Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản góp hoặc cam kết góp vốn thành viên khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh ; là tổng giá trị của cổ phần bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh tùy theo tình hình kinh doanh và quyết định của chủ đầu tư. Sau khi thay đổi vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi về cổng thông tin kinh doanh quốc gia, phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để cấp giấy phép kinh doanh cho công ty. Kinh doanh mới.
So với thủ tục giảm vốn điều lệ, thủ tục tăng vốn điều lệ khá đơn giản. Khi triển khai tăng vốn điều lệ, công ty phải chú ý các vấn đề sau: Về hình thức vốn điều lệ tăng

Thành lập doanh nghiệp uy tín tại TPHCM
Thành lập doanh nghiệp uy tín tại TPHCM

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Một công ty hạn chế có hai thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây
Tăng vốn góp của thành viên;
Tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản gia tăng của công ty;
Nhận góp vốn từ các thành viên mới.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây
Chủ sở hữu đầu tư nhiều vốn hơn;
Chủ sở hữu tăng thêm vốn góp của người khác;

Công ty cổ phần

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng số cổ phần được phép chào bán và bán cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Việc chào bán cổ phần có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau:
Cung cấp cho cổ đông hiện có;
Chào bán cổ phiếu riêng.
Chào bán công khai;
Việc chào bán cổ phần và chào bán cổ phần của công ty cổ phần, công ty cổ phần phải tuân theo quy định của luật chứng khoán.
Tài liệu và thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp
Hồ sơ và thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH một thành viên
Đề xuất thay đổi đăng ký kinh doanh
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ
Quyền lực của tổ chức, cá nhân tiến hành tố tụng

Lưu ý:

Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn tăng vốn bằng cách bổ sung một thành viên góp vốn vào công ty, thì việc công ty chuyển đổi hình thức thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

silai 360

Hồ sơ và thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đề xuất thay đổi đăng ký kinh doanh
Quyết định tăng vốn của hội đồng thành viên
Biên bản họp hội đồng thành viên
Xác nhận phần vốn góp của vụ án mới đối với việc tiếp nhận
Chứng thực cá nhân công chứng của thành viên mới
Quyền lực của tổ chức, cá nhân tiến hành tố tụng

Hồ sơ và thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Đề xuất thay đổi đăng ký kinh doanh
Quyết định tăng vốn của đại hội đồng cổ đông
Biên bản họp để tăng vốn điều lệ của hội đồng cổ đông
Xác nhận phần vốn góp của vụ án mới đối với việc tiếp nhận
Chứng thực cá nhân công chứng của thành viên mới
Giấy ủy Quyền của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Trường hợp đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi từng cổ phần chào bán
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông phát hành cổ phần được chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số cổ phần bán và giao cho hội đồng quản trị. Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần về đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi cổ phần chào bán.
Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty:
Theo quy định tại điều 32 luật doanh nghiệp năm 2014, khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, cần phải trả ngay và số vốn tăng lên, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với sở kế hoạch và đầu tư.
Lưu ý: doanh nghiệp phải phân biệt rõ nhiệm kỳ góp vốn để tăng vốn điều lệ và thời điểm góp vốn khi doanh nghiệp được thành lập lần đầu tiên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Lưu ý:

Trường hợp đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi từng cổ phần chào bán
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông phát hành cổ phần được chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số cổ phần bán và giao cho hội đồng quản trị. Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần về đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi cổ phần chào bán.
Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty:
Theo quy định tại điều 32 luật doanh nghiệp năm 2014, khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, cần phải trả ngay và số vốn tăng lên, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với sở kế hoạch và đầu tư.

Doanh nghiệp phải phân biệt rõ nhiệm kỳ góp vốn để tăng vốn điều lệ và thời điểm góp vốn khi doanh nghiệp được thành lập lần đầu tiên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp:
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày.
Ghi chú sau khi tăng vốn cho các doanh nghiệp
Nếu doanh nghiệp tăng thuế giấy phép thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:
Tuyên bố và nộp mẫu số 08
Gửi trả lại thuế giấy phép bổ sung
Trường hợp người nộp thuế thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ thuế thay đổi số thuế đã nộp cho năm sau thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho năm sau, thời hạn khai thuế. Không muộn hơn 31 tháng 12 năm khi có sự thay đổi.
Thuế suất thuế năm 2020 dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp như sau:
Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3. 000. 000 đồng / năm;
Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2. 000. 000 đồng / năm;
Đối với các ngành, địa điểm kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác: 1. 000. 000 đồng / năm.

Quý khách có thắc mắc gì, cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để đươc tư vấn giải đáp số hotline/zalo: 0763387788 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788