Thủ tục và hồ sơ thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh

Bài viết sẽ cũng cấp chi tiết và chính xác về thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh trong cùng 1 tỉnh. . Theo hướng dẫn trong bài viết này, trong vòng 3 ngày làm việc, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được giấy phép nhận dạng chi nhánh do sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh Công ty của bạn đặt trụ sở.
Để thành lập một chi nhánh, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị:
Địa chỉ chi nhánh: địa chỉ này có thể giống như địa chỉ Công ty mẹ
Bản sao công chứng (CMND) không quá 03 tháng so với thời điểm hiện hành.thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm:

•   Đối với Công ty TNHH một thành viên
•   Thông báo thành lập chi nhánh 
•   Quyết định của chủ sở hữu Công ty về đăng ký hoạt động chi nhánh
•   Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
•   Quyền hạn của luật sư – trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của Công Ty .

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên, Công Ty Cổ Phần

  • Thông báo về thành lập chi nhánh 
  • Quyết định của hội đồng thành viên ( Hội Đồng Quản Trị) về việc thành lập một mẫu hình mẫu chi nhánh của Công Ty
  • Biên bản họp hội đồng thành viên (Hội Đồng Quản Trị) về việc thành lập chi nhánh công ty 
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 
  • Giấy ủy quyền – trong trường hợp người đại diện của Công Ty trực tiếp đi nộp theo pháp luật của công ty.

Ngành nghề của chi nhánh của công ty:
Các chi nhánh chỉ được phép đăng ký giao dịch mà Công Ty mẹ có, và không thể đăng ký ngành nghề mà Công Ty mẹ chưa đăng ký.
Hình thức hoạch toán của chi nhánh Công Ty trong cùng một Tỉnh:
Khi đăng ký thành lập chi nhánh, doanh nghiệp phải xem xét lựa chọn phương pháp hình thức toán phù hợp cho chi nhánh của Công Ty mình

Có hai loại kế toán:  hoạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc.

Hoạch toán độc lập: chi nhánh đăng ký hình thức này phải làm công việc sau:
      • Khai Thuế chi nhánh chi nhánh
      • Mua thiết bị chữ ký số chi nhánh
      • Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh
      • Báo cáo tài chính kê khai và khai thuế hàng quý
      • Thuế thu nhập chi nhánh
Hoạch toán phụ thuộc: các chi nhánh đăng ký hình thức này phải làm công việc sau:
      •  Nộp thuế ban đầu cho cơ quan thuế
      •  Thuế chi nhánh chi nhánh
      •  Báo cáo kế toán chi nhánh được kết hợp với công ty mẹ để báo cáothành lập chi nhánh
Lưu ý: đối với một chi nhánh có ngành công nghiệp thực phẩm, nó sẽ luôn mặc định một hoạch toán độc lập, bởi vì ngành đăng ký hoạt động,  ở quận nào thì cơ quan thuế sẽ quản lý quận đó . Do đó, đối với các công ty mở các nhánh nhưng không phải hoạt động trong ngành lương thực và nước giải khát, để được phụ thuộc vào hoạch toán thì ngành công nghiệp thực phẩm phải được loại bỏ khỏi danh sách các ngành 
Nơi nộp hồ sơ và thời gian xử lý:
Địa điểm nộp, hình thức nộp: gửi trực tiếp tại sở kế hoạch và đầu tư hoặc trực tuyến.
Thời gian xử lý: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Cục Kế Hoạch và Đầu Tư, giấy phép kinh doanh của chi nhánh Công Ty sẽ được cấp.
Nếu bạn không có thời gian thực hiện công việc trên, kế toán Luatvn sẽ làm tất cả các công việc thành lập chi nhánh cho bạn với phí dịch vụ vô cùng ưu đãi. Liên hệ dịch vụ với Luật VN tại hotline 0763 387 788

Xem thêm » Thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788