Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư 03/2011/TT-BGDĐTQuy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ

Luật sư tư vấn:

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Hợp tác mở trung tâm ngoại ngữ
Hợp tác mở trung tâm ngoại ngữ

Điều 4. Các loại Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ và tin học

 • Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ, Trung tâm tin học được nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính cho nhiệm vụ chi thường xuyên.
 • Các Trung tâm ngoại ngữ và tin học riêng tư do tổ chức xã hội đầu tư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế xây dựng cơ sở vật chất và được nguồn vốn. Ngoài ngân sách nhà nước.

Điều 7. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ và tin học

Về cơ sở vật chất

 • Số lượng phòng học tối thiểu 1 phòng, Trung tâm làm giàu văn hóa là 7 lớp học và khu vực hành chính (phòng đăng ký, phòng giám đốc, phòng giáo viên, phòng… ).
 • Số lượng phòng học tối thiểu của Trung tâm tin học là 2 phòng lý thuyết, 01 phòng máy tính, với 40 máy tính, và khu vực hành chính, giáo viên
 • Có bãi đỗ xe.
 • Được trang bị hệ thống bảo vệ cháy theo quy định.
 • Mỗi Trung tâm được phép hoạt động tại 01 vị trí chính, có thể có thêm điểm nếu có đủ điều kiện và được sở giáo dục và đào tạo cho phép.

Về đặt tên Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ:

 • Theo quy định của điều 5 về tổ chức và hoạt động của ngoại ngữ và Trung tâm thông tin với thông tư số 03 / 2011 / tt – bkhđt ngày 28 tháng 01 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, tên Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Tên Trung tâm là tên trong tiếng việt và viết trên quyết định, giấy phép giảng dạy, niêm phong, biển hiệu và các tài liệu giao dịch khác.

Về giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ:

 • Giám đốc có bằng đại học, đã làm việc và dạy ít nhất 5 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, nền tảng rõ ràng, lành mạnh và dưới 70 tuổi. Và có thường trú ở HCM.
 • Để mở bất kỳ loại Trung tâm nào, giám đốc Trung tâm phải có bằng chuyên môn về loại đó hoặc đối tượng.
 • Thuật ngữ của giám đốc là 2 năm. Một người có thể được công nhận về tiêu đề giám đốc đối với nhiều cụm từ.
 • Giám đốc là người nước ngoài cho các đơn vị và tổ chức có giấy phép đầu tư của bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là giám đốc Trung tâm tin học tiếng nước ngoài nếu họ đáp ứng tiêu chí quy định
Trung tâm ngoại ngữ cho người đi làm
Trung tâm ngoại ngữ cho người đi làm

Điều 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ và tin học

Hồ sơ thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ, tin học bao gồm:

 • Đơn xin thành lập Trung tâm;
 • Lập kế hoạch thành lập Trung tâm bao gồm các nội dung sau:
 • Tên Trung tâm, loại Trung tâm, vị trí Trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập Trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;
 • Phương tiện của Trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, giám đốc, phó giám đốc, nhóm chuyên ngành;
 • Bản lý lịch của người dự kiến là Trung tâm.
 • Quy tắc dự thảo c) về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ và tin học

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm theo quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan quyết định thành lập Trung tâm phải xác minh thành lập Trung tâm. Và kiểm tra các điều kiện quy định.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ và tin tin học sẽ ra quyết định thành lập.
 • Nếu điều kiện thành lập Trung tâm không đáp ứng thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho các đối tượng có liên quan lý do.
 • Bạn gửi các tài liệu trên: khoa giáo dục và đào tạo nơi bạn đã tìm thấy Trung tâm.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788