Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non 2022

Nhóm trẻ em tư thục và trường mẫu giáo là các cơ sở giáo dục mầm non chưa đủ điều kiện để bắt đầu một trường học hoặc mẫu giáo. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non quy mô nhỏ, cho phép các trường mầm non tổ chức hoạt động hợp pháp để quản lý tại các xã, phường chưa đủ điều kiện hoạt động. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của các gia đình trên địa bàn, ngày 15/7/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 28/2011/TT-BGDĐT quy định việc Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất như sau:

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 4/7/2008 ban hành Điều lệ trường mầm non;
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ mầm non được ban hành cùng với Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 13; Điều 2, Điều 16; Điều 17 và Điều 18 Điều 18 Của Điều lệ trường mầm non được ban hành và sửa đổi cùng với Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. và bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non;
Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ mầm non được ban hành cùng với Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2015. Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008 và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện thành lập nhóm trẻ

Điều kiện áp dụng chung

 • Việc thành lập các nhóm trẻ em và mẫu giáo tư thục hoàn toàn nhằm mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của gia đình và đóng góp vào tình yêu của đất nước phù hợp với nhu cầu địa phương. Sự nghiệp giáo dục;
 • Có không gian nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trang thiết bị, dụng cụ, đồ chơi, tài liệu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện tối thiểu theo quy định;
 • Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định;
 • Người nộp đơn xin thành lập tổ mẫu giáo, lớp mẫu giáo tư thục (sau đây gọi tắt là nhóm trẻ em hoặc chủ sở hữu lớp mẫu giáo tư thục) phải đáp ứng các tiêu chí quy định và có cam kết bằng văn bản để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các nhóm trẻ em hoặc trường mẫu giáo trong các trường hợp sau đây;
 • Thành lập các nhóm trẻ em và mẫu giáo tư thục phù hợp với nhu cầu của địa phương để thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo, góp phần quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của đất nước.
 • Số trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục không được vượt quá 50 trẻ em;

Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất

Yêu cầu và điều kiện tổ chức, cá nhân

Xin thành lập tổ chức, cá nhân có đơn xin thành lập tổ chức mầm non, mẫu giáo tư thục đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập:

Đáp ứng về mặc phụ huynh và nhà trường

 • Đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của gia đình;
 • Giáo viên đủ điều kiện quy định tại Điều lệ trường mầm non:
 • Trình độ tiêu chuẩn của giáo viên mầm non là có bằng trung cấp sư phạm mầm non; trình độ đào tạo tiêu chuẩn của nhân viên y tế và kế toán của trường là bằng trung cấp có chuyên ngành được chỉ định; đối với nhân viên thu ngân, thủ thư, thư ký, đầu bếp, nhân viên bảo vệ, họ phải được đào tạo về kỹ năng được chỉ định;
 • Không gian nuôi dạy con cái, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thiết bị, dụng cụ, đồ chơi, tài liệu quy định tại các điều 31, 32 và 33 của Điều lệ trường mẫu giáo.

Yêu cầu đối với trẻ em tư thục và các nhóm trường mẫu giáo

 • Lớp mầm non, lớp mẫu giáo tư thục không bị hỏng, kiên cố hoặc bán vĩnh viễn, an toàn, ánh sáng tự nhiên dồi dào, thoáng mát. Sàn nhà được làm bằng xi măng, gạch sáng hoặc gỗ.
 • Diện tích không gian nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục: Đảm bảo không gian cho một đứa trẻ có ít nhất 1,5 mét vuông. Có đủ nước sinh hoạt hàng ngày và đủ nước uống cho trẻ em.
 • Có một nơi để chơi với hàng rào và cổng để bảo vệ sự an toàn của trẻ em, nhà vệ sinh trẻ em có diện tích tối thiểu 0,4 mét vuông và xe phù hợp với lứa tuổi và dịch vụ.
 • Nơi tổ chức bữa ăn cho trẻ em phải có bếp ăn riêng, an toàn, cách xa trường mầm non và các nhóm trẻ em; bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện hệ thống đăng ký thực phẩm.

Thiết bị cho nhóm trẻ em tư thục:

 • Có thảm hoặc thảm cho trẻ em ngồi và chơi, giường, chăn, gối, màn chống muỗi trẻ em, hộp đựng nước uống, kệ đồ chơi, kệ khăn trẻ em và cốc, cũng như đủ bồn rửa cho trẻ em để sử dụng; ghế của giáo viên.
 • Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị tối thiểu cho trẻ em, bao gồm: đồ chơi, dụng cụ và vật liệu cho các hoạt động vui chơi, giải trí có mục đích.
 • Mỗi đứa trẻ đều có đủ đồ dùng cá nhân.
 • Cung cấp cho người nuôi dạy con cái các công cụ và tài liệu, bao gồm: một bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em; sách giám hộ trẻ em; tài sản ghi lại nhóm trẻ em; tài liệu để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cái cho cha mẹ.

Thiết bị lớp mẫu giáo tư thục

 • Chuẩn bị bàn ghế phù hợp cho trẻ (đặc biệt là trẻ 5 tuổi): 1 bàn và 2 ghế cho 2 trẻ; Giáo viên 1 bàn, 1 ghế, 1 bàn; Kệ đựng đồ dùng và đồ chơi; Bình chứa nước uống và nước sinh hoạt. Nếu lớp học là một bán trú, có một tấm hoặc giường, chăn, gối, rèm cửa và quạt cho trẻ ngủ.
 • Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị tối thiểu cho trẻ em, bao gồm: đồ chơi, vật tư và vật liệu cho các hoạt động vui chơi và học tập có mục đích.
 • Mỗi đứa trẻ đều có đủ đồ dùng cá nhân.
 • Cung cấp vật tư, tài liệu cho giáo viên mầm non, bao gồm: Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; sách giám hộ trẻ em; sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ vào ban ngày; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

>>>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục thành lập trường mầm non tư thục >>>>

Tiêu chuẩn cho những người mở các nhóm trẻ

Người mở các lớp học chăm sóc trẻ em theo phong cách gia đình hoặc chủ sở hữu của các trường mẫu giáo và nhà trẻ tư nhân là những người nộp đơn xin giấy phép thành lập các nhà trẻ và trường mẫu giáo tư thục tư nhân. Tại Điều 15 Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, chủ sở hữu nhà trẻ tư thục, trường mầm non phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Cá nhân xin cấp phép thành lập trường mầm non, trường mầm non tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Phẩm chất và đạo đức tốt;
 • Sức khỏe tốt;
 • Có trình độ trung học phổ thông trở lên; có chứng chỉ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chuyên môn hoặc chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục đào tạo theo quy định.

Tư vấn thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất

Các thủ tục cụ thể để thành lập một trường mẫu giáo tư nhân tư thục hoặc mẫu giáo:

Thứ tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét điều kiện thành lập nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở tư thục tư thục;
 • Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra lĩnh vực này trong thời hạn 10 ngày; nếu thấy đủ điều kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản có ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp xã có văn bản cho phép thành lập. Trường hợp không được phép thành lập trường mầm non, trường mầm non tư thục dân lập thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân có đơn và nêu rõ lý do. Nguyên nhân và giải pháp.
 • Thời gian nhận hồ sơ và trả về kết quả: 7:30 sáng đến 11:30 sáng và từ 1:30 chiều đến 5:00 chiều (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ và đêm giao thừa).
 • Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả lại hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Đề xuất thành lập các nhóm trẻ em và mẫu giáo tư thục;
 • Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy trong lớp đó.
 • Số lượng kho lưu trữ: 01 (i) bộ.
 • Số lượng hồ sơ: 01 nhóm

Thời hạn thực hiện

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ em và trường mầm non.
 • Trong thời hạn 10 ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tiến hành kiểm tra thực tế, nếu thấy đủ điều kiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Đối tượng thực hiện: cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan, nhân sự có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Ủy quyền hoặc phân cấp cho quyền hạn hoặc người thực thi (nếu có): Không.
 • Cơ quan trực tiếp giải quyết: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
 • Cơ quan điều phối: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Kết quả thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt hồ sơ thành lập trường mầm non, trường mầm non tư thục.

>>>> Xem thêm: Điều kiện và quy trình thành lập nhóm trẻ tư thục >>>>

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện và thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất. Hãy liên hệ Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788