Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện với chức năng thực hiện việc ủy quyền của công ty. Đặc biệt các thủ tục doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Với mong muốn đó, chúng tôi Luatvn.vn xin chia sẻ cách thành lập Văn phòng đại diện nhanh, gọn, hiệu quả:

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện:

– Thực hiện chức năng liên lạc giữa Công ty và đối tác, khách hàng

– Thực hiện các chức năng quảng báo hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp, nhận định thị trường

– Không hoạt động độc lập, phải theo sự chỉ đạo tuyệt đối từ phía công ty

– Không thực hiện các nghĩa vụ về thuế

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Sau khi tuân thủ điều kiện thủ tục Thành lập Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thực hiện theo trình tự:

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong nước bao gồm:

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Trình tự thực hiện:

– Khi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

– Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Cách thức thực hiện:
– Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Lệ phí: 100.000 đồng Nộp tại thời điểm đăng ký.

Nhận kết quả:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài: Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo:

1. Luật Doanh nghiệp 2014
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
3. Xem thủ tục Cổng tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=7&htID=34

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788