Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học. Trung tâm tư vấn du học là một trong các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập phục vụ mục đích kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học. Thủ tục thành lập và chấm dứt kinh doanh trung tâm tư vấn du học tương đối phức tạp, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì mới có thể thành lập trung tâm tư vấn du học.

Trong bài viết này, Luatvn.vn xin giới thiệu tới quý độc giả Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Mục lục

I. Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

– Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP/Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP/Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT/Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Điều kiện để tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, do doanh nghiệp thành lập nhằm mục đích kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học của doanh nghiệp. Thông thường, khi thành lập một trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp sẽ đặt địa chỉ trung tâm tại trụ sở chính của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình quản lý và vận hành trung tâm,

Khi tạm ngừng hoạt động dịch vụ trung tâm tư vấn du học, người có thẩm quyền chỉ cần quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học và thông báo cho Sở giáo dục và đào tạo nơi hoạt động của trung tâm quản lý. 

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trung tâm tư vấn du học ngoài trụ sở chính, thì trung tâm tư vấn du học là một chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 điều 57 nghị định số  78/2015/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt tạm thời chi nhánh, địa điểm kinh doanh như sau:

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi đình chỉ kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn công bố.

Thời hạn đình chỉ kinh doanh không được vượt quá một năm. Sau thời hạn hết hạn, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian đình chỉ kinh doanh hàng năm không quá hai năm. ”

Theo đó, các doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đình chỉ hoạt động kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh trước, sau đó ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học và thông báo cho Sở giáo dục và đào tạo tại địa điểm đào tạo nơi quản lý hoạt động của trung tâm tư vấn du học.

ngung kinh doanh tu van du hoc

III. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trung tâm tư vấn du học 

1. Trường hợp trung tâm tư vấn du học có cùng địa chỉ với doanh nghiệp

Trường hợp trung tâm tư vấn du học có địa chỉ cũng là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tạm đình chỉ kinh doanh theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp bảo đảm rằng đã chấm dứt tất cả việc làm tại trung tâm tư vấn du học trước khi đình chỉ hoạt động của trung tâm;

Bước 2: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (Giảm đốc, tổng giám đốc… ) quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 3: Doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh tại trung tâm tư vấn du học cùng với quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học cho Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở của trung tâm trong đó có ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

Sau khi gửi thông báo về việc đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học, thường là Sở giáo dục và đào tạo chỉ nhận hồ sơ đề nghị mà không có văn bản trả lời cho doanh nghiệp về việc đình chỉ hoạt động của trung tâm.

2. Trường hợp trung tâm tư vấn du học khác địa chỉ với doanh nghiệp

ngung kinh doanh tu van du hoc 1

Bước 1: Doanh nghiệp bảo đảm rằng nó đã chấm dứt tất cả việc làm tại trung tâm tư vấn du học trước khi đình chỉ hoạt động của trung tâm;

Bước 2: Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm đình chỉ kinh doanh trong các chi nhánh, địa điểm kinh doanh nơi có cơ sở tư vấn du học. Hồ sơ tạm đình chỉ chi nhánh, địa điểm kinh doanh gồm các thành phần sau:

  • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Quyết định và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hội đồng quản trị, với công ty cổ phần;
  • Thư ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trương trường hợp ủy quyền)
  • Bản sao chứng thực cá nhân của người trực tiếp nộp hồ sơ vụ án

Sau khi chuẩn bị tất cả các tài liệu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm đình chỉ hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố nơi có cơ sở tư vấn du học;

Bước 03: Người có thẩm quyền của doanh nghiệp (Giám đốc, tổng giám đốc… ) quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học;

Bước 04: Doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh tại trung tâm tư vấn du học cùng với quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học cho Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở của trung tâm trong đó có ghi rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động của trung tâm.

Sau khi gửi thông báo về việc đình chỉ hoạt động của trung tâm tư vấn du học, thường là Sở giáo dục và đào tạo chỉ nhận hồ sơ đề nghị mà không có văn bản trả lời cho doanh nghiệp về việc đình chỉ hoạt động của trung tâm.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788