Từ năm 2021, nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức bị cắt giảm

Theo thông tin mới nhất, từ năm 2021, nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức, cán bộ sẽ bị thay đổi theo chiều hướng cắt giảm tiền lương. Mức lương cơ bản mới của các đối tượng này là 1.6 triệu đồng/ tháng. Nhưng đi kèm với đó, các khoản phụ cấp, thu nhập phát sinh,… sẽ không còn.

Không còn được hưởng phụ cấp

Hiện nay, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đang được áp dụng một hoặc nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập mới phát sinh không hợp lý. Vì vậy, ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định bãi bỏ một số khoản phụ cấp không đáng có (Nghị định 27-NQ/TW).

Theo Nghị định, bắt đầu từ năm 2021, các cán bộ, công chức, viên chức không được nhận các khoản phụ cấp bao gồm:

 • Phụ cấp thâm niên nghề, trừ các đối tượng phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu.
 • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (mức lương đã được các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị quy định và xét duyệt).
 • Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ (mức phụ cấp này đã được tính gộp với lương cơ bản).
 • Phụ cấp độc hại nguy hiểm; với những trường hợp làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại, mức phụ cấp này đã được tính gộp vào phụ cấp theo nghề.
thu-nhap-cua-cong-chuc-1
Một số khoản phụ cấp, thu nhập của công chức sẽ mbị cắt giả

Riêng với đối tượng là giáo viên, từ ngày 01/07/2020 sẽ bãi bỏ hoàn toàn phụ cấp thâm niên (quy định tại Điều 76 Luật Giáo dục 2019). Các khoản phụ cấp theo nghề, phụ cấp khác,… vẫn được hưởng theo quy định của Chính phủ.

7 khoản phụ cấp khác vẫn được áp dụng

Mặc dù, thu nhập của công chức, viên chức, cán bộ bị cắt giảm một số khoản thu nhập có vẻ “không hợp lý” nhưng đó không phải là tất cả. Tính đến các quyết định hiện tại vẫn có 7 khoản phụ cấp khác được tiếp tục duy trì. Bao gồm:

 • Phụ cấp kiêm nhiệm.
 •  Phụ cấp thâm niên vượt khung.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp trách nhiệm công việc.
 • Phụ cấp lưu động.
 • Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng.
 • Phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Việc duy trì các khoản thu nhập, phụ cấp này giúp cuộc sống của các cán bộ được ổn định hơn, là một phần đền đáp xứng đáng những công lao, đóng góp, tạo động lực tiếp tục cống hiến, công tác, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

thu-nhap-cua-cong-chuc-3
Các khoản thu nhập của công chức bị ảnh hưởng bởi kinh tế – xã hội

Sẽ không có nhiều khoản phụ cấp riêng lẻ

Với những cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong điều kiện môi trường yêu cầu cao hơn, khắc nghiệt hơn bình thường và được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp theo nghề. Đây là khoản phụ cấp được gộp chung từ phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Ngoài ra còn có phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính mới được bổ sung

Cũng trong thời gian thay đổi, Chính phủ quyết định bổ sung thêm một số khoản phụ cấp khác nhằm động viên kịp thời, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ cấp xã, huyện, thành phố. Từ 2021 sẽ áp dụng chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính theo quy định mới.

Các xã, thôn, tổ dân phố sẽ xây dựng một quỹ phụ cấp hàng tháng riêng dành cho những cán bộ hoạt động không chuyên trách – là những người có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau trên cùng một chức danh. Ủy ban nhân dân cấp xã bản soạn thảo quy định các chức danh được hưởng phụ cấp này và trình Hội đồng nhân dân cấp xã.

Và Nghị định 27 thay đổi cũng quy định rõ: tổng quỹ phụ cấp không được phép vượt quá 30% tổng quỹ lương.

thu-nhap-cua-cong-chuc-4
Bên cạnh đó một vài khoản thu nhập của công chức, phụ cấp vẫn được duy trì

Ngoài lương, một số khoản chi khác cũng bị bãi bỏ

Để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Nhà nước, Nghị định thay đổi đã thống nhất lược bỏ một số khoản chi phí lấy từ nguồn Ngân sách Nhà nước, ngoại trừ tiền lương. Theo đó, các cán bộ thuộc đối tượng này sẽ không nhận được:

 • Tiền bồi dưỡng họp.
 • Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án,…
 • Tiền Hội thảo.
 • Ngoài ra, các chế độ phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại, các chế độ không có tính chất lương,… sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Từ đó có thể thấy, từ năm 2021, các khoản thu nhập của công chức, viên chức, cán bộ sẽ có nhiều biến động. Việc điều chỉnh vừa giúp cân bằng nguồn tiền công vừa “phân cấp” đúng năng lực làm việc, tránh tình trạng khập khiễng, cải thiện hiệu quả công việc.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788