Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu đúng chuẩn quy định pháp luật

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu là một trong những thủ tục phức tạp và khó thực hiện khi bạn muốn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy nếu bạn muốn cấp sổ đỏ thì cần những thủ tục gì, trình tự thực hiện như thế nào? Với bài viết dưới đây Luatvn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể nhất!

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ nhanh nhất qua Hotline: 0778.738.886 (HN) – 0763.387.788 (TP.HCM)

Trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu đúng quy định pháp luật

1. Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Khi các cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lưu ý giấy tờ về quyền sử dụng đất rất đa dạng và được pháp luật quy định cụ thể như sau: 

 • Giấy tờ đất được cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc giấy tờ do nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cấp hoặc giấy tờ do chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cấp;
 • Giấy chứng minh quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy tờ giao dịch viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được UBND cấp xã xác nhận;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở và nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước theo quy định pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất khác do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất (Ví dụ như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở,…);
Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu
Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu

Một trường hợp khác đối với cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ quyền sử dụng đất nhưng ghi tên người khác đồng thời có một bộ hồ sơ hợp pháp thể hiện sự chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho cá nhân, hộ gia đình, việc sử dụng đất không có tranh chấp thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp theo đúng quy định.

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đây sẽ có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 

 • Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có đăng ký thường trú tại địa phương và trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được UBND cấp xã xác nhận, việc sử dụng đất không có tranh chấp với ai thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;
 • Trường hợp 2: Cá nhân hay hộ gia đình sử dụng đất không có đầy đủ giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 nhưng đang sử dụng đất và sử dụng ổn định từ trước ngày mùng 01 tháng 07 năm 2004, không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy định sử dụng đất sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Đối với trường hợp các hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có Giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

 • Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 • Đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như: Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng không phải nhà ở thì phải có sơ đồ nhà ở trừ trường hợp có giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với thực trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính: Tiền sử dụng đất, Biên lai nộp thuế,.. Nếu được miễn hoặc giảm thì phải nộp các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (Nếu có);

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng với mục đích bán sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan sau: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, biên bản bàn giao nhà đất, công trình xây dựng.

Lưu ý: Khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì ngoài các giấy tờ theo quy định nêu trên người làm thủ tục cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để xác nhận.

3. Trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu 

Về trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu được quy định chi tiết tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, các tài sản gắn liền với đất bao gồm các giấy tờ được nêu đầy đủ ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên môi trường cấp quận, huyện, thị xã hay thành phố thuộc tỉnh, UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu
Trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi hồ sơ lên UBND xã lấy ý kiến xác nhận về tình trạng sử dụng đất so với nội dung người nộp hồ sơ kê khai và niêm yết công khai kết quả thẩm định hồ sơ, xác nhận tình trạng tranh chấp, nguồn gốc cũng như thời điểm sử dụng đất đúng theo quy định Pháp luật;
 • Kiểm tra và xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký;
 • Cập nhật thông tin đất đai, thông tin tài sản gắn liền với đất và đăng ký vào hồ sơ địa chính, các cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định thông tin, thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng nộp nghĩa vụ tài chính, được ghi nợ theo quy định của pháp luật;
 • Chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cập nhật thông tin việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đầy đủ vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng đất gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính (trừ những trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hay được ghi nợ theo quy định của pháp luật)

Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

 • Sau khi người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Thời hạn thực hiện việc cung cấp thủ tục cấp Giấy chứng nhận sẽ không quá thời gian là 30 ngày (Thời gian sẽ được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận tại xã; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính; không tính thời gian xem xét với các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật, có tranh chấp);

Trên đây là tổng hợp của Luatvn về trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu cho người sử dụng đất đúng chuẩn theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ ngay với Luatvn qua Hotline 0763387788 để được tư vấn nhanh nhất nhé!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788