của bị đình chỉ từ doanh nghiệp là ngày doanh nghiệp đăng ký để bắt đầu đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Ngày kết thúc tình trạng pháp lý của “Doanh nghiệp bị đình chỉ” là ngày kết thúc thời gian đình chỉ kinh doanh do doanh nghiệp công bố hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo.
Do đó, khi doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, đình chỉ kinh doanh là một lựa chọn đáng để xem xét nếu doanh nghiệp không muốn bị giải thể. 

Hồ sơ để thực hiện các thủ tục để đình chỉ hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp mới nhất
Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp mới nhất
Thông báo về việc đình chỉ kinh doanh (mẫu tham chiếu có trong Phụ lục II-19 của Thông tư 01/2021 / TT-BKHDT);
Quyết định đình chỉ kinh doanh (của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần…);
Một bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên, dành cho các công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị, cho các công ty cổ phần, của các đối tác chung, cho các quan hệ đối tác .

Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp tạm thời

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ít nhất 03 ngày trước khi đình chỉ kinh doanh. Nội dung của thông báo bao gồm :
Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác cho doanh nghiệp.
Thời hạn đình chỉ kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc của thời gian đình chỉ.
Lý do đình chỉ.
Sau khi nhận được đơn của doanh nghiệp, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ xử lý đơn trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả sau :
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đình chỉ kinh doanh nếu đơn đăng ký hợp lệ;
Thông báo về việc sửa đổi và bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ.
Không có phí cho thủ tục này.
Thời hạn đình chỉ kinh doanh
Thời hạn đình chỉ kinh doanh không quá một năm. Trước khi thời gian đình chỉ kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn đình chỉ trong một số lần không giới hạn. Đây là điểm mới nổi bật nhất của Luật Doanh nghiệp 2020 về đình chỉ kinh doanh.

Lưu ý khi tạm thời đình chỉ hoạt động kinh doanh

Khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đình chỉ kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đồng thời gửi Thông báo chấm dứt tạm thời hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh đến Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng. đại diện, đăng ký địa điểm kinh doanh.

Về nghĩa vụ thuế năm 2021 :

Trong trường hợp người nộp thuế đình chỉ kinh doanh cho cả năm dương lịch 2021 (từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021) không phải trả thuế giấy phép năm 2021. giấy phép cho cả năm 2021 trước ngày 31 tháng 1 năm 2021.
Người nộp thuế trong thời gian đình chỉ kinh doanh và không có nghĩa vụ thuế không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đình chỉ kinh doanh. Trong trường hợp người nộp thuế rời khỏi doanh nghiệp ít hơn năm dương lịch hoặc năm tài chính 2021, anh ta / cô ta vẫn phải nộp hồ sơ hoàn thuế cho năm 2021.
Vào cuối thời gian đình chỉ kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo thuế theo quy định.

Thời gian tạm ngưng doanh nghiệp

Từ năm 2021, luật doanh nghiệp không giới hạn tổng thời gian đình chỉ kinh doanh liên tục của các doanh nghiệp như trước đây, vì vậy nếu doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động, nó có thể bị đình chỉ liên tục, nhưng sau ngày hết hạn. đình chỉ kinh doanh phải đưa ra thông báo đình chỉ kinh doanh cho năm sau.
Nếu thời hạn đình chỉ hết hạn mà không gia hạn, doanh nghiệp được coi là tự động tiếp tục hoạt động. Nếu doanh nghiệp không khai thuế và các nghĩa vụ liên quan, nó sẽ rơi vào tình trạng đóng mã doanh nghiệp.

Lưu ý

Trong thời gian tạm dừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải trả nợ và hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và nhân viên, trừ khi doanh nghiệp và chủ nợ, khách hàng và nhân viên của họ đã đạt được thỏa thuận. thỏa thuận khác.
Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký đình chỉ hoạt động kinh doanh, Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ sở. dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh đến tình trạng bị đình chỉ.
Trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước khi kết thúc thời gian đình chỉ được chỉ định trong thông báo đình chỉ, họ phải gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày trước khi nối lại hoạt động.

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH CUNG CẤP MỘT TÀI LIỆU CHO KINH DOANH ĐÓNG CỬA TẠM THỜI

Phương án 1 – Gửi đơn trực tiếp tại Văn phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố nơi đặt doanh nghiệp.
Phương án 2 – Gửi đơn xin đình chỉ kinh doanh trực tuyến, 4 bước như sau :
Bước 1: Đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia;
Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ đầy đủ vào hệ thống đăng ký kinh doanh;
Bước 3: Quét và đính kèm tệp vào hệ thống;
Bước 4: Xác nhận và nộp đơn.
Lưu ý: Khi nộp đơn đăng ký đình chỉ kinh doanh trực tuyến, sau khi đơn đăng ký hợp lệ, bạn mang biên nhận và giấy ủy quyền đến Văn phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.
Tùy chọn 3 – Sử dụng dịch vụ đình chỉ kinh doanh tạm thời tại Luật VN

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN TẠM NGƯNG KINH DOANH

1. Thời gian đình chỉ kinh doanh cho các doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc

Theo khoản 1, Điều 206 của Luật doanh nghiệp 2020, không quá 3 ngày làm việc, trước ngày đình chỉ / nối lại doanh nghiệp sớm hơn thời hạn thông báo, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Ví dụ: Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, một doanh nghiệp nộp hồ sơ đình chỉ kinh doanh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu ứng dụng hợp lệ, doanh nghiệp có thể đình chỉ hoạt động kinh doanh từ ngày 4 tháng 1 năm 2021.

2. Thời gian đình chỉ kinh doanh cho các doanh nghiệp hộ gia đình

Theo Điều 91 của Nghị định 01/2021 / ND-CP, nếu HKD đình chỉ kinh doanh hơn 30 ngày, họ phải gửi hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế 3 ngày làm việc trước đó – cho đến ngày tạm thời . ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh sớm hơn thông báo.

3. Thời gian xử lý tài liệu

Nếu đơn đăng ký hợp lệ, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đình chỉ kinh doanh.
Nếu đơn đăng ký không hợp lệ, Văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi và bổ sung hồ sơ. Bạn cần điều chỉnh và gửi lại ứng dụng của mình theo các bước trên.
Để không ảnh hưởng đến thời gian đình chỉ kinh doanh do lỗi trong hồ sơ hoặc các vấn đề phát sinh khác, vui lòng tham khảo dịch vụ lập tài liệu và thủ tục đình chỉ kinh doanh tại Luật VN .

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN KHI TẠO TÀI LIỆU CHO KINH DOANH DỪNG TẠM THỜI

1. Có cần thiết phải thực hiện các thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp với cơ quan thuế?

Các doanh nghiệp không cần phải thực hiện các thủ tục đình chỉ kinh doanh tạm thời với cơ quan thuế, chỉ cần nộp đơn cho văn phòng đăng ký kinh doanh.

2. Các thủ tục đình chỉ kinh doanh tạm thời của một công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Tùy thuộc vào việc doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, thành phần của ứng dụng sẽ khác về hồ sơ, thủ tục đình chỉ kinh doanh

3. Làm thế nào để đăng ký đình chỉ kinh doanh trực tuyến

Khi thực hiện các thủ tục để đình chỉ kinh doanh trực tuyến, bạn làm theo 4 bước sau :
Bước 1: Đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia;
Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ đầy đủ vào hệ thống đăng ký kinh doanh;
Bước 3: Quét và đính kèm tệp vào hệ thống;
Bước 4: Xác nhận và nộp đơn.

4. Hồ sơ tạm thời đình chỉ kinh doanh công ty cổ phần bao gồm những gì?

Đối với một công ty cổ phần, một bộ tài liệu đình chỉ kinh doanh bao gồm: thông báo đình chỉ kinh doanh; quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về đình chỉ kinh doanh; giấy ủy quyền và bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của người thực hiện các thủ tục.
Hồ sơ đình chỉ kinh doanh

5. Quy định về đình chỉ kinh doanh của các hộ gia đình kinh doanh?

Theo Điều 91 của Nghị định 01/2021 / ND-CP, HKD đình chỉ kinh doanh từ 30 ngày trở lên phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan trực tiếp quản lý thuế.
Trong trường hợp đình chỉ / nối lại doanh nghiệp trước thời hạn được thông báo, một thông báo bằng văn bản phải được gửi đến văn phòng đăng ký kinh doanh, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đình chỉ / nối lại doanh nghiệp.

6. Một doanh nghiệp có thể đình chỉ kinh doanh trong bao lâu?

Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc chỉ được phép đình chỉ kinh doanh trong 2 năm liên tiếp.
Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty Luật VN để được tư vấn chi tiết. Hotline/Zalo: 076 338 7788.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788