Thủ tục tự công bố sản phẩm

Các nhà sản xuất thực phẩm và thương nhân có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm. Tuy nhiên, nhà nước có quy định cụ thể về thủ tục hành chính để tự kê khai sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là điểm nổi bật trong nghị định số 15 / 2018 / nđ – cp quy định chi tiết và thi hành một số điều của luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Để khách hàng hiểu rõ hơn về trật tự và thủ tục tự kê khai, 

Tự công bố sản phẩm: Luật Quốc Bảo

Tự công bố sản phẩmBản tự công bố sản phẩmCông bố mỹ phẩm nhập khẩu
Tự công bố sản phẩm quận 1.
Tự công bố sản phẩm quận 1.

Đối tượng của thủ tục tự công bố sản phẩm

Không phải tất cả các sản phẩm thực phẩm của cơ sở kinh doanh hoặc sản xuất được công bố. Theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 15 / 2018 / nđ – cp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phép tự tuyên bố các sản phẩm sau:
Thực phẩm chế biến bao gói sẵn;
Phụ gia thực phẩm;
Chất hỗ trợ Chế biến thực phẩm;
Thùng chứa và dụng cụ đựng;
Vật liệu bao bì trực tiếp liên hệ với thực phẩm.
Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh không được phép tự tuyên bố sản phẩm:
Các sản phẩm, nguyên vật liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu;
Sản phẩm và nguyên liệu nhập khẩu hoặc sản xuất cho các tổ chức, cá nhân nội bộ, không phải đối với tiêu dùng trong thị trường nội địa.

Hai loại sản phẩm này được miễn thủ tục tự kê khai sản phẩm.

Trình tự công bố sản phẩm

Bước 1: Tự công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm xuất bản sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Gửi hồ sơ tự công bố sản phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức tự kê khai sản phẩm hoặc cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tự kê khai sản phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền do ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
Hồ sơ bao gồm:
Bản tự kê khai sản phẩm được thực hiện theo mẫu số 01 phụ lục i ban hành kèm theo nghị định này;
Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày xét nghiệm được chỉ định của phòng thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn an toàn do bộ y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro do tổ chức, cá nhân quy định. Của bộ y tế 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhận tự kê khai tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ, công bố tên tổ chức, cá nhân, tên sản phẩm tự xuất bản trên trang thông tin điện tử. Cơ quan tiếp nhận.

Nghị định 15/2018-NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm
Nghị định 15/2018-NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm

Lưu ý

Các tài liệu trong hồ sơ tự kê khai phải có tiếng việt ; trường hợp văn bản thuộc tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng việt và công chứng. Tài liệu phải có giá trị tại thời điểm tự xuất bản.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có 02 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm khác sản xuất cùng sản phẩm thì chỉ nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi cơ sở sản xuất. Xuất khẩu do tổ chức hoặc cá nhân chọn. Khi cơ quan quản lý nhà nước được lựa chọn nộp hồ sơ, bản tự kê khai tiếp theo phải nộp hồ sơ cho cơ quan đã chọn trước đó.
Ngay sau khi tuyên bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được sản xuất, thương mại sản phẩm, chịu trách nhiệm đầy đủ về an toàn của sản phẩm đó;
Trường hợp sản phẩm có thay đổi tên sản phẩm, nguồn gốc, thành phần, tổ chức, cá nhân phải tự tuyên bố sản phẩm. Trường hợp thay đổi, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và có thể xuất trình, thương mại sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo đó.

Quý khách có tác mắc gì, hay cần tư vấn hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo để được tư vấn: holine/zalo: 0763387788 

Tự công bố sản phẩm: Luật Quốc Bảo

Tự công bố sản phẩmBản tự công bố sản phẩmCông bố mỹ phẩm nhập khẩu
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788