Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được thực hiện theo quy định của pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định… quyết định. Vậy, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật VN tìm hiểu qua bài viết sau.

Trường mầm non tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm chi phí hoạt động bằng nguồn vốn bên ngoài. Trình tự, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Hiến chương Mầm non
Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non cùng với Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ GD&ĐT
13/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế hoạt động tổ chức hoạt động của các trường mầm non tư thục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục và điều kiện thực hiện hoạt động giáo dục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Để thành lập các trường mẫu giáo tư thục, các trường mẫu giáo tư thục cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có dự án xây dựng trường học, trường mầm non đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Đề án xây dựng trường học, trường mầm non, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non.
 • Do đó, việc thành lập các trường mầm non tư thục trước hết đòi hỏi các trường mầm non phải xây dựng chương trình trường học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?

Điều kiện cho phép trường mầm non tư thục thực hiện hoạt động giáo dục

Trường mầm non tư thục đáp ứng các điều kiện sau đây có thể thực hiện các hoạt động giáo dục:
 • Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường học, trường mẫu giáo;
 • Có đất, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị quy định tại Chương IV của Điều lệ này để bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Địa điểm xây dựng trường học, trường mầm non đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, giáo viên và người lao động;
 • 3 nhóm trẻ em, mẫu giáo trở lên, ít nhất 50 trẻ em, không quá 20 nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo;
 • Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu giáo dục chăm sóc trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có trình độ đầy đủ, có cấu trúc hợp lý, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục;
 • Có quy định về tổ chức và hoạt động của trường, trường mẫu giáo.
 • Trong năm, trường học, nhà trẻ có đầy đủ các điều kiện để thực hiện các hoạt động giáo dục, cho phép thực hiện các hoạt động giáo dục. Trường hợp hết thời hạn quy định, không đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục thì hủy quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trường mẫu giáo.

Điều kiện nhân sự tại trường mầm non tư thục

 • Cấu trúc trường mẫu giáo bao gồm chủ sở hữu trường học, hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ, sức khỏe, an toàn và thư ký. Tiêu chuẩn của mỗi người sẽ khác nhau. Nếu trường không có phó hiệu trưởng trong giai đoạn xây dựng trường học, nó có thể được thêm vào sau này.
 • Đối với giáo viên nhà trường, cần đáp ứng số lượng cụ thể: lớp mẫu giáo, mỗi lớp phải có ít nhất 2,5 giáo viên/lớp, lớp mẫu giáo phải có 2,2 giáo viên/lớp. Về chuyên môn, giáo viên cần có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên về giáo dục mầm non.
 • Đối với tiền cấp dưỡng, yêu cầu phải có trình độ sơ cấp về kỹ thuật nấu ăn và thực phẩm. Đối với sức khỏe, cần có trình độ học vấn sơ cấp trở lên trong lẳng y và điều dưỡng.

>>>> Xem thêm: Thành lập trường mầm non tư thục tại TP HCM >>>>

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Tài liệu thành lập trường mầm non tư thục

Hồ sơ thành lập trường mẫu giáo tư thục bao gồm

 • Văn bản đề nghị thành lập trường, trường mẫu giáo do cơ quan quản lý, trường công lập hoặc trường mầm non, tổ chức, cá nhân gửi đến trường tư thục, mẫu giáo và nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường, trường mẫu giáo; địa điểm xây dựng văn phòng chung của trường hoặc trường mẫu giáo để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
 • Dự án xây dựng trường học, trường mẫu giáo, trong dự án xây dựng trường học, cần làm rõ các vấn đề sau:
 • Xác định tính thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung giáo dục;
 • Đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị;
 • Tổ chức trang thiết bị vận hành cho giáo viên, cán bộ quản lý; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, chương trình, giải pháp xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non qua các thời kỳ.

Văn bản bổ sung khac

 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến để thực hiện kế hoạch và bảo đảm các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ tính khả thi và tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư để xây dựng và phát triển các trường học, trường mẫu giáo trong từng thời kỳ;
 • Có văn bản chính sách giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất hoặc cho thuê nhà ở để xây dựng trường học, trường mầm non với thời hạn thuê dự kiến tối thiểu là năm (năm) năm;
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ công trình xây dựng trên đất thiết kế trường học, trường mầm non, công trình xây dựng (nếu có trường học) bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn giáo dục phù hợp với khu vực sử dụng để phục vụ công tác nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục;
 • Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo tư thục

Việc thành lập các trường mẫu giáo tư thục được thực hiện theo các thủ tục sau:
 • Tổ chức, cá nhân thành lập trường tư thục phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan cho ý kiến về việc thẩm định hồ sơ, đánh giá thực tế điều kiện hoạt động của trường theo các nội dung sau: Pháp luật;
 •  Thời hạn nộp hồ sơ và đánh giá thực tế: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Quyết định cho phép hoặc không được phép thành lập trường mầm non tư thục:
 • Quyết định có cho phép thành lập trường mầm non tư thục hay không: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan.
 • Ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục: Trường mầm non công lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường tư thục, nhà trẻ: Trường thành lập.
 • Trường hợp trường mầm non tư thục không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục mầm non tư thục

Hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục mầm non tư thục

Các văn bản yêu cầu

 • Bản sao có xác nhận của quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường học, trường mẫu giáo;
 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo chi tiết về việc thực hiện dự án đầu tư trường học và mẫu giáo. Báo cáo cần nêu rõ các công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện: điều kiện đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục; đội ngũ giáo viên và nhân viên hành chính và tài chính;
 • Danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn của mình; trường, trường mẫu giáo ký hợp đồng làm việc với từng giáo viên;
 • Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng chuyên môn, trưởng phòng, tổ trưởng, nêu rõ trình độ chuyên môn đã được đào tạo; hợp đồng làm việc giữa nhà trường, trường mầm non và cán bộ quản lý;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?

Văn bản về trường mầm non bổ sung

 • Danh mục số phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trường học, trường mầm non có thời hạn tối thiểu là năm (năm) năm;
 • Công nhận số tiền quản lý hiện có của nhà trường, trường mầm non, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí hoạt động hàng ngày sau khi nhà trường, trường mầm non thực hiện các hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của nhà trường, trường mầm non trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày nhập học tại trường hoặc trường mẫu giáo.
 • Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ trường học, mẫu giáo
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ Giáo dục và Đào tạo

>>>> Xem thêm: Tư vấn thành lập trường mầm non uy tín >>>>

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục mầm non tư thục

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hồ sơ theo quy định của pháp luật không đầy đủ thì phải thông báo cho nhà trường hoặc trường mầm non sửa chữa, sửa chữa. Nếu hồ sơ hoàn toàn phù hợp với các tài liệu theo quy định, kế hoạch đánh giá thực tế sẽ được thông báo tại trường học hoặc trường mẫu giáo.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo chương trình đánh giá thực tế, sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đánh giá thực tế.
 • Trường hợp trường học, trường mầm non đáp ứng các điều kiện kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của Điều lệ thì người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; trường, trường mầm non chưa đủ điều kiện kinh doanh thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trường mầm non và nêu rõ lý do.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến thủ tục thành lập trường mầm non tư thục được quy định như thế nào? Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788