Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên

Trước khi đi vào hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên , cơ sở phải đáp ứng nhiều điều kiện và phải xin Quyết định thành lập cũng như Giấy phép hoạt động giáo dục. Bài viết sau sẽ giúp khách hàng tìm hiểu thêm một số thông tin về điều kiện, quy trình thủ tục xin Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên và Giấy phép hoạt động. 

Nếu có thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

I. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

II. Hồ sơ xin Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên

thanh lap trung tam ngoai ngu tai phu yen 1

 • Làm đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên;
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên.

III. Trình tự thủ tục xin Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngư tại Phú Yên

Bước 1:

 • Tổ chức và cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên;

Bước 2:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên sẽ thẩm định và kiểm tra theo quy định;

Bước 3:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở phú yên nếu có đủ điều kiện ; trường hợp thành lập chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân trong đó nêu rõ lý do.

IV. Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên

 • Giám đốc của các trường đại học, viện, hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên trong cơ sở trường học;
 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên ; cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên thuộc trường đại học, học viện, trường đại học, trường đại học sư phạm thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội.
  • Kết quả thực hiện: quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên

V. Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt dộng trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên

Sau khi thành lập, nếu đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động, trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên phải thực hiện thêm Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục tại Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP để hoạt động giáo dục.

thanh lap trung tam ngoai ngu tai phu yen

1. Điều kiện cho trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên tiến hành các hoạt động giáo dục

 • Có một đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có các cơ sở phù hợp, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy, nguồn kinh phí, bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy hoạch xây dựng và phát triển của trung tâm và quy mô hoạt động.

2. Hồ sơ xin phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ ở phú yên

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao từ sổ đăng ký gốc, bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm bản chính để so sánh, quyết định thành lập trung tâm của người có thẩm quyền;
 • Quy định về hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình, tài liệu giảng dạy ; cán bộ quản lý, giáo viên ; tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp ; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

3. Thủ tục áp dụng giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên

Bước 1:

 • Trung tâm ngoại ngữ ở Phú Yên gửi 01 bộ tài liệu trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có thẩm quyền;

Bước 2:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định thì phải thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa chữa, bổ sung vào trung tâm;

Bước 3:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính xác, người có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định thực tế về khả năng đáp ứng yêu cầu. Điều kiện theo quy định và ghi chép kết quả trong biên bản thẩm định;

Bước 4:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục, văn bản thông báo sẽ được gửi đến trung tâm nêu rõ lý do.

Bài viết sau sẽ giúp khách hàng tìm hiểu thêm một số thông tin về điều kiện, quy trình thủ tục xin Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Yên và Giấy phép hoạt động. 

Nếu có thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788