Thủ tục thành lập công ty xăng dầu

Kinh doanh dầu mỏ là một doanh nghiệp có điều kiện ở nước ta. Không phải ai cũng có thể làm kinh doanh xăng dầu, để được phép làm ăn trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện giao dịch dầu mỏ.

Quý khách có thắc mắc, cần giải đáp hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Mục lục

I.Tìm hiểu về kinh doanh xăng dầu:

xang dau

Theo nghị định số 83 / 2014 / NĐ-CP, kinh doanh dầu khí là các hoạt động sau đây:

 • Xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, nguyên liệu nhập khẩu, nhập khẩu
 • Nhập khẩu, tạm nhập để tái xuất, chuyển khẩu, chế biến, xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu thô
 • Sản xuất và chế biến dầu mỏ
 • Phân phối dầu mỏ trong thị trường nội địa
 • Dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển dầu khí.

II. Quy định về kinh doanh xăng dầu

Bộ công thương ban hành thông tư số 38 / 2014 /TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 83 / 2014 /NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Chỉ các thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thể thương mại tạm nhập tái xuất, chuyển tải nguyên liệu dầu thô.
 • Các thương nhân tham gia xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chỉ được xuất khẩu dầu khí sau khi bộ công thương phê duyệt.
 • Thương nhân sản xuất xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất xăng dầu, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xăng dầu sản xuất dầu khí với bộ công thương.
 • Chỉ các thương nhân sản xuất xăng dầu được phép xử lý dầu khí xuất khẩu. Trường hợp bên khoán ngoài bổ nhiệm bán sản phẩm dầu khí gia công cho thương nhân việt nam để tiêu thụ trong nước thì sản phẩm gia công chỉ được bán cho thương nhân chủ chốt và thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chất lượng. Khối lượng xăng dầu nhập khẩu trong thị trường trong nước.

1. Quy định về kiểm tra và cấp giấy phép, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu. Nhập khẩu xăng dầu ; giấy chứng nhận đủ điều kiện là người phân phối xăng dầu ;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh xăng dầu tổng hợp tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Làm đại lý kinh doanh xăng dầu, phân phối xăng dầu một hệ thống phân phối xăng dầu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu ; giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện.

2. Quy định về trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

 • Đăng ký hệ thống phân phối dầu khí tuần hoàn với bộ công thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.
 • Báo cáo bộ công thương về hàng tháng, quý, năm dựa trên cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu, kiểm kê dầu khí ở ba vùng.
 • Thương nhân đầu mối gửi báo cáo định kỳ cho bộ công thương trước ngày 20 tháng một năm sau.
 • Báo cáo bộ công thương cơ sở hàng tháng thực hiện nhập khẩu xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, pha xăng dầu, xuất khẩu xăng dầu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh xăng dầu.
 • Ký hợp đồng đại lý giao xăng dầu cho đại lý tiếp nhận người đại diện là đại lý hoặc đại lý phân phối xăng dầu.

Ký hợp đồng mua và bán xăng dầu với thương nhân khác ; hợp đồng bán xăng dầu cho người phân phối xăng dầu.

 • Ký hợp đồng nhượng quyền thương mại bán lẻ xăng dầu với các đại lý thương mại bán lẻ xăng dầu.
 • Bán buôn xăng dầu cho các đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp.
 • Quản lý hệ thống phân phối dầu khí, các thương nhân trong hệ thống phân phối dầu khí của các thương nhân chủ chốt.
 • Lập kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối, cơ sở vật chất và kỹ thuật cho kinh doanh dầu khí ở các vùng, vùng, tỉnh, thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.
 • Căn cứ vào thời điểm cấp giấy phép xuất khẩu xăng dầu, báo cáo kết quả thực hiện lộ trình điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại điều 7 nghị định số 83 / 2014 /NĐ-CP.

3.Quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường

 • Cơ sở kinh doanh dầu khí phải bảo đảm quy định của luật phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh dầu khí.
 • Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ sáu tháng của cơ sở kinh doanh xăng dầu theo hệ thống bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về phòng cháy và chữa cháy. Bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn chất lượng dầu khí.

III. Thủ tục thành lập công ty xăng dầu

Kinh nghiệm thành lập công ty riêng tại TPHCM
Kinh nghiệm thành lập công ty riêng tại TPHCM

Căn cứ vào Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, các điều kiện, hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập công ty xăng dầu phải tuân thủ quy định như sau:

1.Điều kiện kinh doanh xăng dầu:

a. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Điều 7 – Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Bộ Công Thương quy định:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có cầu cảng chuyên dùng tại cảng biển quốc tế việt nam, đảm bảo việc tiếp nhận tàu chở dầu hoặc phương tiện vận tải dầu khác có trọng tải ít nhất 7 nghìn tấn, sở hữu của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp hoặc thuê lại hoặc cho thuê trong năm năm trở lên.
 • Có kho lưu trữ xăng dầu nhập khẩu có công suất tối thiểu là mười lăm. 000 mét khối, có thể tiếp nhận trực tiếp xăng dầu và các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dùng khác do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sở hữu. Sở hữu hoặc thuê cho các thương nhân cung cấp dịch vụ dầu khí trong năm năm hoặc nhiều hơn.

Sau ba năm, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với vốn góp tối thiểu là năm mươi mốt phần trăm hệ thống kho. , đủ để đáp ứng ít nhất một phần ba các nhu cầu dự trữ của thương nhân được quy định tại khoản 1 điều 31 nghị định này.

 • Có phương tiện vận tải xăng dầu trong nước thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc cho thuê sử dụng dịch vụ dầu khí trong năm năm trở lên.
 • Sau 2 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với phần vốn góp tối thiểu là năm mươi mốt phần trăm của phương tiện. Vận tải dầu mỏ trong nước với tổng công suất tối thiểu là 3. 000 mét khối, 000.
 • Có hệ thống phân phối dầu mỏ: ít nhất 10 cửa hàng bán lẻ (10) thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu bởi doanh nghiệp, ít nhất 40 tổng đại lý xăng dầu và các nhà bán lẻ theo hệ thống phân phối của thương nhân.
 • Mỗi năm, từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu ít nhất bốn loại xăng dầu, dầu khí
 • Theo kế hoạch của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
 • Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu phản lực không phải có hệ thống phân phối quy định tại khoản 5 điều này nhưng phải có phương tiện để tiếp nhiên liệu và tiếp nhiên liệu của nhiên liệu phản lực.

b) Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 • Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi một thương nhân là đặc vụ hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc nhà phân phối xăng dầu hoặc một thương nhân kinh doanh xuất khẩu xăng dầu hoặc kinh doanh dầu khí hoặc nhà sản xuất có hệ thống phân phối theo quy định
 • Nghị định này áp dụng đối với thương nhân nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 • Thiết kế, xây dựng và trang bị phù hợp với quy định hiện hành về các quy định và tiêu chuẩn của cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phòng cháy chữa cháy, chống cháy và bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước. Có thẩm quyền.
 • Người quản lý và nhân viên trực tiếp làm kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.

c. Điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc sở hữu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại điều 25 nghị định này.
 • Người quản lý và nhân viên trực tiếp làm kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.

d. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân tiếp nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Điều 22 nghị định số 83 / 2014 / NĐ-CP quy định rằng một thương nhân có đủ các điều kiện sau đây được thực hiện như một bên nhận quyền sở hữu bán lẻ xăng dầu theo quy định

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng chủ sở hữu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại điều 25 nghị định này.
 • Người quản lý và nhân viên trực tiếp làm kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.

e. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho để tiếp nhận xăng dầu

Điều 27 nghị định số 83 / 2014 / nđ – cp quy định điều kiện kinh doanh cho thuê cảng, kho để tiếp nhận xăng dầu như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có một bến cảng chuyên dụng trong hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc cùng sở hữu, xây dựng theo tiêu chuẩn và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trình duyệt.
 • Người quản lý và nhân viên trực tiếp làm kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.

f. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải dầu khí

Điều 28 nghị định số 83 / 2014 / NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có phương tiện vận tải chuyên ngành dầu khí thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc cùng sở hữu ; bảo đảm yêu cầu, quy định về vận chuyển xăng dầu, thanh tra, cho phép cơ quan có thẩm quyền lưu hành theo quy định của pháp luật.
 • Người quản lý và nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải phải được đào tạo, huấn luyện, đào tạo, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.Hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu:

Căn cứ nghị định số 83 / 2014 / NĐ-CP của bộ công thương tùy theo loại hình kinh doanh, hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh dầu khí có quy định khác :

a. Hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu dầu khí

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bao gồm
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo mẫu số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Danh mục các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 điều 7 nghị định này kèm theo văn bản hỗ trợ.
 • Danh mục cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và sở hữu, danh mục các tổng đại lý và các đặc vụ trong hệ thống phân phối xăng dầu, dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 5 điều 7 nghị định này.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

 • Thương nhân sẽ gửi một hồ sơ (01) cho bộ công thương.
 • Trường hợp không có đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, bộ công thương có văn bản đề nghị thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, bộ công thương chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo mẫu số phụ lục kèm theo nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, bộ công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có giá trị trong năm năm kể từ ngày gia hạn.

 • Các thương nhân được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải nộp lệ phí và lệ phí theo quy định của bộ tài chính.
 • Bộ công thương có thẩm quyền thu hồi giấy phép nhập khẩu dầu khí. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp sau đây, thương nhân không tiếp tục kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu dầu, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b. Hồ sơ và thủ tục mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Sở công thương chịu trách nhiệm ban hành, bổ sung, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương có đủ các điều kiện quy định tại điều 24 Nghị định này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu số 3 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
 • Danh mục thiết bị, thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 điều 24 nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ tương đương về huấn luyện nghiệp vụ quản lý cửa hàng, người lao động theo quy định tại khoản 4 điều 24 nghị định này.

Trình tự thủ tục đăng ký mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 • Các thương nhân gửi một hồ sơ (01) cho sở công thương.
 • Trường hợp không có đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, cục công thương yêu cầu thương nhân có văn bản bổ sung.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định, vụ công thương có trách nhiệm rà soát, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu số 4 tại phụ lục kèm theo nghị định này. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, vụ công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có giá trị trong năm năm kể từ ngày gia hạn.
Các thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải nộp lệ phí và lệ phí theo quy định của bộ tài chính.

 • Sở công thương có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện.
 • Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ điều kiện trong các trường hợp sau đây: doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong một tháng hoặc nhiều hơn ; thương nhân phá sản theo quy định của pháp luật ; không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điều 24 nghị định này.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788