Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà mới nhất

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà mới nhất như sau:

Đơn xin giấy phép xây dựng bao gồm

 • Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng (theo mẫu đơn xin cấp phép xây dựng khác nhau, từng loại công việc).
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở trong trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, được chủ đầu tư ủy quyền sửa chữa, cải tạo; quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà mới nhất

Đơn vị, cá nhân có trình độ sản xuất và được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định hai bộ bản vẽ thiết kế

Mỗi bộ bao gồm:
 • Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, ranh giới mặt đất của lô đất, bản vẽ mặt bằng (công trình dọc tuyến), bản đồ kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình (giao thông, thoát nước);
 • Sơ đồ mặt bằng chính, mặt tiền và sơ đồ mặt tiền của công trình;
 • Sơ đồ sàn, sơ đồ mặt bằng cơ sở, sơ đồ kết cấu chịu lực chính (nền tảng, khung, tường, mái chịu lực);
 • Bản đồ phê duyệt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình có nhu cầu thẩm định, phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;
 • Khi sửa chữa, cải tạo phải có bản vẽ địa điểm cải tạo, dự án cải tạo, có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải cung cấp kết quả khảo sát và báo cáo đánh giá chất lượng. Xác định các hạng mục cải tạo, gia cố đủ điều kiện sửa chữa, cải tạo, kèm theo hình ảnh hiện trạng của các công trình xin cấp phép cải tạo và các công trình lân cận.

Các trường hợp giấy tờ khác

 • Trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao hợp đồng đã được chứng nhận với chủ công trình.
 • Quyết định phê duyệt dự án cùng với văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, thiết kế cơ bản (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

>>>> Xem thêm: Có nên thuê Luật sư về tranh chấp và thừa kế đất đai không? >>>>

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới

Bước 1

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ cần thiết và trình Bộ Xây dựng 02 bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng để tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2

Bộ Xây dựng nhận được hồ sơ và tiến hành thẩm định.
 • Nếu đơn đăng ký đầy đủ và hợp lệ, biên lai với ngày hẹn sẽ được phát hành và kết quả sẽ được trả lại cho người nộp đơn.
 • Nếu đơn đăng ký không đầy đủ hoặc không hợp lệ, người nộp đơn sẽ được hướng dẫn để hoàn thành đơn đăng ký.

Bước 3: Xử lý đơn.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực địa.
 • Khi thẩm định hồ sơ, Bộ Xây dựng phải xác định các tài liệu bị mất, tài liệu không phù hợp với quy định hoặc không phù hợp với tình hình thực tế, thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư một lần bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thông báo bằng văn bản: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của thông báo bằng văn bản.
 • Thông tin bổ sung vẫn chưa phù hợp với nội dung thông báo: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin bổ sung, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư về nguyên nhân do chưa được cấp phép.

Bước 4

 • Căn cứ vào quy mô, tính chất, loại công việc và vị trí xây dựng có trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng có trách nhiệm nộp hồ sơ, thu thập ý kiến theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công trình xây dựng;

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà mới nhất

 • Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước được tư vấn phải trả lời bằng văn bản nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của mình; Bộ Xây dựng quyết định cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành;

Bước 5

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng phải xem xét các hồ sơ này để cấp giấy phép.
 • Trường hợp giấy phép đã hết hạn nhưng cần xem xét thêm: Bộ Xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về nguyên nhân, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền trực tiếp xem xét, hướng dẫn. Hiện tại, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn quy định.
 • Trường hợp quá thời hạn không có giấy phép xây dựng thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 6

Nhà đầu tư nhận kết quả của Bộ Xây dựng, nhận và trả kết quả theo thời hạn quy định trên biên lai.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà mới nhất. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788