Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Nhiều doanh nghiệp hiện nay muốn đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục nhưng không biết làm thế nào. Bài viết sau đây sẽ là thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất.

Bước đầu tiên trong quá trình kinh doanh cho một trường mầm non tư thục là có được giấy phép thành lập. Cụ thể, nó được quy định như sau:

Điều kiện thành lập thành lập trường mầm non tư thục

Để được thành lập trường mầm non tư thục, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. bao gồm:

– Đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm đề xuất xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự, thủ tục xin phép thành lập trường như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập bao gồm các giấy tờ sau:

– Đề xuất thành lập cơ quan chủ quản trường mầm non tư thục

Tuyên bố nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; Tên trường; địa điểm đề xuất cho trụ sở của tổ chức nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Đề án thành lập nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo.

Trong dự án, cần nêu rõ tổng nguồn vốn dự kiến để thực hiện kế hoạch và đảm bảo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, giải thích rõ tính khả thi, hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển mầm non trong từng thời kỳ.

Trường mầm non tư thục
Trường mầm non tư thục

Bước 2: Gửi đơn đăng ký

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trên, cơ quan chủ quản nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trường mầm non tư thục.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện thành lập trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc cho phép thành lập; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non, mầm non, mẫu giáo không được phép hoạt động giáo dục, quyết định thành lập, thành lập trường mẫu giáo là không được phép. quyền thiết lập bị hủy bỏ.

>>Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non mới nhất<<

Thủ tục xin giấy phép hoạt động cho trường mầm non tư thục

Sau khi được phép thành lập, để đưa trường mầm non tư thục vào hoạt động, cơ sở phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và làm thủ tục xin giấy phép hoạt động. Như sau:

Điều kiện hoạt động giáo dục

– Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Có đất đai, mặt bằng trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

– Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

– Có quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo.

Thủ tục xin phép hoạt động giáo dục

Để đưa một trường mầm non tư thục vào hoạt động, cơ sở làm thủ tục xin giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Đặc biệt:

Trường mầm non tư thục
Trường mầm non tư thục

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

 Đơn xin giấy phép hoạt động bao gồm:

– Văn bản đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ chủ, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non;

– Danh sách cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng nhóm chuyên môn, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách giáo viên, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hợp đồng làm việc ký kết giữa trường mầm non với từng quản trị viên, giáo viên;

– Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

– Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng điều kiện quy định;

– Văn bản quy phạm pháp luật: xác nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê văn phòng có thời hạn tối thiểu 5 năm; xác nhận số tiền hiện có do trường mầm non quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho hoạt động thường xuyên của trường sau khi được phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của trường mầm non trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ ngày tuyển sinh;

– Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định nêu trên và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Xác minh hồ sơ của bạn

– Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì phải thông báo bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho trường mầm non trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ; trường hợp hồ sơ theo quy định thì thông báo phương án đánh giá thực tế tại trường mầm non;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

Bước 4: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định, Trưởng phòng Giáo dục phòng Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì gửi thông báo bằng văn bản đến trường mầm non, trong đó nêu rõ lý do.

Trên đây là lời khuyên về quy trình thành lập trường mầm non tư thục. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác hoặc muốn sử dụng dịch vụ thành lập trường mầm non, hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết và báo giá nhanh nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788